Uutiset

Työkoneet

Tömppä-palkinto infratutkimukselle

Tömppä-palkinto on myönnetty Infra muutoksessa -tutkimusprojektille.

Infra-alan arvostetuin tunnustus, MANK ry:n jakama Tömppä-palkinto on myönnetty Infra muutoksessa -tutkimusprojektille. Projekti toi päivänvaloon infra-alan yhteiskunnallisen merkityksen ja tuotti tärkeän tietopohjan alan rahoituspäätösten tueksi.

Valtio käyttää vuosittain lähes kaksi miljardia euroa omistamansa infrastruktuurin kuten väylien ja terminaalien rakentamiseen ja kunnossapitoon. Liikennepolitiikka on kuitenkin ollut poukkoilevaa.

Rahaa on suotu kulloisenkin hallituskoalition mieltymysten mukaan. Myötätuulessa ovat milloin suurhankkeet, milloin arkinen perusväylänpito. Välillä on suosittu kasvukeskusten sisääntuloväyliä, välillä metsäteitä. Teollisuutta palvelevan raskaan kumipyöräliikenteen turvaaminen on joskus ajan henki. Nyt moni vannoo raidejoukkoliikenteen nimiin.

Rahoituspäätökset ovat perustuneet käsillä olevaan tietoon. Joskus jopa luuloon.

Korkeasuhdanteessa infra-alan on kuviteltu ylikuumenevan ja rahoitusta on vähennetty. Matalasuhdanteessa kotimaista kysyntää ja työllisyyttä elvyttävät infratyöt yleensä löytyvät hallituksen työkalupakista.

Nyt infra-ala on kerännyt luulon ja fiilispohjan tilalle tömäkkää tietoa Infra muutoksessa -tutkimusprojektilla.

Keväällä 2014 päättynyt projekti täytti niin ison loven, että se päätettiin palkita Maarakennusalan neuvottelukunta MANK ry:n Tömppä-tunnustuksella.

Tömppä tuli sitkeästä tiedonkeruusta

Infra-alaa eteenpäin vieville innovaatioille, hankkeille ja henkilöille myönnettävän Tömppä-palkinnon perustelujen mukaan Infra muutoksessa -projekti toi uutta varmuutta infra-alan päätöksentekoon. Luulo on korvattu tiedolla infran kansantaloudellisesta merkityksestä kaikissa suhdannetilanteissa.

Infra muutoksessa oli kolmivuotinen tutkimuskokonaisuus. Projektissa käsiteltiin ja tuotettiin paljon kaivattua uutta tietoa infrarakentamisen rakenteesta sekä alan ennakoinnista, työvoimasta, osaamisesta ja koulutuksesta. Osansa saivat myös alan tulevaisuuden haasteiden pohdinta sekä kuntien infrarakentamisen ajankohtaiset kysymykset.

Päättäjille hankemateriaali suhdannekatsauksineen ja loppuraportteineen antaa kaikkien aikojen eväät arvioida vallitsevaa tilannetta ja suunniteltujen toimenpiteiden vaikutusta kansantalouteen.

Infrayrittäjille projekti antaa työkaluja yritystoiminnan strategiseen suunnitteluun: mihin liiketoiminta-alueeseen kannattaa nyt keskittyä, mikä ehkä jättää taka-alalle?

Järjestöille ja lobbareille projekti on antanut leveämmät hartiat ja möreämmän äänen: edunvalvontatyön selkänojaksi on nyt entistäkin enemmän tutkittua tietoa.

Koko alalle tutkimushanke oli eri toimijoita yhteen koonnut sidos, jossa oman alan asioi-ta opittiin katsomaan aiempaa laajemmasta perspektiivistä. Infra-alan tilasta heräsi paljon positiivista keskustelua.

Projektin anti on kaikkien saatavilla netissä osoitteessa vtt.fi/sites/infra2030/.

Pikkutömpät tutkijoille

Pikkutömpät myönnettiin Infra muutoksessa -projektin päätutkijoille: erikoistutkija Terttu Vainiolle VTT:stä ja koulutuspäällikkö Eero Nippalalle Tampereen ammattikorkeakoulusta. Elämäntyönsä infrarakentamisen parissa tehneet tutkijat ovat työskennelleet sinnikkäästi, pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti hankkeen ja koko alan hyväksi.

Vuoden 2014 Tömpät ojensi voittajille MANK ry:n puheenjohtaja Harri Yli-Villamo Finlandia-talolla vietetyssä Maarakennuspäivässä 18. syyskuuta 2014.

Lue seuraavaksi