Uutiset

Työkoneet

Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämistyöt valmistuivat

Vuosaaren syventämishanke valmistui aikataulussa, turvallisesti ja alle budjetin. Väylä otettiin käyttöön 30.11.2021.

Väyläviraston, Helsingin Satama Oy:n ja Helsingin kaupungin yhteishankkeena toteutettu Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämistyöt on saatu päätökseen. Hankkeessa nykyinen Vuosaaren meriväylä ja osa satama-alueesta syvennettiin 11 metristä 13 metriin. Hankkeen aikana maa-aineksia ruopattiin noin 1,1 miljoonaa kuutiota, josta saatiin 800 000 kuutiota louhetta hyötykäyttöön Helsingin aluerakentamisen tarpeisiin. Tämä vastaa noin 30 000 rekkakuormaa.

Hanke valmistui aikataulussa, alittaen samalla kustannusarvion. Keväällä 2020 aloitettu hanke maksoi 26,5 miljoonaa euroa. Alkuperäinen budjettiarvio oli yli kymmenen miljoonaa euroa enemmän. Lisäksi hankkeelle on myönnetty 20 prosentin EU CEF-tuki, jonka tarkoituksena on kehittää liikenteen tehokkuutta ja vähentää ympäristöhaittoja. Budjetin alitus onnistui otollisella markkinatilanteella, hyvällä ennakkosuunnittelulla ja urakoitsijan asiantuntevalla otteella.

”Kahden urakan yhtäaikaisuuden lisäksi urakoitsijan aiempi kokemus Vuosaaren väylän rakentamisesta edesauttoi budjetin alitusta”, vahvistaa Helsingin Sataman rahdin liiketoimintajohtaja Jukka Kallio.

Syvennystyöt sujuivat turvallisesti vilkkaan laivaliikenteen keskellä

Turvallisuus oli hankkeen ykkösprioriteetti ja projektiryhmä iloitsee hyvästä suorituksesta. Hanke toteutettiin vilkkaasti liikennöidyllä vesialueella ja se vaati merkittäviä panostuksia alusliikenteen, huviveneilyn ja työkoneiden yhteensovittamiseen. Vuosaaren väylä ja satama pidettiin auki koko syvennyshankkeen ajan.

”Alusliikenteen turvallisuuden ja töiden yhteensovittaminen oli koko projektin ajan yksi merkittävä haaste, johon panostettiin jatkuvasti eri osapuolten välillä. Projektin liikennekoordinaattorin ja muiden hanketahojen tiivis yhteistyö loivat kuitenkin hyvät käytännöt hankkeen turvalliselle toteutukselle”, kertoo urakoitsija Terramaren edustaja Jani Vyyryläinen. 

Väylällä liikkuu noin kolme tuhatta alusta vuodessa. Syvennystöiden ansiosta Vuosaaren satama voi jatkossa vastaanottaa isompia konttilaivoja. Tämä pienentää konttiliikenteen ympäristövaikutuksia, sillä kerralla voidaan kuljettaa isompia lasteja. Samalla isompien laivojen avulla saavutetaan kuljetuskustannussäästöjä.

Vedenalaisessa louhinnassa syntyvä louhe kuljetettiin vesiteitse Hernesaaren edustalle, missä se hyödynnetään asuinalueen rakentamiseen tarvittavissa meritäytöissä. Alue muuttuu rakentamisen myötä merelliseksi matkailu- ja vapaa-ajanpalveluihin keskittyneeksi asuinalueeksi satama- ja teollisuustoimintojen siirtyessä muualle.

”Poikkeuksellisella tavalla, meriteitse toteutettu kuljetus vähensi kuljetusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta, liikennehaittoja ja kustannuksia”, kertoo Helsingin kaupungin massakoordinaattori Mikko Suominen.

Urakan ympäristövaikutuksia seurattiin säännöllisesti. Kalastovaikutuksia kompensoidaan hankkeessa vielä vuoteen 2023 asti istuttamalla vuosittain alueelle 40 000 siianpoikasta.

Uusi väylä otettiin käyttöön marraskuun 2021 lopussa. Pääurakoiden valmistumisen jälkeen alueella viimeistellään vielä sataman poijuportin laajennus, sekä Kuiva Hevosen eroosiosuojaus, jotka ovat osana EU-rahoitusta.

Lue seuraavaksi