Uutiset

Kuljetuskalusto

Avaruuden maarakentaja

Kadunrakennustyömaa

Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskuskaupunki Seinäjoki on yksi maamme kasvukeskuksista. Kasvu on viime vuosina ollut voimakasta millä mittarilla hyvänsä tarkasteltuna. Runsas rakentaminen on tuonut työtä myös maarakentajille, joista yksi suurimmista alueella on Seinäjoen KTK Oy.

Seinäjoki sijaitsee Etelä-Pohjanmaan lakeuksien keskellä, jossa on tilan – tai, jos halutaan niin sanoa – avaruuden tuntua. Tähän viitaten ja kaksoismerkitys hyvin tiedostaen Seinäjoki käyttää markkinoinnissaan ilmaisua ”Avaruuden pääkaupunki”.

Ollaanpa sloganista mitä mieltä hyvänsä, se lopulta kuvaa melko hyvin sitä, että kaupungissa on tilaa kasvulle. Tasaista lakeutta pirstovat vain metsät, eikä vesistöjä juurikaan ole kierrettäväksi.

Alusta saakka maarakentamista palvelemassa

Seinäjoen KTK on perustettu vuonna 1994. Alusta saakka maa-aineskuljetukset sekä hiekka-, sora-, ja mursketoimitukset ovat olleet hyvin vahvassa roolissa yhtiön toiminnassa. Vuosien saatossa palveluvalikoimaa on täydennetty maarakentamisen urakoinnilla ja murskaustoiminnalla. Erilaisten maa- ja kiviainesten sekä poltto- ja voiteluaineiden myynti ovat olleet luontevana osana toimintaa perustamisajoista saakka.

Osakkaita Seinäjoen KTK:ssa on tällä hetkellä 56, ja heillä autoja yhteensä 65. Yhtiö osti vuonna 2018 Kuortaneen Sora ja Kuljetus Oy:n, jonka osakkaat liittyivät Seinäjoen KTK:n osakkaiksi. Liikevaihtoa vuositasolla on yhteensä noin 10 miljoona euroa. Yritys tarjoaa palveluitaan yhtä lailla yksityishenkilöille, yrityksille kuin julkiselle sektorillekin. 

”Olemme onnistuneet saamaan toimintamme kasvu-uralle. Panostamme uusien toimintojen kehittämiseen ja toki kartoitamme aktiivisesti uusia mahdollisuuksia laajentaa toimintaamme. Haluamme huolehtia asiakkaidemme koko arvoketjusta liittyen maarakennukseen. Tavoitetta tukemaan joukkoomme on liittynyt mukavasti uusia, nuoria ja nälkäisiä yrittäjiä, ja se on erittäin positiivinen asia” sanoo Seinäjoen KTK Oy:n toimitusjohtaja Jani Latvala.

Jani Latvala
Jani Latvala tuli Seinäjoen KTK:n palvelukseen runsaat kolme vuotta sitten. Koko työura on kulunut maarakennukseen tai tienpitoon liittyvissä tehtävissä.

Latvala on ollut Seinäjoen KTK:n palveluksessa huhtikuusta 2017 lähtien, toimitusjohtajaksi hänet nimitettiin saman vuoden marraskuussa. Insinöörin (YAMK) tutkinnon lisäksi alan osaamista on kertynyt usean vuoden ajan muun muassa YIT:n palveluksessa.

Vahva maarakentaja

Jani Latvalan mukaan pelkällä ajovälityksellä on haasteellista saada toimintaan riittävää kannattavuutta, sillä kumipyöräkuljetukset ovat erittäin kilpailtuja.

”Asiakkaille on pystyttävä tarjoamaan palvelua laajemmin. Meille yhtenä luontevana palveluna on ollut tarjota maarakennusurakointia”, hän sanoo.

Maarakennusurakointia tehdään kaiken mittaluokan kohteissa tonttien pohjatöistä tiehankkeisiin saakka. Töissä käytetään tietysti osakkaitten kalustoa, mutta myös yhteistyökumppaneitten – joista monet ovat pitkäaikaisia – koneita miehistöinen. Urakointiin liittyvät vihertyöt toteutetaan yhteistyökumppanin toimesta.

RALA-sertifikaatti

Kadunrakennustyömaa
Toistaiseksi Seinäjoen kasvu on tarjonnut työtä maarakennusalan toimijoille. Seinäjoen KTK aloitti huhtikuun lopulla jälleen yhden kadun rakentamisen Roveksen teollisuusalueelle, jonne on muutaman viime vuoden aikana tullut runsaasti yritystoimintaa.

Viime vuonna Seinäjoen KTK sai Rakentamisen Laatu ry:n myöntämän RALA-sertifikaatin. Sertifikaatti osoittaa, että yhtiön toimintajärjestelmä on kunnossa, ja sillä voidaan osoittaa toiminnan laadun taso. RALA-sertifikaatti sisältää myös palautejärjestelmän, jonka avulla sertifikaatin haltija voi kehittää toimintaansa.

”Kyllähän siinä työpäivät vähän venyivät, ennen kuin kaikki tarvittavat dokumentit oli laadittu. Nyt kun sertifikaatti on olemassa, on kuitenkin helppo osoittaa asiakkaalle toimintatapamme ja laadun olevan kunnossa”, Latvala sanoo.

Seinäjoen KTK:n RALA-sertifikaatti kattaa tiivistetysti kerrottuna muun muassa murskaustyöt, maa- ja kiviainestoimitukset, maarakennustyöt, kuljetukset sekä väylien ja alueiden kunnossapitotyöt.

Kiveä pienemmäksi

Vuonna 2015 Seinäjoen KTK teki merkittävän investoinnin, kun se aloitti oman kiviainesten murskaustoiminnan. Tammikuussa 2019 olikin sitten jo aika uusia Metson valmistamat etu- ja jälkimurskain uusiin. Tänä vuonna murskauslaitosta palveleva Caterpillar-pyöräkuormaaja saa seuraajan, mutta Hitachi-kaivukone jatkaa vielä toistaiseksi syöttöpenkalla. Vuodessa kiveä murskataan kahdessa vuorossa noin 600 000 tonnia.

”Aivan kaikki ei ole omaa materiaalia, vaan noin 20 prosenttia murskauksesta tehdään niin sanotusti urakointina. Toisaalta joissain tilanteissa myös ostamme murskauspalvelua”, Jani Latvala kertoo Seinäjoen KTK:n murskaustoiminnasta.

Murskausta tehdään pääasiassa Seinäjoen seudulla, omilla kiviainesten ottopaikoilla. Tilanteen niin edellyttäessä liikuteltavat murskat siirtyvät kuitenkin edemmäksikin.

Kilpailua riittää

Jani Latvalan mukaan Seinäjoen seudulla kilpailu maarakennusalalla on kovaa. Kaupunki on kuitenkin yksi Suomen kasvukeskuksista, joten töitä on toistaiseksi riittänyt useammallekin tekijälle. Keväällä alkanut koronakriisi langettaa kuitenkin jonkinlaisen epävarmuuden varjon myös maarakennustoiminnan ylle.

”Toivon mukaan rakentaminen ei liiaksi hidastu pandemian takia”, Latvala päättää.

Lue seuraavaksi