Uutiset

Työkoneet

Still OptiTruck optimoi trukkien käytön

Tähän asti fleet management -järjestelmiä on voitu käyttää vain yksittäisten trukkien käytön hallintaan, mutta Still FleetManager 4.x -järjestelmän OptiTruck-toiminnolla konekannan valvoja voi määritellä koko konekannasta, mikä trukki osoitetaan kuljettajalle seuraavaa tehtävää varten. Tämä mahdollistaa konekannan kapasiteetin entistä paremman hyödyntämisen. Määrittelemällä keskitetty trukkien nouto-/palautuspiste voidaan varmistaa vapaiden trukkien nopea samanaikainen käyttö. Lisäksi järjestelmä näyttää täysin läpinäkyvästi yksittäisten koneiden käytettävyyden ja käytön keston.

Still Optitruck -toiminnon sisältävän aktiivisen Fleet Management -ratkaisun ansiosta autoalan komponenttitoimittaja Hellan sisälogistiikassa voitiin vähentää alkuperäistä 160 trukin konekantaa noin 20 % työkuormituksen pysyessä samana tai kasvaessa tuskin lainkaan. Näin säästettiin merkittävästi kustannuksia. ”Investointikustannusten lisäksi pystyimme leikkaamaan erityisesti ylläpito- ja käyttökustannuksia aktiivisen trukkien varausjärjestelmän ja trukkien aukottoman käytön ansiosta”, kertoo Markus Brunnen, Hella Distribution GmbH:n sisälogistiikan johtaja.

Hyödyt syntyvät oleellisilta osiltaan aktiivisesta trukkien osoittamisesta ja kuljettajan rajaamisesta vain hänelle osoitettuun trukkiin. Tämä varmistaa, että kukin kuljettaja voi käyttää vain yhtä trukkia kerrallaan eikä hän voi varata lisätrukkia, mikä vähentää konekannan kokonaismäärää. Trukkikannan valvoja määrittelee trukin valintakriteerit ja hallitsee siten koko konekantaa tasaisen käytön näkökulmasta. Esimerkkinä järjestelmä voit valita tulevaan tehtävään ensin käyttötunneiltaan pienimmän trukin tai konekannan uusimman soveltuvan trukin.

Kuten FleetManager 4.x, Still OptiTruck on web-pohjainen ja keskitetysti hallittavissa useista toimipaikoista. Lyhyen online-aktivoinnin jälkeen käyttäjä pääsee valittuihin toimintoihin – joko PC:llä tai mobiilisti tabletilla. Ohjaamonäkymän ja laajojen raporttien avulla järjestelmä tarjoaa lukuisia ohjaustoimintoja ja hallintavaihtoehtoja, esim. trukin käyttö, käyttötunnit ja käyttötyypit. Laitteistona käytetään teollisuuslaatuista TouchPad-päätettä, jonka sisäisen kortinlukijan avulla jokaiselle kuljettajalle osoitetaan trukki tämän kirjauduttua kuljettajakortilla. Lisäksi kaikki trukit on varustettavissa helposti jälkiasennettavalla kortinlukijalla. Käyttäjät, jotka jo käyttävät FleetManager 4.x:n käytönvalvontaa, eivät tarvitse lisälaitteita trukkeihin.

Konetta noutaessaan ja lyhyen yleistarkastuksen jälkeen kuljettaja voi lisäksi raportoida mahdollisista vaurioista. Näin järjestelmä tarjoaa lisämahdollisuuden trukin vaurioiden rekisteröimiseen trukin antureiden törmäystunnistuksen lisäksi. Jos näin käy, Still-huolto tai yrityksen trukeista vastaava asentaja saa ilmoituksen välittömästi ja trukki voidaan sulkea pois järjestelmästä kunnes se on korjattu. Näin trukkikannan valvoja voi ensimmäistä kertaa määrittää tarkasti jokaisen koneen käytettävyyden. Lisäksi, koska tehtävään kuluva aika voidaan rekisteröidä tarkasti, mukaan lukien käyttöönotto ja palautus, trukin käyttö voidaan ensimmäisen kerran kirjata tarkasti. Tämä saattaa avata aivan uusia optimointimahdollisuuksia.

Still-trukkikannan lisäksi FleetManager 4.x -järjestelmää ja Still OptiTruckia voidaan käyttää myös muiden valmistajien trukkien kanssa ja se tarjoaa käyttäjille ohjatun, ennalta määriteltyjen kriteerien mukaisen trukkien käytön ja ohjatun kuljettajien hallinnan.

Noin 900 Stillin asiakasta käyttää tänä päivänä Fleetmanager 4.x -järjestelmää noin 14 000 trukin käytön optimointiin.

Lue seuraavaksi