Uutiset

Työkoneet

Sandvik QE440 seuloo kevyttä ja raskasta

Korkea tuottavuus ja vähäinen huollon tarve kiinnostavat varmasti seulontalaitoksen hankkijaa. Kun laite on vielä monipuolinen, jolloin se sopeutuu moniin erilaisiin tehtäviin sekä hinta osuu sopivaan luokkaan, herättää se varmasti kiinnostusta alan urakoitsijoissa. Sandvik QE440 -suorasyöttöseula omaa nämä ominaisuudet ja laitteen ovat ottaneetkin omakseen kaksi yhtiötä aivan eri järeysluokan materiaalien käsittelyyn.

Sandvikin raskaan sarjan seulontayksikkö QE440 esiteltiin asiakkaille kesällä 2009. Laite on kehitetty palvelemaan erityisesti vaativia kierrätys- ja täytemateriaaliseulontoja. Seulan pinta-ala on 40 prosenttia isompi kuin Sandvikin aiemmin tehokkaimmalla QE340-mallilla. Tämän hetken maailman seulontayksiköiden tarjonnasta puolet ovat tyypiltään suorasyöttöseuloja, jollaista myös QE440 edustaa. Suomessa tyyppi ei kuitenkaan ole vielä kovin yleinen.

Tuotekuljettimet ovat leveät ja pudotuskorkeudet mahdollistavat suuren tuotantokapasiteetin ja korkeat varastokasat. Tehokkuuden lisäksi QE440 on myös polttoainetaloudellinen. Vahvalle murskaintyyppiselle rungolle rakennettu laite painaa 36 tonnia ja valmistajan antama maksimikapasiteetti on 900 tonnia tunnissa. Sandvikin jälkimarkkinapalvelut takaavat laitteelle korkean käyttöasteen.

VRJ seuloo Paras-multaa

Kotipaikkaansa Oulussa pitävä VRJ Pohjois-Suomi Oy valmisti viime vuonna 85 000 kuutiometriä Paras-multa -tuotenimellä myytävää kasvualustaa. Raaka-ainetta siihen syntyy VRJ:n kompostointitoiminnoissa. Multa täydentää yhtiön kiviainestarjontaa sopivalla tavalla tarjoten asiakkaille kattavan paketin maarakennusmateriaaleja.

VRJ Pohjois-Suomi toimittaa multaa muun muassa Oulun kaupungille, erilaisille rakennusliikkeille sekä yksityisasiakkaille. Laadukas Paras-multa on haluttua kasvualustaksi, mikä laajan toimitusalueen kanssa kasvattaa toimitusmäärät korkeiksi. Mullan seulonnassa VRJ:llä onkin kaksi seulaa, jonka lisäksi on käytetty urakoitsijaa tarvittaessa lisäkapasiteetia.

Täksi kesäksi VRJ päivitti toisen seulan entistä suuremman kapasiteetin omaavaan Sandvik QE440 -malliin. ”Vanhakin seula toimi hyvin, mutta halusimme lisää kapasiteettia ja siksi päädyimme tähän ratkaisuun. Lisäkapasiteettia olemmekin saaneet tavoitteiden mukaisesti ja olemme pärjänneet omalla kalustollamme tämän kesän”, kertoo tuotantopäällikkö Antti Runtti VRJ:ltä. ”Lisäksi työtunteja on saatu laskettua, sillä tarvittava multamäärä on saatu tuotettua nopeasti.”

Syy tasoseulan valintaan on sen monikäyttöisyys. ”Jatkamme seulontakautta tällä laitteella kiviainesten seulonnalla tekemällä esimerkiksi seulottua hiekkaa ja koristekiveä. Tällä käyvät myös erikoiskohteiden seulonnat, kuten saastuneiden maiden seulonta”, perustelee Runtti.

QE440:n monipuolisuutta parantaa sen muuntautuminen erilaisilla seulaverkoilla ja niiden helppo vaihdettavuus. Suorasyöttöseulalla onnistuu erilaisten haasteellisten materiaalien seulonta lukuisten säätömahdollisuuksien sekä verkkovaihtoehtojen ansiosta.

VRJ on perinteisesti keskittynyt tuotteiden hyvään laatuun, missä ratkaisevaa on pienisilmäisten verkkojen käyttö. Osalla multatuotteista raekoko on jopa alle kahdeksan millimetriä. ”Laadukkaalla hienojakeisella ja lannoitetulla mullalla olemme pärjänneet markkinoilla. Tässä hienon mullan tuotannossa tasoseula on tehokas ja Paras-mullan laatu korkea”, sanoo Runtti. Mullan seulonnassa QE440:n pitkä isku on etu.

