Uutiset

Työkoneet

Tanan älykoneet jätteenkäsittelyyn

Ympäristöteknologiayritys Tana Oy on laajentanut tuotetarjontaansa älykkäisiin palvelutuotteisiin. Tanan uusi tuote Smart Site on älykkääseen teknologiaan perustuva palvelukonsepti, joka hyödyntää Tanan kaikkia digitaalisia palveluja. Smart Site kerää, analysoi ja esittää Tanan koneiden tuottamaa tietoa asiakkaille, jotta nämä voivat tehostaa omaa liiketoimintaansa. Tana on alansa edelläkävijä teollisen internetin hyödyntämisessä. Smart Site on tuore osoitus siitä, miten teollinen internet voi parantaa liiketoimintaa.

Tana Oy tuottaa koneita ja laitteita, joilla käsitellään mekaanisesti kiinteää jätettä. Tuotteita ovat kaatopaikkajyrät, repijät, hakkurit sekä nyt uutuutena rumpuseulat. Tana Smart Siten myötä koneet yhdistyvät yhtenäiseksi järjestelmäksi, joka lisää työmaan toimintavarmuutta, sitouttaa työntekijöitä ja auttaa parantamaan asiakkaan liiketoimintaprosesseja.

Smart Site esittää koneiden keräämän tiedon pohjalta konkreettisesti ja selkeästi, kuinka paljon asiakasyritys tekee lisätuottoa, kuinka paljon rahaa menee kuluihin sekä miten liiketoimintaa voisi parantaa entisestään. Smart Siteen on mahdollista kytkeä myös muiden valmistajien koneita. Koneurakoitsija, jätteenkäsittelylaitoksen henkilöstö tai muu luvan saanut käyttäjä voi seurata Smart Siteen kytkettyjen koneiden toimintaa etänä internetin välityksellä esimerkiksi puhelimesta, tabletilta tai toimiston tietokoneelta.

Smart Site ei ole pelkkä seurantatyökalu tuottojen ja kulujen seurantaan, vaan se tarjoaa asiakasyritykselle myös mahdollisuuden parantaa merkittävästi henkilöstön sitoutuneisuutta. Kun työntekijät kentällä näkevät samat koneiden keräämät tiedot reaaliajassa, on heillä parempi käsitys työmaan tuottavuudesta. Lukujen näkeminen ja välietappien hahmottaminen motivoivat työskentelemään entistä tehokkaammin.

Koneiden koti on linnassa

Tanan erikoisuus älykkäänä konepajayrityksenä piilee kotitoimiston sijainnissa, sillä Tana muutti keväällä 2015 Jyväskylän ainoaan linnaan, Schaumanin linnaan, Jyväskylän Lutakkoon. Schaumanin linna on läpi elinkaarensa tunnettu teollisen historian symbolina Jyväskylässä: linnan rakennutti 1900-luvun alussa Schaumanin vaneritehtaan johtaja Bruno Krook kodikseen ja vieraidensa kestitsemispaikaksi. Sittemmin linna on ollut UPM-Kymmenen omistuksessa ja edustustilana, kunnes Arkkitehtisuunnittelutoimisto Jukka Tikkanen Oy osti sen vuonna 2008.

Teknologiayrityksen muuttaminen vuonna 1924 rakennettuun linnaan edustaa erinomaisesti sitä omintakeisuutta ja yllätyksellisyyttä, jolle Tanan liiketoimintamallikin rakentuu. Tanan toimitilat Schaumanin linnassa yhdistää sopivasti uutta ja vanhaa.

Perimmäinen syy uusien toimitilojen etsimiselle on ollut yrityksen vakaa kasvu ja henkilöstön määrän lisääntyminen. Tanan liikevaihto on kasvanut neljänä vuonna peräkkäin keskimäärin 16 prosenttia, ja viime vuoden tulos oli historian paras. Lisäksi Tana on moderni ja kansainvälinen verkostoyritys, joka hoitaa esimerkiksi tuotannon ja varaosatoiminnot yhteistyössä kumppaniyritysten kanssa. Siksi toimitilojen ei tarvitse enää muistuttaa perinteisen konepajayrityksen hallia, vaan tilat voidaan keskittää vaikkapa linnaan. Henkilökunnan työviihtyvyyden, keskeisen sijainnin ja työskentelytilojen parantamisen lisäksi linna tarjoaa myös erinomaisen paikan kansainvälisille kutsuvieraille.

Kalustoa kierrätysalalle löytyy ajoon.fi-palvelusta.

Lue seuraavaksi