Uutiset

Työkoneet

Välineitä imuruoppaukseen – Dragflow

Kankaanpääläinen Heikki Viljanen toimii italialaisen, imuruoppauslaitteita valmistavan, Dragflow S.r.l.:n myyntiagenttina. Yrityksen tuotevalikoimassa on niin kokonaisia imuruoppaajia kuin niissä käytettäviä laitteita ja varusteita, kuten pumppuja jyrsimineen, ponttoneja, letkuja, liittimiä, kelluttimia sekä erilaisia puomin päässä käytettäviä työlaitteita. Imuruoppausta käytetään paljon kaivoksilla sekä muilla teollisuuden aloilla. Myös yleisessä vesirakentamisessa imuruoppaus on lisääntymään päin.

Heikki Viljanen sai ensikosketuksensa ruoppaushommiin jo alle mopoikäisenä, kun hän oli mukana ruoppausurakoitsijana toimineen isänsä työmailla. Alan kaupallisia laitevalmistajia on maailmanlaajuisestikin melko vähän, joten urakoitsijat valmistavat monesti itse työvälineensä. Niin tekivät myös Viljaset jo 1980-luvulla. Näin konerakennus tuli tutuksi Heikki Viljaselle, joka hänkin on toiminut ja toimii edelleen myös ruoppausurakoitsijana. Parhaillaankin hän tekee imuruoppausta Ruotsin puolella kaivosten yhteydessä olevien laskeutusaltaiden käsittelyssä vanhimman poikansa Antin kanssa. Alkuun Viljanen teki ruoppausta perinteisin kaivumenetelmin, mutta 2000-luvulla tuli imuruoppaus mukaan kuvioihin.

Dragflow on panostanut viime aikoina miehittämättömään ajoon soveltuvaan ruoppausteknologiaan. Kauko-ohjattavalla laitteella voidaan ruopata turvallisesti myös vaaralliseksi luokiteltuja alueita, kuten mahdollisesti miinoja sisältäviä. Mukaan liitetty koneohjausjärjestelmä tuo ruoppaukseen aivan uutta mittatarkkuutta. Valmistaja lupaa jopa 20–50 millimetrin tarkkuutta niin vaaka- kuin pystysuunnassa.

Pumppujen kautta tutuksi

Dragflow tuli Viljaselle tutuksi reilut parikymmentä vuotta sitten, kun mies metsästi komponentteja maailmalta rakentelun alla oleviin laitteisiin. Pumppukyselyitä hän sai itsekin muilta alan suomalaisilta urakoitsijoilta. Dragflow:n tuotteet vakuuttivat Viljasen ja näin päätös ryhtyä valmistajan edustajaksi oli helppo. Tänä päivänä Viljanen toimii siis italialaisvalmistajan myyntiagenttina niin Suomessa kuin Ruotsissa. Edustettuna ovat toki kaikki Dragflow:n tuotteet, mutta toimitukset ovat toistaiseksi painottuneet imuruoppauksessa käytettäviin pumppuihin.
Dragflow-pumput on suunniteltu vaativiin imuruoppaustöihin. Pehmeitä ainesosia sisältäviä vesistöjen pohjia imuruopataan nykyisin kasvavassa määrin. Kaivoksilla ja teollisuudessa imuruoppausta on tehty jo pitkään, mutta nyt menetelmää käytetään myös mökkirantojen ja väylien muokkauksessa. Suurtehopumppujen avulla ruoppausmassat saadaan pumpattua hyvinkin etäälle, välipumppausaseman avulla jopa viiden kilometrin päähän.

Dragflow:n valikoimassa on monenkokoisia pumppuja imuruoppaukseen. Hydrauliikkatoimisissa on aina myös jyrsinvarustus tehostamassa ruoppausta, kuten kuvan oikeanpuoleisessa. Pienimmät pumput ovat ikään kuin vähän rajumpia uppopumppuja.

Remote control

Heikki Viljanen kädessään Dragflow:n imuruoppauskalustossa käytettävä letkun laippaliitin. Pulttikiinnitys kestää huomattavasti enemmän painetta paljon käytettyihin kynsiliittimiin verrattuna. Edessä poistoletkun kellutin.


