Uutiset

Uutiset

Tulli on perustanut brexit-tuen asiakkaiden avuksi

Tullissa on perustettu asiantuntijoista koostuva brexit-tiimi tukemaan asiakkaita Britannian EU-eroon liittyvissä tulliselvityskysymyksissä. Asiakkaita tuetaan vahvistamalla asiakastiedottamista sekä neuvontapalveluja. Brexitin jälkeen jokaisesta UK:sta tulevasta tai sinne lähtevästä tavarasta on tehtävä tulli-ilmoitus. Yrityksillä tulli-ilmoittaminen edellyttää, että yritys on EORI-rekisteröitynyt Tulliin.

Tullin internet-sivustolle on luotu omat brexit-sivut sekä henkilö- että yritysasiakkaille

Suurin haaste brexitistä tulee yritysasiakkaille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tulliselvityksestä. Heitä varten kehitetään aloittavan yrityksen verkkosivua ja palvelupolkua niin, että tulliselvittämisen kannalta oleelliset tiedot olisivat helposti, ymmärrettävästi ja kootusti saatavilla. Lisäksi yritysasiakkaiden sivulta löytyy linkkejä verkkoseminaareihin, esimerkiksi tuonnin ja viennin tulliselvityksen perusasioista.

Seminaarit katselemalla on mahdollista ymmärtää, mitä tulliselvitys vaatii yritykseltä, joka ei ole aikaisemmin tehnyt tai teettänyt tulli-ilmoitusta. Tämän lisäksi Tullin asiakasneuvonta tukee asiakasta brexitiin liittyvissä huolissa.

Loppuvuodesta avataan yrityksille myös erillinen brexit-tukipuhelin.

Lisätietoja brexitistä löytyy myös muiden viranomaisten, EU-komission ja UK:n hallinnon verkkosivuilta, joille pääsee helposti Tullin brexit-sivuilta löytyvistä linkeistä. Tullin asiakasneuvonta on myös koonnut brexit-sivuille usein kysyttyjen kysymysten luettelon. Kysymyksissä keskitytään erityisesti vuodenvaihteen tilanteisiin, kun brexitin siirtymäkausi päättyy ja tulliselvitysmuodollisuuksia pitää ryhtyä noudattamaan.

Tulli hyödyntää brexit-viestinnässään myös Tullin Twitter- ja Facebook-tilejä. Twitterissä kohderyhmänä ovat sekä yritys- että henkilöasiakkaat, Facebookin kohderyhmä on henkilöasiakkaat.

Kasvanut työmäärä hoidetaan Tullissa palkkaamalla lisää henkilökuntaa

Brexitin myötä Tullin tehtävämäärä kasvaa merkittävästi, koska UK on Suomelle merkittävä kauppakumppani. Tullilla on hyvät valmiudet hoitaa kasvava työmäärä, koska Tullille myönnettiin brexit-lisämäärärahaa. Sen turvin on varmistettu järjestelmien kapasiteettia ja palkattu lisää henkilökuntaa niin tulliselvitykseen kuin valvontaan.

Lue seuraavaksi