Uutiset

Työkoneet

OX2 luovutti kolme valmista tuulipuistoa


Artikkelikuva: Kuvassa Rustarin tuulipuisto Kurikassa. Kuvaaja Matti Latva-Hirvelä / Carelin Oy.


Uusiutuvan energian yhtiö OX2:n toteuttamat Merkkikallion, Puutikankankaan ja Rustarin tuulipuistot ovat valmistuneet. Tuulipuistot on luovutettu uusiutuvaan energiaan keskittyvälle sijoittajalle, Renewable Power Capitalille. Tuulipuistot käsittävät yhteensä 31 tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho on yhteensä 170,5 megawattia.

Tuulipuistojen rakennustyöt käynnistyivät vuonna 2021, kun OX2 ja Renewable Power Capital sopivat tuulipuistojen toteuttamisesta. Merkkikallion tuulipuisto rakennettiin Vaasan ja Mustasaaren alueelle, Puutikankangas Sieviin ja Rustarin tuulipuisto Kurikkaan.

“Olemme erittäin iloisia, että nämä kolme hanketta on saatu valmiiksi ja luovutettua asiakkaalle. Haluan kiittää projektitiimiä hyvästä työstä ja asiakasta luottamuksesta. Huolehdimme tästä eteenpäin tuulipuistojen turvallisesta toiminnasta sekä tehokkaasta sähköntuotannosta. Lisäksi toimimme jatkossakin pääyhteistyökumppanina paikallisille maanomistajille, kunnille sekä RPC:lle.”, sanoo OX2:n rakentamisen johtaja Pasi Tammivaara.

Tuulipuistojen yhteenlaskettu vuosittainen energiantuotanto on 590 gigawattituntia, joka vastaa noin 118 000 kotitalouden vuosittaista sähkön kulutusta (5000 kWh/kotitalous). Kunnille tuulipuistoista kertyy kiinteistöverotuottoja yhteensä noin miljoona euroa vuodessa.

“Mustasaaren kunnalle on tärkeää olla mukana vihreässä siirtymässä. Kuntamme on ensimmäisten joukossa toteuttamassa omaa ilmastostrategiaa, jonka yksi osa on uusiutuvan energian tuotanto. Merkkikallion tuulipuistolla on tässä kokonaisuudessa erittäin tärkeä rooli”, sanoo Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg.

OX2 kiinnittää kaikissa hankkeissaan huomiota arvokkaiden luontokohteiden suojelemiseen ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen. Merkkikallion hankkeessa esimerkiksi muutettiin tielinjauksia harvinaisen kasvilajin suojelemiseksi ja Sievissä vahvistettiin paikallista kalakantaa.

OX2 toteutti hankkeet avaimet käteen -periaatteella ja vastaa jatkossa tuulipuistojen teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista. OX2:n hankekehityssalkku Suomessa sisältää noin 4 600 megawattia maatuulivoimaa sekä 4 100 megawattia merituulivoimaa. Yhtiö rakentaa parhaillaan 91 tuulivoimalaa eri puolilla Suomea ja vastaa 150 tuotannossa olevan voimalan teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista. Yksi rakenteilla olevista hankkeista on Suomen suurin tuulipuisto Lestijärvellä.

Tiedot tuulipuistoista:

Merkkikallion tuulipuisto, Mustasaari ja Vaasa

15 GE:n 158 5.5 MW -tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 82,5 megawattia ja kokonaiskorkeus 240 metriä
Infratyöt: Suvic
Sähköasemat: VEO
Muuntajat: Multirel/Koncar
Puutikankankaan tuulipuisto, Sievi

Kahdeksan GE:n 158 5.5 MW-tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 44 megawattia ja kokonaiskorkeus 240 metriä
Infratyöt: Suvic
Sähköasemat: VEO
Rustarin tuulipuisto, Kurikka

Kahdeksan GE:n 158 5.5 MW-tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 44 megawattia ja kokonaiskorkeus 230 metriä
Infratyöt: Tallqvist
Sähköasemat: VEO

Lue seuraavaksi