Uutiset

Työkoneet

Uusiomateriaaleja lisää maarakentamiseen

Suomessa syntyy vuosittain miljoonia tonneja maarakentamiseen soveltuvia uusiomateriaaleja, joilla voitaisiin korvata luonnon kiviainesten käyttöä. Uusiomateriaalien käyttöä edistetään nyt laajalla yhteistyöohjelmalla, jossa ovat mukana sekä julkiset että yksityiset tahot.

Uusiomateriaalien käytöllä on mahdollista saavuttaa merkittäviä talous- ja ympäristöhyötyjä. Maarakentamiseen soveltuvia uusiomateriaaleja saadaan esimerkiksi ylijäämämaista, teollisuuden sivutuotteista, pilaantuneista maista ja vanhojen rakennettujen maarakenteiden materiaaleista.

UUMA2, eli Uusiomateriaalit maarakentamisessa -ohjelman tavoitteena on saada markkinoille lisää tuotteistettuja uusiomateriaaleja, tukea tilaajia suunnittelun ja hankinnan kehittämisessä sekä vähentää kallio- ja soramateriaalien käyttöä maarakentamisessa.

Tietoa ja käyttökokemuksia tarvitaan

Vaikka riskittömiä maarakentamiseen soveltuvia uusiomateriaaleja on tarjolla, vain osa niistä on laajasti käytössä.

”Uusiomaarakentaminen pitää saada käytännöksi eri puolille Suomea paikallisin materiaalein ja sovelluksin. Tätä varten toteutamme kymmenen alueyhteistyöhanketta. Etsimme tällä hetkellä erillisiä pilottikohteita, joista saadaan uutta tietoa uusiomateriaalien soveltuvuudesta”, kertoo ohjelman koordinaattori Pentti Lahtinen Rambollilta.

Ohjelma toteutetaan niin sanottuna demonstraatiohankkeena, eli uusiokäyttöön soveltuvia materiaaleja ja ohjeita testataan käytännössä eri puolilla Suomea käynnissä olevissa rakennushankkeissa. Ohjelma tuottaa myös tietoa ympäristölainsäädännön kehittämistä varten, jotta lainsäädäntö tukisi ekotehokasta maarakentamista. Lisäksi tarvitaan hankinta- ja suunnitteluprosessien kehittämistä, mikä ottaa huomioon uusiomateriaalien hyödyntämisen.

”Etsimme eri infra-alueilta, kuten väylien, kenttien, satamien ja esimerkiksi kaivosten rakentamisesta demonstraatiohankkeita, joissa voidaan testata koko prosessia hankinnasta suunnitteluun, materiaalien käsittelyyn ja rakentamiseen saakka”, Lahtinen toteaa.

Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen kertoo, että Liikennevirasto on vahvasti mukana ohjelmassa. ”Kestävän kehityksen edistämisellä on Liikennevirastossa tärkeä rooli ja UUMA2-ohjelma toteuttaa sitä erinomaisella tavalla”, Vehviläinen perustelee.

Lue seuraavaksi