Uutiset

Työkoneet

Turvallisuus ennen kaikkea

Infra ry:n asiantuntija Ari Kähkönen esitelmöi Kiviaines- ja murskauspäivillä 2016 alan turvallisuudesta tilastojen avulla. Kuolemaan johtaneet työtapaturmat ovat vain murto-osa kotona ja vapaa-aikana tapahtuneista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. Silti jokainen kuolema työpaikalla on liikaa ja parempaan suuntaan ollaankin menossa.

Vuonna 2005 tehdyn kansainvälisen tutkimuksen mukaan Suomi on maailman kymmenenneksi työturvallisin maa. Edellä ovat muun muassa Islanti, Iso-Britannia ja Ruotsi. Aasian ja Latinalaisen Amerikan maat löytyvät tilaston toisesta päästä.

On laskettu, että työtapaturmista aiheutui Suomessa vuosituhannen alussa noin 500 miljoonan euron kulut kansantaloudelle. Mukana ovat siis kaikki työtapaturmat, eivät vain kuolemantapaukset.

Yhden työtapaturman arvioitu kustannus yritykselle on 6000–10 000 euroa. Infra ry on kehittänyt työkalut turvallisuustason arviointiin. Viime vuoden lopussa käynnistyneessä kampanjassa vieraillaan työmailla ja tehdään havaintoja etenkin kuljettimien suojauksesta, työkoneiden siisteydestä sekä tikkaista ja työtasoista.

Infra ry on tehnyt niin sanotut mittarilomakkeet eri toimialoille, kuten maa- ja vesirakennustyömaille, murskausasemille ja asfalttityömaille. Näiden lomakkeiden avulla pyritään kiinnittämään huomiota työkohteiden mahdollisiin epäkohtiin ja oikaisemaan ne.

Lemminkäinen Infra Oy:n aluejohtaja Petri Ruostetoja kertoi Turvallisempia koneita tulevaisuudessa -projektista, jonka Infra ry:n kiviainesjaos on käynnistänyt syksyllä 2014. Työryhmään kuuluu yhteensä 11 henkilöä Infra ry:stä sekä alan suurimmilta konevalmistajilta. Tavoitteena on tuoda esiin jo koneen tai laitteen hankintavaiheessa huomioitavia turvallisuusvaatimuksia.

Pohjoismainen yhteistyö kuuluu myös kuvaan. Turvallisuusvaatimukset ovat jaettu kuuteen ryhmään: 1 – Työskentelytasot, kulkuväylät, raput, 2 – Käyttövoimasta erottaminen, 3 – Kunnossapito, 4 – Sähkö-, hydrauliikka- ja ohjausjärjestelmät, 5 – Turvavyö, peruutustutka, kamerat, 6 – Turvalasi, turvaverkko ja pohjapanssari.

Melkoinen lista asioita, mutta kaikki kuitenkin tärkeitä kohtia turvallisuuden kannalta. Siinä siis seikkoja, mistä konevalmistajia pyritään ohjeistamaan. Koneen ostajille luettelo tulee toimimaan ikään kuin muistilistana hankinnan yhteydessä.

”Let´s be careful out there”, kuten jo televisiossa aikoinaan sanottiin.

Lue seuraavaksi