Kiitosta Sandvik QE440 -seulalle Runtti antaa hyvästä huollettavuudesta. ”Erityisesti seulaverkkojen vaihto on tehty helpoksi ja alaverkon pikakiinnitys nopeuttaa verkonvaihtoa oleellisesti.” Alatasolla käytetään mullan seulonnassa kumiverkkoa, joka pysyy paremmin puhtaana kuin metalliverkko.

”Tehot ovat nousseet kovasti ja olemme kokonaisuuteen tyytyväisiä”, tiivistää Runtti kokemukset.

Tallqvist Laivalla

Ab Tallqvist Infra Oy on maarakennusyhtiö, jolla on resurssit toimia isojen maarakennusurakoiden parissa. Yhtenä urakkakohteena yhtiöllä on Laivan kaivos Raahessa, jossa Tallqvistilla on kaivoksen louheenajourakka. Lisäksi menossa oli erilaisia rakennusurakoita ja teiden hoito kuuluu myös yhtenä urakkana. Lisäksi kaivukonetöitä tehdään tuntitöinä.

Kivijalosteiden valmistukseen Tallqvistilla on sandviklainen murskausketju: UJ440i esimurskausyksikkönä, US440i välimurskausyksikkö toisena vaiheena ja ”metsävaunu”, eli Roadmaster 4800 kolmantena vaiheena. Erillistä seulontayksikköä Tallqvistilla ei aikaisemmin ollut. Laivalla oli tarvetta seuloa suuria määriä hiekkaa, joten tarve oli suurikapasiteettiselle seulalle, johon tarpeeseen hankittiin keväällä Sandvik QE440.

”Seulan hankinnan yhtenä keskeisenä asiana oli tämä seulontaurakka, johon QE440 on tarpeen. Mutta tokikaan tämä ei ole ainoa käyttökohde, joten seulan monipuolisuus oli meille yksi tärkeä seikka”, kertoo työmaapäällikkö Christian Wehkoja.

Wehkoja kiittelee hyvää yhteistyötä Sandvikin kanssa. ”Sandvikin kanssa ei ole ollut isoja ongelmia ja uusi laitekin lähti normaaleiden alkusäätöjen jälkeen hyvin käyntiin. Käynnistystä helpotti opastus, jonka myyntimies järjesti hyvin. Kulutusosat tulevat meille myös Sandvikilta ja niiden toimitus tapahtuu, kuten toivoa saattaa.”

”Tehokas tämä QE440 kyllä todella on, varsinkin hiekan seulonnassa. Laite on kompakti kaikin puolin ja hyvä käyttää. Olemme kokonaisuuteen hyvin tyytyväisiä”, korostaa Wehkoja.

Sivukiviläjitykselle pohjia

Kesäkuussa Tallqvistin keväällä hankkima Sandvik QE440 oli seulomassa hiekkaa, jota tarvitaan sivukiven kasojen alle tuleviin rakenteisiin. ”Sulfiittiraakkukiveä varten pitää rakentaa suojakerros kasan alle maaperän suojelemiseksi. Kalvokerrokseen tarvitaan paljon sopivaksi seulottua hiekkaa”, selittää työvuorosta vastuussa oleva työnjohtaja Jari Kinnunen Tallqvistilta. Rakenteisiin tarvitaan muutoinkin runsaasti erilaisia murskeita.

Sivukiveä tulee runsaasti, joten suojaustoimenpiteitä tehdään useiden hehtaarien alueelle. Kesäkuulla käynnissä oli pintamaiden poisto läjitysalueen laajennuksella, joten hiekalle alkoi pian tulla tarvetta. Seulottavat massat ovat suuria, joten Tallqvist tarvitsi tehokkaan seulan tälle työmaalle.

Suorasyöttöseulasta, jollainen QE440 on, isotkin kivet menevät helposti läpi. Järeä murskaintyyppinen runko on isojen massojen käsittelyssä kestävä.

Tallqvistilla on tahto palvella asiakasta niin hyvin kuin mahdollista. Kinnunen kehuu kalustoa, joka on nyt hyvässä kunnossa ja mahdollistaa entistä paremman palvelutason.

Sandvik QE440 onkin siis varsin monipuolinen seulontayksikkö moneen työkohteeseen.

Juha Kuusjärvi

Sandvik QE440 tekniset tiedot lyhyesti:

Paino 36 tn

Seulan koko 1,75 x 5,5 m

Max syötekoko 800 mm

Ylätason vaihtoehdot: välppä, reikälevy, teräsverkko tai kumiverkko

Alatason vaihtoehdot: sormivälppä, teräsverkko tai kumiverkko

Lue seuraavaksi