Dragflow panostaa tällä hetkellä myös kauko-ohjattuihin pumppausyksiköihin. Nyt reilun vuoden saatavana ollut, Dragflow:n kehittämä järjestelmä mahdollistaa miehittämättömän ajon. Siinä hyödynnetään koneohjausjärjestelmän tuomaa laitteiston hallintaa. Motorisoituun ponttoniin asennetun pumpun avulla päästään hyvinkin tarkkoihin imuruoppaustuloksiin. Valmistaja lupaa mittatarkkuuden olevan 20–50 millimetriä niin vaaka- kuin pystysuunnassa. Näin tarkasti rajattavalla ruoppauksella ei vaurioiteta esimerkiksi altaan pohjan pintoja tai suojakankaita. Kauko-ohjatun imuruoppauksen avulla voidaan myös turvallisesti ruopata vaarallisia alueita, esimerkiksi mahdollisesti miinoja sisältäviä kohteita. Remote Control -järjestelmää voidaan käyttää kaikkien Dragflow:n pumppujen kanssa.
Ruoppaustapahtuma voidaan automatisoida tapahtuvaksi ennalta määrätyllä alueella ja tarkkaan määritellyin parametrein. Käyttö ja seuranta tapahtuvat etänä kannettavan tietokoneen välityksellä. Koneohjausjärjestelmän myötä pystytään ruoppaamaan hyvin tarkasti ennalta määrättyjä syvyyksiä ja vaakamittoja, jolloin niin sanottu varman päälle pelaamisesta johtuva ylimääräinen ruoppaus jää pois. Se tarkoittaa säästöä monessa muodossa; polttoaineenkulutus pienenee, ruoppausmassojen määrä pienenee jne. Menetelmä myös lisää työturvallisuutta. Dragflow tarjoaa nyt kokonaisvaltaisia ratkaisuja tähän kauko-ohjattavaan imuruoppaukseen.

Länsirannikon Saaristopalvelu on käyttänyt jo pitkään Dragflow:n pumppuja imuruoppauksessa. Kuvan etumaisilla pumpuilla päästään jopa 800 kuutiometrin tuntituottoon.

Laaja valikoima pumppuja

Dragflow-pumppuja on tarjolla painohaarukkaan 180–4 500 kilogrammaa. Pumppaustuotot ovat välillä 80–1 275 kuutiometriä tunnissa. Pienimmät mallit ovat kuin uppopumppuja, mutta rajuja sellaisia. Suurimmat mallit muistuttavat lähinnä tunneliporauslaitteita jyrsimineen. Kaikkien Dragflow:n pumppujen sisäosien Brinell-kovuus on 680 HB:tä. Luku on suurempi kuin kaivukoneiden perinteisen kauhamateriaalin vastaava. Pumpuilla voidaan työskennellä jopa 35 metriä vedenpinnan alla, ja paineentasaajien avulla jopa syvemmällä. Pumppauskorkeutta on tarjolla vedenpinnasta 50–80 metriä, joten nostokorkeutta tulee parhaimmillaan yli sata metriä. Edellä mainitut arvot koskevat kaikkia Dragflow:n pumppuja.

Pumput ovat joko sähkö- tai hydrauliikkakäyttöisiä. Viimeksi mainituissa on aina mukana jyrsin tehostamassa pohjan rouhintaa pumppauksen aikana. Jyrsimiä voi olla joko yksi pumpun alla tai kaksi sen sivulla. Pohjan pintaa voidaan myös pehmentää pumppuun liitettävällä vesisuihkulla.
Viljanen mainitsee Dragflow-pumppujen eduksi niiden säädettävät juoksupyörien painelevyt. Säätö (kiristys) on nopea tehdä työmaaoloissakin tavallisin käsityökaluin. Pumpuissa painelevyjen välykset kasvavat aina vääjäämättömästi. Säätömahdollisuus helpottaa kunnossapitoa. Varsinainen hyöty saadaan kuitenkin pumpun tuoton pysymisenä näin säädön myötä aina maksimaalisena. Välyksen kasvamisen johdosta tuotto laskee, joten sen eliminoiminen on aiheellista. Painelevyjen säätöominaisuus on kaikissa Dragflow:n pumpuissa.

Pumppuja voidaan käyttää niin ponttonialustoilla, kaivukoneen puomin päässä tai vaikkapa Dragflow:n valmistetta olevalla DRSP-sarjan ponttonialuksella, joka on varustettu myös kaivupuomilla. Näin sillä voidaan imuruoppauksen ohella tehdä myös kaivavaa ruoppausta.

Paljon muutakin ruoppaukseen

Dragflow:n tuotteiden ohella Heikki Viljasella on tarjolla paljon muutakin imuruoppauksessa tarvittavaa kalustoa, kuten kumiputkea, letkua, edellisten kelluttimia, pystysuoraan vesistöä rajaavia suojaverhoja ja asiakkaan mittojen mukaan toteutettavia geotuubeja. Näitä suuria ”säkkejä”, tilavuus jopa 1 500–2 000 mᶟ), käytetään paljon juuri imuruoppauksen yhteydessä veden poistamiseen maamassoista. Lisätietoa www.dt-products.com. Heikki Viljasen tavoittaa puhelinnumerosta +358-500-505147.
Lue seuraavaksi