Uutiset

Autot

Ilmastopaketti: uudet henkilö- ja pakettiautot päästöttömiä vuodesta 2035

Euroopan parlamentti hyväksyi uusille henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille uudet hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet osana Fit for 55 -pakettia.

 Mepit hyväksyivät äänin 340 puolesta, 279 vastaan ja 21 tyhjää neuvoston kanssa saadun neuvottelutuloksen, jonka mukaan uusien henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästönormeja kiristetään EU:n ilmastotavoitteiden mukaisesti.

Uuden lainsäädännön mukaan uusien henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen tavoitetaso on vuonna 2035 nolla. Tavoite kattaa koko EU:n ajoneuvokannan. Päästövähennyksille asetetaan vuodeksi 2030 seuraavat välitavoitteet: henkilöautoille 55 prosenttia ja pakettiautoille 50 prosenttia vähennyksiä vuoteen 2021 verrattuna

Komissio esittää lisäksi vuoteen 2025 mennessä menetelmän, jonka avulla arvioidaan ja raportoidaan EU:n markkinoilla myytävien henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjä niiden koko elinkaaren ajalta. Lisäksi se tekee asiasta tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

Joulukuuhun 2026 mennessä komission on alettava seurata päästöjen raja-arvojen ja todellisen ajonaikaisen polttoaineen- ja energiankulutuksen välistä eroa, raportoitava menetelmästä, jolla valmistajien hiilidioksidipäästöjä voidaan mukauttaa, ja ehdotettava jatkotoimenpiteitä.

Poikkeus voidaan myöntää vuoden 2035 loppuun saakka sellaisille valmistajille, joiden tuotantomäärät ovat kalenterivuoden aikana pieniä (1 000–10 000 uutta henkilöautoa tai 1 000–22 000 uutta pakettiautoa). Vaatimus ei edelläänkään koske valmistajia, jotka rekisteröivät alle tuhat uutta ajoneuvoa vuodessa.

Nykyisten päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen (ZLEV-ajoneuvojen) kannustimia mukautetaan myynnin odotusten pohjalta. Kannustinmekanismi palkitsee alhaisemmilla hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteilla valmistajia, jotka myyvät enemmän ZLEV-ajoneuvoja (kuten sähköautoja ja niitä ladattavia hybridejä, joiden päästöt ovat 0–50 g CO2/km). Vuosina 2025–2029 ZLEV‑tavoitearvo on uusien henkilöautojen myynnille 25 prosenttia ja uusien pakettiautojen myynnille 17 prosenttia. Vuodesta 2030 alkaen kannustinta ei enää ole.

Komissio julkaisee vuoden 2025 lopusta alkaen joka toinen vuosi kertomuksen, jossa arvioidaan edistymistä kohti päästötöntä tieliikennettä.

Lue seuraavaksi