Uutiset

Työkoneet

Metsä Fibre ja Havator esisopimukseen

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ja Torniosta lähtöisin oleva nostopalveluyhtiö Havator ovat solmineet esisopimuksen Kemin biotuotetehtaan rakennusaikaisista työmaanostoista.

Kokonaispalvelusopimus kattaa rakennusaikaisten nostotöiden ohella erilaisia erikoiskuljetuspalveluita mukaan lukien nostojen suunnittelun ja asiantuntijapalvelut koko biotuotetehtaan rakentamisen ajaksi noin kahdeksi ja puoleksi vuodeksi. Päätösvalmius Kemin biotuotetehtaan 1,5 miljardin investoinnista on tämän hetken käsityksen mukaan mahdollista saavuttaa alkuvuonna 2021. 

”Edellytämme kumppaneiltamme sitoutumista projektin tavoitteisiin niin turvallisuuden, aikataulun kuin laadun suhteen, ja Havatorilla nämä asiat ovat kunnossa. Yhtiö on jo pitkään ollut Kemin tehdasalueemme nostotöiden luottotoimittaja ja toimittanut esimerkiksi Äänekosken biotuotetehtaamme rakennusaikaiset nostoratkaisut”, biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson Metsä Fibreltä kommentoi.

Työmaalla tultaisiin näkemään useita erikokoisia ja erityyppisiin nostoihin soveltuvia nostureita, muun muassa ajoneuvonostureita sekä tela-alustaisia nostureita. Elementtien ja laitteisto-osien siirtoihin käytettäisiin esimerkiksi itsekulkevia moduulilavetteja eli niin sanottuja SPMT-lavetteja.

”Paikallisena ja monipuolisena nostopalvelualan ratkaisutoimittajana Havator pystyy toimittamaan kaikki rakennusaikaiset nostot, kuljetukset ja raskassiirrot tehdasalueella. Turvallisuus, tehokkuus ja asiakaslähtöisyys ovat toimintaamme ohjaavia teesejä. Asiakkaan näkökulmasta se tarkoittaa, että ratkaisut mietitään aina huolellisesti ja turvallisuus edellä, jotta pääsemme mahdollisimman aika- ja kustannustehokkaaseen lopputulokseen. Nostosuunnittelulla on tässä iso rooli”, kertoo Havatorilla hankkeesta vastaava aluepäällikkö Jukka Heininen. 

”Havatorilla on Suomen pisin ja laajin kokemus tämän kokoluokan hankkeista, ja tämäntyyppisissä kokonaisratkaisuissa sen edut ovat kiistämättömät. Saamme tehokkaasti mobilisoitua kalustoa paitsi paikallisvarikoiltamme pohjoisesta, myös tarpeen mukaan etelämmästä ja jopa Ruotsin puolelta”, toteaa Christoffer Landtman, Havatorin toimitusjohtaja.

Biotuotetehdasprojektin kotimaisuusasteen arvioidaan nousevan korkeaksi, Äänekosken biotuotetehdasprojektissa se oli 70 prosenttia. Kemin biotuotetehtaan mahdollisen rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehtäisiin Kemissä. Rakennusvaiheen aikana työntekijöitä arvioidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 15 000 eri henkilöä. Investointi turvaisi nykyiset 250 työpaikkaa Kemin tehtaalla tuleviksi vuosikymmeniksi. Suorassa arvoketjussaan Suomessa uusi biotuotetehdas työllistäisi yhteensä noin 2 500 henkilöä eli 1 500 henkilöä enemmän kuin nykyinen Kemin sellutehdas.

Biotuotetehdas valmistaisi vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Biotuotetehdas ei käyttäisi lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköomavaraisuus olisi 250 prosenttia. Tämä vahvistaisi entisestään Metsä Groupin merkittävää asemaa kotimaisiin uusiutuviin polttoaineisiin perustuvana sähköntuottajana.

Lue seuraavaksi