Uutiset

Kuljetuskalusto

50 vuotta täyteen ja E-akseli-hankkeen esittely – VAK Oy

Virtasen Autokoritehtaalla eli VAK Oy:llä tuli tammikuun alkumetreillä virallisesti täyteen 50 toiminnan vuotta. Tapahtumaa juhlistettiin kakkukahvien merkeissä. Samalla yritys julkisti aloittavansa tutkimushankkeen, jossa selvitetään perävaunun akseliston hyödyntämistä energian talteenotossa sekä sen käyttämistä hetkittäisenä apuna liikkeellelähdöissä sekä ylämäissä.

Voidaan sanoa, että VAK on pysynyt lestissään varsin hyvin. Puutavaraperävaunun muuntamisesta umpikoriseksi perävaunuksi alkaneesta toiminnasta on kasvanut tänä päivänä yli 550 henkeä työllistävä konserni. Toiminnan ydin on edelleen umpikoristen ja nykyisin etenkin lämpösäädeltyjen korien valmistus. Jo pian toiminnan alussa alkoi myös perävaunujen valmistus.

Vahdolla on tehty kuormatiloja ja perävaunuja jo 50 vuotta. VAK-logo on tuttu näky valtateitä kiitävien kuorma-autojen ja niiden perävaunujen roiskeläpissä koko Pohjolassa.

Korien ja perävaunujen valmistusta tukee yrityksen vahva panostus tuotekehitykseen. Siitä osoituksena yrityksen kehittämiä ja valmistamia HCT-perävaunuja liikkuu teillämme jo noin 700 kappaletta. Suomen lisäksi VAK:n tuotteet ovat tuttu näky kaikkien muidenkin Pohjoismaiden teillä.

Valmistuksen lisäksi VAK tuo nykyisin maahan ja jälleenmyy saksalaisen Kässbohrerin perävaunutuotteita, kuten avolava-, lavetti-, kontti-, kippi-, säiliö-, pressukapeli- ja umpikoriperävaunuja.

VAK:lla eletään vahvaa kasvun aikaa. Liikevaihto on kasvanut vuosituhannen alusta lähes kahdeksankertaiseksi. Viime syksystäkin tilauskanta on jatkanut kasvuaan ennakoitua voimakkaammin.

”Työtilanteemme on tällä hetkellä hyvä. Pientä ongelmaa tuottaa kuitenkin työvoimapula. Eli jos olet työtä vailla, meihin kannattaa ottaa heti yhteyttä. Myös koko maailmaa riivaava komponenttipula koskettaa meitä”, sanoo VAK Oy:n toimitusjohtaja Ilpo Korhonen.

Artikkeli yrityksen perustajan ja omistajan Lassi Virtasen 50-vuotisesta taipaleesta korivalmistuksen parissa on luettavissa Konepörssin numerosta 1/2022 tai tästä linkistä.

Lassi Virtanen (kesk.) perusti autokoriverstaan heti armeijasta päästyään vuonna 1972. Vasemmalla VAK Oy:n myyntijohtaja Matti Virtanen ja oikealla toimitusjohtaja Ilpo Korhonen.

Vetoa perävaunuun

Juhlapäivänä VAK julkisti E-akseli-tutkimushankkeen, jota yritys lähtee nyt viemään eteenpäin. Tavoitteena on kehittää perävaunuun akselisto, joka ottaa energiaa talteen akkuun jarrutuksissa ja rullauksissa. Samainen akseli toimisi sitten lyhyitä aikoja vetävänä akselina liikkeellelähdöissä ja jyrkissä ylämäissä hyödyntäen kerättyä energiaa. Akselin tuottamaa energiaa voitaisiin mahdollisesti hyödyntää muissakin kohteissa, esimerkiksi kylmä- tai lämmityslaitteissa. Järjestelmän pystyy lataamaan myös ulkoisesta lähteestä, eli voidaan puhua PHEV-perävaunusta.

