Uutiset

Työkoneet

Norrhydro täyttää 35 vuotta

Vuonna 1985 perustettu rovaniemeläinen hydraulisylinterivalmistaja Norrhydro täyttää 35 vuotta. Vahvasti vientivetoinen Norrhydro kuuluu Pohjoismaiden johtaviin koneteollisuuden hydraulisylinterien valmistajiin.

Työkoneiden sylintereiden valmistuksen rinnalla Norrhydro on viimeisen vuosikymmenen kehittänyt uutta digitaalisen hydrauliikan järjestelmää, joka tuo Norrhydron mukaan hydrauliikka-alalle vertaansa vailla olevan energiansäästö- ja tuottavuusloikan. Nyt prototyyppivaiheiden jälkeen uusi teknologia on menossa esisarjavaiheeseen, jonka jälkeen siirrytään sarjatuotantoon.

NorrDigi-teknologia pian sarjatuotantoon

Yrityksen uusi innovaatio NorrDigi on monikammioisten hydraulisylinterien hallintajärjestelmä, joka mahdollistaa todistetusti 45-60 prosentin polttoainesäästön sekä parantaa hydrauliikalla liikutettavan toiminnon nopeutta ja tuottavuutta 5-12 prosenttia. Kuten perinteisemmätkin sylinterit, järjestelmä räätälöidään aina asiakkaan konetta ja käyttökohdetta varten.

Yrjö Trög

Norrhydron toimitusjohtaja Yrjö Trög kertoo, että NorrDigi-teknologiassa ollaan jo pitkällä myös asiakaskohtaisissa sovelluksissa, sillä kehitysprojektiin otettiin mukaan jo vuonna 2015 pitkäaikainen asiakasyritys Volvo. Nyt kun lähestytään sarjatuotannon alkamista, myös muiden asiakkaiden kanssa suunnitellaan NorrDigi-sovelluksia.

”Kumppanuusajattelu on meillä vahvana kaikessa mitä teemme. Pyrimme rakentamaan pitkäaikaisia kumppanuuksia asiakkaidemme kanssa, ja jos katsomme kymmentä suurinta asiakastamme, jokainen näistä asiakassuhteista on kestänyt yli 15 vuotta – osa jo yli 30 vuotta. Siksi myös NorrDigin kohdalla halusimme kuulla asiakkaaltamme jo varhaisessa vaiheessa, miten innovaatiomme palvelisi heitä parhaiten”, kertoo Yrjö Trög.

”Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että Volvo lähti kehitysprojektiin mukaan niinkin varhaisessa vaiheessa. Tämä on auttanut kehitystyötä sekä tehnyt NorrDigistä tuotteen, joka tarjoaa merkittävää lisäarvoa eri alojen asiakasyritysten koneisiin ja laitteisiin”, jatkaa Trög.

Suurikokoisen meriteollisuuden sylinterin kokoonpanoa paineistetussa puhdastilassa. Sylinteri painaa valmiina useamman tonnin.

35-vuotias hydrauliikka-alan osaaja uuden kynnyksellä

Norrhydron perustivat vuonna 1985 yhteensä viisitoista entisen Rova-Tekno Ky:n työntekijää, jotka ostivat tasaosuuksin Rova-Teknon liiketoiminnan ja konekannan. Vastaperustettu Norrhydro kohtasi heti ensimmäisinä vuosinaan 1990-luvun laman, jonka haastavimmat vaiheet taitettiin yhtiön viidentoista omistajan ja ensimmäisten työntekijöiden vahvalla yhteishengellä.

Kun lamasta oli selviydytty, alkoi kansainvälistyminen. Norrhydro vei alusta saakka hydraulisylintereitä Ruotsiin, mutta 1990-luvulla vienti laajeni mm. Norjaan, Saksaan ja Kanadaan. Alkuvuosina valmistettiin hydraulisylinterien rinnalla myös nostimia ja nostinten kouria metsä- ja kaivosteollisuuteen. Nostimilla oli vetoa myös ulkomailla, mutta perinteisen hydraulisylinterien valmistuksen rinnalla niiden merkitys oli parhainakin vuosina marginaalinen. Siirryttäessä 2000-luvulle yhtiö keskittyi sylinterivalmistukseen ja luopui nostinliiketoiminnasta.

