Uutiset

Yleinen

Staran lumensulatuskokeilut jatkuvat Helsingissä

Helsinki hakee lumensulatus- ja puhdistuskokeiluilla tehokkaita ja ympäristöystävällisiä tapoja lumen käsittelyyn etenkin ahtaan kantakaupungin alueella. Kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara aloitti lumensulatus- ja puhdistuslaitteen käytön jälleen helmikuun lopulla Jätkäsaaren Saukonlaiturissa. Tänä vuonna Stara etsii erityisesti tapoja lisätä lumensulatuksen tehoa ja nopeutta.


Artikkelikuva: Lumensulatus- ja puhdistuslaite hyödyntää sulatuksessa meriveden lämpöä. Sen kaksi vesipumppua käyttävät Staran mukaan sähköä vain 25 kahvinkeittimen verran. Kuva: Anna-Leena Pyykönen/Liikelaitos Stara.


Jo nykyisellään lumensulatus- ja puhdistuslaite sulattaa lunta tehokkaasti meriveden lämmöllä, ja sen käyttökustannukset ovat hyvin pienet. Lunta sulattava vesi pumpataan betoniponttonien päälle rakennettuun laitteistoon suoraan merestä. Laite puhdistaa lumesta vaiheittain roskat, sepelin, hiekan ja muovin. Lopulta puhdistetut sulamisvedet johdetaan takaisin mereen.

”Viime talvena saimme jo rohkaisevia tuloksia, että tämä ideamme toimii myös käytännössä. Nyt jatkamme uusilla kierroksilla ja etsimme tapoja entisestään tehostaa lumensulatusta. Tämä on ainoa tiedossa oleva kustannustehokas ja ympäristöystävällinen tapa käsitellä lunta paikallisesti. Samalla se on myös ainutlaatuinen, sillä vastaavaa kehitystyötä ei tehdä missään muualla”, Staran kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtaja Ville Alatyppö sanoo.

Helsingin lumenvastaanottopaikkojen sijainti siirtyy tulevaisuudessa etäämmälle keskustasta. Samalla kuljetuskulut, päästöt ja paine kehittää vaihtoehtoisia lumenkäsittelyn ratkaisuja lisääntyvät.

Viime talven testit tuottivat jo arvokasta tietoa siitä, kuinka paljon energiaa yhden lumikuorman sulattaminen vaatii. Kevättalven 2023 lumensulatuskokeilun aikana käsiteltiin 273 kuorma-autokuormaa eli reilut 3 000 tonnia lunta. Laite sulatti tunnissa keskimäärin kaksi kuorma-autokuormallista eli 22 tonnia lunta.

”Staran viime talven lumensulatuskokeiluissa selvisi myös, että lumensulatuksen ja -puhdistuksen sivutuotteena voidaan saada kiertoon puhdasta hiekoitushiekkaa.”

Testausjaksolla havaittiin, että laitteen korit keräsivät roskia hyvin. Laitteeseen liitetyn hiekkaimurin erottelema sepeli testattiin Staran katu- ja maalaboratoriossa, ja sepelille tehdyt haitta-ainetestit kertoivat sen olevan puhdasta ja uusiokäyttöön soveltuvaa.

Meriveden lämpötilalla oli merkittävä vaikutus laitteen lumensulatusnopeuteen. Merivesi oli kylmimmillään maaliskuun puolivälissä: se oli silloin noin –0,8-asteista, ja silloinkin lunta suli aina vähintään seitsemän tonnia tunnissa. Maaliskuun lopulla sulatettiin parhaimmillaan 53 tonnia lunta tunnissa. Huhtikuun puolivälissä, kun merivesi oli 1,5-asteista, lumensulatuksessa päästiin parhaimmillaan 70 tonniin tunnissa.

Lumensulatuksen avulla voidaan vähentää lumenkuljetuksia ja niistä aiheutuvia pakokaasupäästöjä kaupunkialueella. Samalla pienenevät myös meluhaitat ja kuljetuskustannukset. Lumensulatus- ja puhdistuslaitteen on Staralle toimittanut Clewat Oy.
Lue seuraavaksi