Uutiset

Uutiset

Tammerkosken ratasillat peruskorjataan

Tammerkosken ratasiltojen korjaus Tampereella käynnistyy huhtikuussa ja jatkuu elokuun loppuun. Peruskorjaus on välttämätön, sillä yli satavuotiaat sillat ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Töistä aiheutuu liikenne- ja meluhaittaa, mutta niiden myötä siltojen käyttö voidaan varmistaa seuraavan 50 vuoden ajaksi.

Peruskorjauksessa siltojen yli kulkevat raiteet ja pölkyt uusitaan. Siltojen teräsosat hiekkapuhalletaan, maalataan ja palkkeihin lisätään lisäjäykisteitä sekä siltojen betoni- ja kivirakenteita kunnostetaan. Teräsosien hiekkapuhallus- ja maalaustyöt tehdään sääsuojan sisällä. Työt alkavat näkyä maastossa maaliskuun loppupuolella.

Korjaus tehdään silta kerrallaan. Töiden aikana toinen silta vuorollaan suljetaan raideliikenteeltä, mikä aiheuttaa muutoksia liikenteeseen. Kaukojunaliikenne säilyy ennallaan, mutta lähijunaliikenne Tampere-Tesoma-Nokia väliltä joudutaan perumaan 15.4.–6.8. VR ja Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse tiedottavat liikennemuutoksista omissa kanavissaan. Lähijunia korvaavien bussien aika-taulut 16.6. asti ovat näkyvillä vr.fi:n ja VR Matkalla -sovelluksen matkahaussa. Nysse lisää lähijunakatkon ajalle bussilinjan 70 vuoroja, lisätietoja osoitteessa nysse.fi/junat.

Töistä aiheutuu meluhaittaa lähialueen asukkaille ja toimijoille. Lähialueen asukkaita tiedotetaan meluavista töistä erikseen.

”Pyrimme vähentämään työstä aiheutuvia haittoja sekä työmenetelmävalinnoilla, että painottamalla kovinta melua aiheuttavat työt päiväaikaan. Osa töistä joudutaan kuitenkin tekemään yöllä, jotta kaikki suunnitellut työt ehditään tekemään katkon aikana, tällöin töistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle. Vaikutuksia ruuhkaiselle Tampere-Lielahti välille kuitenkin valitettavasti aiheutuu vain toisen raiteen ollessa käytössä”, projektipäällikkö Maija Lavapuro Väylävirastosta kertoo.

Lisäksi työt vaikuttavat siltojen itäpäässä sijaitsevaan jalankulun ja pyöräilyn väylään, joka suljetaan ja jonka liikenne ohjataan kiertotietä työmaan ohi töiden ajaksi.

Alun perin vuonna 1893 rakennettujen ja vuonna 1974 nykyiset päällysrakenteensa saaneiden Tammerkosken ratasiltojen korjaustoimenpiteillä saavutetaan silloille 50 vuotta lisää käyttöikää.

Hankesivut: https://vayla.fi/tammerkosken-ratasiltojen-peruskorjaus

Lue seuraavaksi