Uutiset

Työkoneet

Vantaan varikko palvelee koneasioissa

Varikon päällikkö Kaj Weckstöm hallinnoi henkilökuntansa kanssa kaupungin liikkuvaa kalustoa. Tuupakankujalla sijaitseva varikko vastaa keskitetysti kaupungin ajoneuvo-, kone- ja lisälaitekalustosta. Kaupunki omistaa kaksi tiehöylää.

Vantaan kaupungin ajoneuvojen ja konekaluston hallinointi siirrettiin vuonna 2007 kokonaan Tuupakankujalla sijaitsevalle varikolle. Aiemmin jokainen hallintokunta vastasi omista hankinnoistaan. Varikko vastaa nyt keskitetysti kaupungin ajoneuvo-, kone- ja lisälaitekaluston hankinnasta ja hallinnoinnista sekä niihin liittyvistä huolto- ja korjaamotoiminnasta. Päällikkönä toimii Kaj Weckström (kuva) ja paitsi varikon toiminnasta, hän vastaa myös ajoneuvo- ja konehankinnoista.

”Keskittämisellä saavutetaan runsaasti etuja. Kaikki ajoneuvot ja koneet sekä laitteet löytyvät nyt samasta rekisteristä, mikä tehostaa yhteiskäyttöä ja lisää käyttöastetta. Kustannusten seuranta on helpompaa ja hankintaprosessi on keskitetty. Käyttö- ja säilytysohjeet ovat nyt myös yhtenäiset koko organisaatiossa”, valistaa Weckström.

Raskaat kuorma-autot, työkoneet ja strateginen kalusto hankitaan yleensä investointirahoituksella. Henkilö-, paketti- ja kevyet kuorma-autot ovat leasingrahoituksella. Kaluston keski-ikä vaihtelee tyypeittäin. Jatkuvasti ajossa olevissa henkilöautoissa se on vuoden 2011 tienoilla, kun taas pienen käyttöasteen traktoreissa ja pyöräkuormaajissa liikutaan vuoden 2006 tienoilla. Kaupungilla on vielä käytössä myös kaksi tiehöylää.

”Hankintamäärärahoja ei tietenkään koskaan ole tarpeeksi, mutta onneksi ne ovat pysyneet tiukkoinakin aikoina kutakuinkin samana vuodesta toiseen”, jatkaa Weckström.

Varikon hallinnoitavana on noin 440 ajoneuvoa, joista 230 on leasingsopimuksella olevaa yksikköä. Lisälaitteitakin on kaikkiaan yli 500 kappaletta. Varikon kanssa samalla tontilla toimii myös Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy sekä nuorten moottoripaja. Kaluston runsaasta määrästä kertoo jotain myös vuotuinen polttoaineen kulutus, mikä vaihtelee paljon esimerkiksi talven lumisuudesta johtuen.

”Kaikilla auroilla ja alusterillä varustettu iso aura-auto vie helposti 80-100 litraa sadalla aurauskilometrillä”, huomauttaa ylitiemestari Erkki Tammisto. Varikon vuosikulutus onkin sellaiset 600 000 – 700 000 litraa. Varikon suurin asiakas on maankäyttö/rakentaminen ja ympäristä, joka vastaa 58 prosenttia Varikon laskutuksesta.Korjaamolla työskentelee kahdeksan asentajaa ja toiminta on monipuolista. Vaikeimmissa tapauksissa turvaudutaan maahantuojien huoltoihin.

Paikanninjärjestelmä on tuonut helpotusta myös varikon toimintaan. Varikolta on pääsy kaikkien järjestelmään liitettyjen ajoneuvojen tietoihin. Seurantajärjestelmän avulla löydetään myös nopeasti yksiköt, joille ei kerry tarpeeksi käyttöastetta. Nykyään hankinnoissa otetaan huomioon myös ympäristöasiat. Laki tuli voimaan vuonna 2012 ja se velvoittaa julkisia hankintayksiköitä huomioimaan tieliikenteen moottoriajoneuvojen energiatehokkuuden ja ympäristövaikutukset ajoneuvojen ja henkilökuljetuspalveluiden hankinnoissa. Nykyään henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen on täytettävä vähintään Euro 6 -taso. Työkoneiden päästövaatimus on taso Stage III B.

”Näissä asioissa julkisen tahon on kuljettava etunenässä”, päättää Weckström.

Lue myös: Katupöly kuriin oikeilla laitteilla ja Vantaalla hiekkarallia reilu kuukausi.

Lue seuraavaksi