Uutiset

Työkoneet

Wirtgen-kylmäjyrsimet kiitoteitä pureksimassa

Leipzig-Halle-lentokentällä tehtiin suuri remontti, kun pahasti vaurioituneita kiito- ja rullausteitä pantiin uuteen uskoon niin sanotun, betonia sisältäpäin tuhoavan ”betonisyövän” takia. Vanhaa pintaa jyrsittiin viidellätoista Wirtgenin kylmäjyrsimellä (W 250 Fi) yhteensä 300 000 neliömetriä. Materiaalin tilavuus oli kaikkiaan 130 000 kuutiometriä. Kyseessä oli siis varsin mittava urakka, joka vietiin läpi 30 päivässä. Kaikkiaan jyrsittyä betonimateriaalia kertyi yhteensä 350 000 tonnia, mikä vastaa noin 12 500 nuppikuormaa.

Wirtgenin mukaan kyseessä onkin yksi maailman suurimmista kerralla tehdyistä betonin jyrsintätöistä. Jokainen 15 kylmäjyrsimestä poisti joka päivä yli 1 100 tonnia betonia kiito- ja rullausteiden pinnasta. Työssä käytetty jyrsintyyppi Wirtgen W 250 Fi on 42 tonnin työpainollaan malliston suurin.

Tehokkuuden maksimointi edellytti joitakin muutoksiakin koneisiin. Ensinnäkin kaikki kylmäjyrsimet varustettiin lisäpainoilla, jotta niiden koko potentiaali voitiin hyödyntää leikkausprosessissa. Suurempi työpaino parantaa Wirtgenin mukaan telojen vetovoimaa ja jyrsinrummun optimaalista leikkaustehoa.

Rummut olivat mallia ECO. Niissä on 50 prosenttia vähemmän piikkejä kuin normirummuilla. Näin pienennetään leikkausvastusta, mikä mahdollistaa Wirtgenin mukaan myös erittäin kovien betonipäällysteiden jyrsimisen. 3D-koneohjaus mahdollisti tarkan, kerroksittaisen poiston sekä optimaalisen pohjan koron saavuttamisen myöhempää pinnoitusta varten.

Betonin jyrsintä on vakiintunutta tekniikkaa maailmanlaajuisesti ja Wirtgen yhteistyökumppaneineen on soveltanut sitä menestyksekkäästi monissa projekteissa. Esimerkiksi teräksellä vahvistetun betonin poisto on mahdollista. Lisäksi valikoiva poisto mahdollistaa eri ominaisuuksia omaavien betonikerrosten tarkan erottamisen. Tämä vähentää saastuneiden ja sekottuneiden materiaalien määrää. Useimmissa tapauksissa jyrsitty betoni voidaan Wirtgenin mukaan kierrättää ilman lisäkäsittelyä.

15 Wirtgenin kylmäjyrsintä irroitti kaikkiaan 350 000 tonnia kovaa betonia Leipzig-Halle-lentokenttätyömaalla.

Minimaalinen hiilijalanjälki

Leipzigin lentoasemaprojektissa syntynyt rakeinen betoni kierrätettiin 100-prosenttisesti uudelleen rakennusmateriaaliksi. Väliaikaisesti rakennustyömaan läheisyyteen varastoimisen jälkeen sitä käytettiin myös myöhemmissä perusparannusvaiheissa uusien kiito- ja rullausteiden pohjaan. Lyhyet kuljetusreitit ja minimaalinen uuden materiaalin tarve takasivat erittäin pienen hiilijalanjäljen.

Wirtgenin mukaan kylmäjyrsimien kehittynyt teknologia auttaa osaltaan myös pienentämään ympäristökuormitusta. Mill Assist -ohjausjärjestelmän optimoimat nopeusalueet sekä moottorin lämpötilan mukaan automaattisesti säätyvät jäähdyttäjän puhaltimet vähentävät polttoaineen kulutusta. ”Jyrsintätehon mukaan säätyvä ruiskutusmäärä vähentää myös veden kulutusta”, kerrotaan Wirtgeniltä.

Jokainen Wirtgen W 250 Fi -kylmäjyrsin tuotti joka päivä 1 100 tonnia betonimursketta.

Ennakkosuunnittelu on avain menestykseen

Projektin suunnittelu aloitettiin reilusti etuajassa sujuvan työnkulun varmistamiseksi. Käytännön testit suoritettiin jo kahdeksan kuukautta ennen työn alkamista. Tämä mahdollisti piikkien ja muiden kuluvien osien tarpeen arvion koko projektin ajaksi. Näin ennakoitiin työmaalle riittävä kulutusosavarasto. Koneiden seisokit saatiin ennakkosuunnittelulla mahdollisimman lyhyiksi kulutusosia vaihdettaessa.

Leipzig-Halle-lentoaseman mittava kiitotien kunnostusprojekti saatiin onnistuneesti päätökseen sovitussa ajassa. Onnistumisen perustana olivat betonin oikea-aikainen poisto sekä optimaaliset jyrsintätulokset.

Projekti- ja toimialapäällikkö Bernhard Fischer projektia vetävästä rakennusyhtiö Kutterista ilmaisi tyytyväisyytensä:

”Toisin kuin asfaltin jyrsinnässä, täällä betonin äärimmäinen kovuus johti siihen, että jouduimme käyttämään hitaampia jyrsintänopeuksia. Myös esimerkiksi piikkien kuluminen oli huomattavasti suurempaa kuin asfalttitöissä. Materiaalien suurempi kuluminen ja niiden aiheuttamat lisäkustannukset kompensoitiin nopealla työn suorittamisella ja tulosten tarkkuudella. Betonin poisto kylmäjyrsimällä oli ihanteellinen menetelmä tähän projektiin.”

Jyrsinrumpu piikkeineen konstruoitiin varta vasten tätä projektia varten.


Lue seuraavaksi