Uutiset

Yleinen

HSY ja Stena Recycling Oy sopivat pitkäaikaisesta yhteistyöstä

HSY ja Stena Recycling Oy aloittavat pitkäkestoisen yhteistyön. Sopimuksella sovittiin maa-alueen vuokrauksesta Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksesta Stena Recyclingin kierrätystoimintaa varten.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Stena Recycling Oy ovat sopineet Ekomo-yhteistyöstä Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa Espoossa. HSY ja Stena Recycling ovat neuvotelleet 1,8 hehtaarin maa-alueen vuokrauksesta Stenan kierrätystoimintaa varten. Stena tulee rakentamaan alueelle palveluyksikön, jossa vastaanotetaan, käsitellään ja välivarastoidaan muun muassa erilaisia metalleja, sähkö- ja elektroniikkalaiteromua sekä romuajoneuvoja.

”Yhteistyö Stenan kanssa täydentää entisestään monipuolista kiertotaloustoimijoiden joukkoa alueella ja tarjoaa yrityksille uusia yhteistyömahdollisuuksia jätejakeiden ja resurssien keskinäisessä hyödyntämisessä”, kertoo HSY:n liiketoiminnan kehityspäällikkö Tuomas Räsänen.

Stena Recyclingin uusi palveluyksikkö Ämmässuolla tulee täydentämään yrityksen toimintaa niin pääkaupunkiseudun länsipuolella kuin koko Länsi-Uudellamaalla. Stenalla on jo ennestään yksi palveluyksikkö pääkaupunkiseudulla Vantaan Hakkilassa, joka jää edelleen toimintaan. Pääkaupunkiseudun toinen yksikkö on osa Stenan kasvustrategiaa ja liiketoiminnan kehittämissuunnitelmaa. Sijainnin myötä myös esimerkiksi kuljetusmatkat lyhenevät tuoden niin kustannus- kuin CO2 -päästösäästöjäkin.

Stena Recyclingin tavoitteena on aloittaa toiminta ekoteollisuuskeskuksessa vuoden 2022 aikana. Tällä hetkellä on käynnissä ympäristölupien hakuprosessi. Rakentaminen aloitetaan lupien varmistuessa. HSY vuokraa sovitun alueen Stenalle 22 vuodeksi.

”Uuden yksikön myötä pystymme palvelemaan pääkaupunkiseudun asiakkaita entistä paremmin. Ämmäsuon ekoteollisuuskeskus tunnetaan vahvana kiertotalousalueena eli on luontaista, että liitymme osaksi sitä kokonaisuutta”, toteaa Stena Recycyling Oy:n toimitusjohtaja Niclas Sacklén.

Yritysyhteistyötä ekoteollisuuskeskuksessa

Ämmässuon ekoteollisuuskeskus on moderni jätehuollon ja kiertotalouden risteyskohta, jossa yritykset ja muut toimijat kehittävät uusia ratkaisuja kiertotalouteen ja tekevät Ekomo-yhteistyötä toistensa ja HSY:n kanssa. Ekomo-yhteistyöllä tarkoitetaan sitä, että HSY tarjoaa yrityksille alustan ja luo edellytykset teollisten symbioosien kehittymiselle. Alueella yritys voi hyödyntää toisten toimijoiden tuottamaa jätettä sekä alueella syntyvää uusiutuvaa energiaa omassa toiminnassaan.

”Tulemme hyödyntämään alueen yritysten tuomia synergioita jo heti tontin esirakennusvaiheesta alkaen esimerkiksi maarakentamisessa. HSY:n kanssa on jo alustavasti sovittu myös romuautojen kierrätysyhteistyöstä niin, että kuluttaja voi jättää autonsa alueella olevalle Sortti-asemalle. Näemme alueella myös hyvät mahdollisuudet jakamistalouden toteutumiselle”, kertoo Stena Recyclig Oy:n tuotantojohtaja Timo Jussila tulevasta Ekomo-yhteistyöstä.

Lue myös: Rakkautta romurautaan jo 20 vuotta – Romu Keinänen.

Lue seuraavaksi