Sähkökäyttöisenä E-akseli voidaan sijoittaa aina vedon kannalta optimaalisimpaan paikkaan. Perävaunun avustavan akselin käyttö mahdollistaa yhdistelmän suuremmat kokonaismassat tai vaihtoehtoisesti pienempitehoisemman vetoauton. Siten tämän päivän kaasukäyttöisissä autoissa voitaisiin saavuttaa jopa maksimi 76 tonnin kokonaismassa avustavan akselin myötä.

Tämä E-akseli-projekti on osa VAK:n panostusta sähköistyvään liikenteeseen ja Suomen hallitusohjelman mukaisiin päästövähennystavoitteisiin. Pyrkimys on näin olla edelläkävijä vastuullisemmassa liikennöinnissä. Projekti toteutetaan Business Finlandin avustuksella. Siinä on mukana myös VTT sekä muutamia muita yhteistyökumppaneita. Päällimmäisenä tavoitteena on saavuttaa 5–10 prosentin polttoaineen kulutuksen säästö.


E-akseli on järjestelmä, joka koostuu energiaa talteen ottavasta/sähkökäyttöisestä vetävästä akselista, akkupaketista sekä ohjaus- että jäähdytysjärjestelmästä. Järjestelmä asennetaan perävaunuun, painonjakauman kannalta optimaaliseen paikkaan. Rullauksista ja jarrutuksista talteen saatua energiaa voidaan hyödyntää liikkeellelähdöissä ja ylämäissä. Perimmäinen tavoite on polttoaineen säästö ja näin päästöjen vähentäminen.

E-akseli

E-akseli-projektissa on tarkoitus saada lisää vetoa perävaunuyhdistelmään sijoittamalla perävaunuun vetävä akseli. Käyttövoimana on sähkö, jota saadaan talteen samaisen akselin keräämänä jarrutuksissa ja rullauksissa.

E-akseli-järjestelmä koostuu itse talteen ottavasta/vetävästä akselista (E-akseli), akkupaketista sekä jäähdytys- ja ohjausjärjestelmästä. Kaikki komponentit sijoitetaan perävaunun alle. Lisäpainoa arvioidaan tulevan 500–1 000 kilogrammaa. E-akseli kerää siis energiaa talteen ajoneuvon kuormituksen mukaan ja toimii sitten tarpeen tullen vetoapua tuottavana, sähkökäyttöisenä akselina. Haasteellisin osa projektia on ohjausjärjestelmän kehittäminen, jotta saavutetaan paras mahdollinen hyötysuhde. Ohjausjärjestelmän tulee soveltua käytettäväksi kaikkien vetoautomerkkien kanssa, jotta todellista hyötyä voidaan saavuttaa.

Hanke on nyt tutkimus- ja simulointivaiheessa. Työn alla on jo myös tutkimuslaite, jonka avulla tullaan tekemään kenttätestejä kevään aikana. Tutkimusvaiheen on tarkoitus valmistua kesään mennessä ja mahdollisesti järjestelmä on nähtävissä ”livenä” loppukesän Power Truck Show:ssa. Näillä näkymin E-akselin tuotanto alkaa aikaisintaan vuonna 2023.

Juhlavuoden kunniaksi VAK Oy on lanseerannut yrityksen arvoja tukevan iskulauseen ”Vastuullisen kuljettamisen puolesta”, jota myös juuri julkaistu E-akseli-hanke edustaa.


Lassi Virtanen ja hänen ensimmäinen pajansa. Tälle paikalle on nyt rakennettu uusi halli, mutta ovet ovat vielä tallella.
Lassin ensimmäinen koriprojekti.
VAK:lla hitsataan perävaunun runkoja nykyisin paljon roboteilla, jollaista Lassi tässä esittelee.
Ilpo Korhonen on toiminut VAK Oy:n toimitusjohtajana jo kohta neljä vuotta.
VAK:n tarjonta kuljetuspuolelle on tänä päivänä varsin kattava.


Lue seuraavaksi