Uutiset

Autot

Lasinkirkasta yhteistyötä

Linja-autojen tuuli- ja sivulasien vaihtotyöt ovat markkinoiden pienuudesta johtuen nojanneet lähinnä korivalmistajien omien korjaamoiden tarjontaan. Jussi Rauniston luotsaama, lahtelainen BussiPro Oy on syksystä 2008 saakka tehnyt ennakkoluulotonta työtä asiakaskunnan hyväksi rakentamalla yritysverkostoa, jonka toimenkuvaan kuuluvat myös linja-autojen lasien vaihtotyöt. Maanlaajuista verkostoa on rakennettu yhteistyössä paikallisten yrittäjien sekä lasivalmistajien kanssa.

”Verkostoon on valikoitunut yrityksiä, joiden asiakaskuntaan kuuluu jo ennestään linja-autoalan yrittäjiä. Siten verkoston yritykset voivat palvella jo olemassa olevaa asiakaskuntaa aikaisempaa laajemman palvelutarjonnan turvin. Tämä on selvä etu myös linja-autoyrittäjille, jotka saavat tutusta toimipisteestä aikaisempaa kattavamman palvelun, perustelee Raunisto verkoston rakennetta.

Verkosto palvelee paikallisten asiakkaiden ohella myös valtakunnallisia, usealla paikkakunnalla toimivia yrityksiä. BussiPron kanssa voi solmia koko maan kattavan sopimuksen, jonka turvin asiakas saa samanlaista palvelua yhtenäisellä hinnoittelulla kaikissa verkoston toimipisteissä.

”Verkostolla on yhtenäiset pelisäännöt ja toimintatavat kaikissa toimipisteissä, mikä on selvä etu isommille yrittäjille, joilla on toimintaa useammalla paikkakunnalla”, muistuttaa Jussi Raunisto.

 

Etelästä pohjoiseen

Yksi verkoston pioneereista on Oulussa toimiva Mekaner Oy, jonka osaamisalueeseen on aikaisemmin kuulunut muun muassa linja-autojen kylmälaitteiden huollot ja korjaukset. Rauniston mukaan Mekaner Oy:n taustalta löytyvän yrittäjäkaksikon Heikki Jussilan ja Jukka-Pekkka Kiutun luotsaamasta toiminnasta on kuulunut pelkästään myönteistä palautetta, joten yhteistyön aloittaminen oli varsin mutkatonta. Mekaner Oy:n nuorilla yrittäjillä kun oli selvä halu laajentaa palvelutarjontaansa jo olemassa olevalle asiakaskunnalle.

”Yhteistyömallin ansiosta Mekaner Oy voi tehdä linja-autoon sekä kylmälaitehuollon että lasinvaihdon yhdellä kertaa, mikä lyhentää auton seisonta-aikaa”, pohtii summaa Raunisto uuden toimintamallin etuja.

Pitkän työuran linja-autojen huoltotoiminnassa tehneen Rauniston mukaan yhteistyön ensimmäinen askel on vaihtotyöhän valmentava koulutus. Lasien vaihtaminen on toisaalta yksinkertaista työtä, joskin oikeiden työtapojen ja materiaalien käyttö varsinkin liimattavien lasien yhteydessä on erittäin tärkeää laadun takaamiseksi. Oman ammattitaitonsa ylläpitämiseksi Raunisto osallistuu säännöllisesti itsekin lasien vaihtoihin verkoston yrittäjien kanssa. Säännöllinen yhteydenpito materiaalitoimittajien kanssa taasen takaa tietojen ja taitojen jatkuvan päivityksen.

”Verkoston yrittäjillä on käytettävissään kattavan koulutuksen ohella myös kirjalliset työohjeet erilaisten lasien vaihtoihin”

Voi sen tehdä itsekin

Suomessa on myös mittava määrä isompia linja-autoyrityksiä, joilla on käytettävissään ajanmukaiset korjaamotilat huoltohenkilöstöineen. Näille yrittäjille BussiPro tarjoaa varsin kustannustehokkaan vaihtoehdon lasien vaihtoihin.

”Koulutamme lasinvaihdon saloja myös liikennöitsijöiden omille asentajille, jotta he voivat tehdä vaihtotyöt omissa tiloissaan omalla aikataululla. Luonnollisesti toimitamme heille myös kaikki vaihtotyössä tarvittavat materiaalit”, kertoo Raunisto.

Nobina Finland Oy:n, eli aikaisemmin Concordia Bus -nimellä tunnetun yrityksen kanssa liikennöitsijäyhteistyö on viety vieläkin pidemmälle. Yrityksen Espoon varikolla on varastoituna noin 150 linja-auton lasia, jotka laskutetaan Nobinalta vasta asennusvaiheessa. BussiPro on kouluttanut Nobinan asentajia lasinvaihtoon, joita kaupunkiautoissa joudutaan tekemään usein nopeallakin aikataululla esimerkiksi onnettomuuden tai ilkivallan seurauksena.

”Myyntivaraston ansiosta heillä on aina tarvittavat lasit heti käytettävissä. Omana työnä tehtävä asennus lisää vaihtotyön joustavuutta ja nopeutta”, painottaa Raunisto.

Lasinvaihtoja tekevään verkostoon kuuluu tällä hetkellä oululaisen Mekaner Oy:n ohella pääkaupunkiseudulla toimiva JäVe Oy ja Tampereella sijaitseva Volvo Bus Center, joka vaihtaa laseja kaikenmerkkisiin linja-autoihin. Kymenlaaksossa asiakaskuntaa palvelevat kaksi ammattitaitoista linja-automaalaamoa, Kausalan Metallirakenne Ky ja Kaakkois-Suomen Maalauskeskus Oy. Rauniston mukaan verkoston laajentamiseksi tehdään jatkuvaa ja määrätietoista työtä.

”Turussa olisi tarkoitus aloittaa yhteistyö mahdollisimman pian ja neuvottelut ovatkin jo pitkällä”, lupaa Jussi Raunisto.

Ari Perttilä

kuvat BussiPro

Lue seuraavaksi