Kun yhtiön alkuperäinen johto alkoi eläköitymään, silloinen Norrhydron hallituksen puheenjohtaja Yrjö Trög ja neljä muuta norrhydrolaista päättivät ostaa yhtiön omistukseensa vuonna 2007. Tällöin laadittiin uusi kasvustrategia, jonka myötä yritys koki muodonmuutoksen seuraavan kymmenen vuoden aikana.

–”Uudessa toimintamallissa yrityksen hankintaketju turvattiin rakentamalla se aidosti maailmanlaajuiseksi. Olimme olleet siihen saakka riippuvaisia pitkälti kotimaisista toimittajista ja tukkureista. Tehdas muutettiin linjamuotoiseksi, ja tuotantoprosessien jatkuva kehittäminen aloitettiin virtautuksen, hukan poistamisen ja prosessien pullonkaulojen tunnistamisen muodossa. Norrhydron nykyiselle toiminnalle keskeinen tiivis kumppanuusmalli otettiin käyttöön asiakassuhteiden hallinnassa. Samalla lähdettiin kehittämään omaa patentoitavaa teknologiaa erilaisissa tuotekehityshankkeissa, mm. Tampereen teknillisen yliopiston hydrauliikan laitoksen kanssa”, kertoo Yrjö Trög.

Nyt, yhtiön täyttäessä 35 vuotta, Norrhydro on uuden edessä.

”Kun patentoitu NorrDigi-tuoteperhe menee sarjatuotantoon, olemme erittäin voimakkaan kasvun kynnyksellä. Tavoitteenamme on, että liikevaihtomme on viiden vuoden kuluttua 2-3-kertainen nykyiseen verrattuna. Tämä edellyttää merkittäviä investointeja tuotantokapasiteetin kasvattamiseen lähivuosina. Nykyinen sylinterivalmistuksemme tarjoaa meille jatkossakin vakaasti kasvavan ja kannattavan kivijalan. Samalla NorrDigi ja siihen liittyvät uudet energiatehokkaat ratkaisut ovat merkittävä kansainvälisen kasvun mahdollistaja”, Trög kertoo.

Robotisoitu pintakäsittelylinja. Jokainen kappale tarkastetaan visuaalisesti maalauksen jälkeen

Päämääränä nollapäästökoneet

NorrDigin mahdollistamassa merkittävässä energiansäästössä ei kuitenkaan ole kyse pelkästään pienemmästä polttoaineenkulutuksesta, vaan innovaatio mahdollistaa tulevaisuudessa jopa nollapäästöisten työkoneiden kaupallistamisen.

”Tänä päivänä raskaiden työkoneiden hydrauliikkajärjestelmät kuluttavat paljon energiaa. Tämän vuoksi puhtaasti akkuihin perustuvat sähkökäyttöiset liikkuvat työkoneet, kuten kaivukoneet, eivät käytännössä ole vielä mahdollisia kaupallisina työkoneina”, kertoo Yrjö Trög.

”Meidän NorrDigi-järjestelmämme on energiatehokas, mutta se mahdollistaa myös liike-energian varastoimisen joko sähköisesti tai hydraulisesti, jolloin energiaa voidaan käyttää sähkökoneessa uudelleen. Kun energiatehokkuus paranee merkittävällä tavalla, tulee järkevämmäksi käyttää sähköä akkuihin varastoituna koneen voimanlähteenä. Näin kone pystyy tekemään riittävän pitkän työsyklin ennen lataustarvetta. Tämä on osa alan tulevaisuutta”, sanoo Trög.

Suuren työkoneen sylinterin kokoonpanoa paineistetussa puhdastilassa.
Lue seuraavaksi