Uutiset

Kuljetuskalusto

OX2 luovutti Korkeakankaan valmistuneen tuulipuiston Aquila Capitalille


Kuvassa OX2:n rakentama Metsälamminkankaan tuulipuisto Vaalassa. Kuva: Petteri Löppönen


Uusiutuvan energian yhtiö OX2:n toteuttama Korkeakankaan tuulipuisto Karstulassa on valmistunut ja luovutettu kestäviin sijoituksiin keskittyvälle saksalaiselle sijoitusyhtiölle Aquila Capitalille. Tuulipuisto käsittää yhdeksän tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho on yhteensä 45 megawattia.

OX2 ja Aquila Capital sopivat Korkeakankaan tuulipuiston toteuttamisesta Keski-Suomessa sijaitsevaan Karstulaan tammikuussa 2020. Tuulipuiston rakennustyöt käynnistyivät saman vuoden keväänä.

Nyt valmistunut tuulipuisto koostuu yhdeksästä Nordexin tuulivoimalasta, joiden arvioitu vuosituotanto on 140 gigawattituntia. Tämä vastaa noin 28 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta.*

”Korkeakankaan tuulipuiston valmistumisen myötä Aquila Capital laajentaa panostuksiaan uusiutuvaan energiaan Pohjois-Euroopassa. Olemme jo nyt yksi aktiivisimmista uusiutuvaan energiaan sijoittavista yhtiöistä Pohjoismaissa, ja Suomi on meille tärkeä markkina-alue”, Euroopan uusiutuvan energian investointien operatiivinen johtaja Joakim Johnsen Aquila Capitalilta sanoo ja jatkaa:

”Toteuttamiemme hankkeiden avulla osallistumme aktiivisesti energiasiirtymään ja edistämme merkittävästi ilmastonmuutoksen torjuntaa. Lisäksi luomme sijoittajillemme mahdollisuuksia tuottoihin, joissa on helposti ennakoitavissa olevat riskit.”

OX2 on kehittänyt ja toteuttanut tuulipuiston Avaimet käteen -periaatteella ja vastaa jatkossa tuulipuiston teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.

”Olen iloinen, että Korkeakankaan tuulipuisto on valmistunut ja rakennustyöt saatiin päätökseen hyvän yhteistyön tuloksena. Huolehdimme tästä eteenpäin tuulipuiston turvallisesta toiminnasta sekä tehokkaasta sähköntuotannosta. Lisäksi toimimme jatkossakin pääyhteistyökumppanina paikallisille maanomistajille, kunnalle sekä Aquila Capitalille”, Suomen rakentamisesta vastaava johtaja Pasi Tammivaara OX2:lta toteaa.

”Vaikka tuulipuiston taloudellinen vaikutus on merkityksellinen kunnalle, niin yhtä merkittävää on myös se, että olemme edelläkävijöitä uusiutuvan energian tuottamisen ja puurakentamisen rintamalla”, sanoo Karstulan kunnanjohtaja Pekka Kanervio. ”Näin luomme kuvaa modernista kehittyvästä kunnasta, joka kantaa vastuuta tulevaisuudesta yhdessä muiden toimijoiden kanssa”, Kanervio jatkaa.

Korkeakangas on toinen tänä vuonna valmistunut OX2:n toteuttama tuulipuisto. OX2:n rakentama Metsälamminkankaan tuulipuisto valmistui aiemmin tänä keväänä. Yhtiöllä on tällä hetkellä Suomessa rakenteilla 626 megawatin edestä uutta tuulivoimakapasiteettia ja operoitavana 13 tuulipuistoa. Yksi rakenteilla olevista hankkeista on Suomen suurin tuulivoimahanke Lestijärvelle.

*) 5 000 kWh/kotitalous

Tietoja Korkeakankaan tuulipuistosta:

Yhdeksän Nordexin N149 4,8 MW -tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus 230 metriä

Keskeiset alihankkijat: Nordex (voimalatoimittaja), Keski-Suomen Betonirakenne (infratyöt, perustukset), Fingrid (verkkoliityntä)

Rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2020 ja saatiin valmiiksi keväällä 2022

Aquila Capitalin verkkosivu: https://www.aquila-capital.de/

Lue seuraavaksi