Uutiset

Autot

Are ja St1 laajentavat yhteistyötään

Are Oy ja St1 Oy ovat tehneet sopimuksen St1-jakeluasemaverkoston ylläpitotoiminnasta. Sopimuskausi 4 + 1 vuotta alkaa 1.1.2017 ja laajentaa Aren ja St1:n yhteistyötä entisestään.

Are on vastannut St1:n huoltoasemakiinteistöjen ylläpidosta ja ylläpitoa ohjaavasta palvelukeskustoimin-nasta usean vuoden ajan. Uuden sopimuksen myötä Aren tehtäväksi tulevat myös nimettyjen jakeluasemien pienkorjaustyöt.

”Keskitetty ylläpito on huoltoasemastrategiamme kulmakiviä, joka mahdollistaa kustannustehokkaan asemien kokonaisoperoinnin. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä pitkäaikaiseen yhteistyöhömme Aren kanssa, sillä sen tuomat synergiahyödyt näkyvät parempana asiakaspalveluna loppukäyttäjille ja valmiutena vastata tulevaisuuden haasteisiin”, kertoo St1:n verkostojohtaja Juha Vanninen.

Tulevan sopimuskauden yksi keskeisistä painopisteistä onkin toiminnan yhteinen kehittäminen.

”Kiinteistöala on lähitulevaisuudessa murroksessa ja keskeistä on kohdata muutokset yhdessä asiakkaan kanssa. St1:n kaltaisten vahvojen strategisten kumppanuuksien arvo on liiketoiminnallemme merkittävä. Toiminnan kehittäminen yhdessä asiakkaan kanssa, tuo uusia näkökulmia ja vie eteenpäin koko liiketoimintaamme”, toteaa Aren ylläpitopalvelujen johtaja Jyri Seppänen.

Lue seuraavaksi