Uutiset

Työkoneet

REMU ja Big Float siivittivät vuoden yrittäjäksi

Perusteluissaan Ähtärin Yrittäjät ry toteaa muun muassa, että innovatiivinen tuotekehitys ja uusien ideoiden ennakkoluuloton toteuttaminen ovat tehneet ST-Tekniikasta vahvan edelläkävijän alallaan. Big Float -kelluvat kaivinkoneet ovat asiasta konkreettinen tyylinäyte. Itse yrittäjänä ST-Tekniikan toimitusjohtaja Ossi Rissanen on käynyt yrittäjän pitkän korkeakoulun. Hyvät ja huonot ajat kokeneena voi yrittäjästä todeta: Se, mikä ei tapa, täytyy vain vahvistaa. Sinnikkyys, periksi antamattomuus, usko omaan osaamiseen ovat osuvat termit kuvaamaan Ossi Rissasta ja hänen luotsaamaansa tiimiä ST-Tekniikassa.

Tuotteet maarakennusalalle

ST-Tekniikalla on kolme tuotelinjaa: seulakauhat, seulonta-asemat sekä kelluvat kaivinkoneet. Seulakauhoja on saatavana useaa eri kokoa liitettäväksi lähes mihin tahansa kaivukoneeseen tai pyöräkuormaimeen. Koska maa-ainesten käsittely voidaan tehdä paikan päällä, seulakauhoilla saavutetaan kustannussäästöjä niin kuljetuksissa kuin vähempien työvaiheiden muodossa.

Remu Combi -seulonta-asemissa käytetään samanlaista teknologiaa kuin seulakauhoissa. Sen ansiosta niillä pystytään maa-aineksia, joiden seulominen ei onnistu esimerkiksi perinteisillä rumpuseuloilla.

Uusin tuotelinja ovat viisi vuotta sitten julkistetut Big Float -kelluvat kaivinkoneet. Näillä voidaan tehdä maarakennustöitä paitsi veden päältä, myös kaikkein huonoimmin kantavilla maapohjilla kuten soilla. Tyypillisiä tehtäviä ovat ruoppaukset, mutta esimerkiksi saareen rakennettaessa saadaan pohja- ja kunnallistekniikkatyöt tehtyä tehokkaasti tällä koneella. Kone ankkuroidaan tukijaloin paikalleen kaivutyön ajaksi. Tällä voidaan kaivaa jopa 6 metriä syvässä vedessä.

Tuotteiden ideana on tehdä työstä entistä tehokkaampaa ja siten kannattavampaa. Seulakauhoilla materiaali voidaan seuloa ja lastata samalla kerralla, jolloin jää yksi lastaus- ja kuljetusvaihe pois. Hyvin kompakti Combi-seulonta-asema on puolestaan moniin muihin verrattuna helpompi kuljettaa, vaikkapa vaihtolava-autolla. Myös Big Float on suunniteltu kuljetettavaksi normaalilla lavetilla. Näissä ei siis tarvita kalliita erikoiskuljetuksia, eivätkä ne vaadi purkuja ja asennuksia siirtojen yhteydessä.

Luottavaisena tulevaisuuteen

ST-Tekniikka jatkaa kasvuhakuisena. ”Heinäkuussa päättyneen tilikauden liikevaihdon kasvu oli edelliseen tilikauteen verrattuna 62,7 prosenttia ja merkittävä osa tästä tuli viennistä. Viennin kasvusta huolimatta kuuden miljoonan liikevaihdostamme suurin osa tulee edelleen kotimaan markkinoilta”, kertoo Ossi Rissanen. ”Tärkeimpiä vientimaita ovat Hollanti, Ruotsi, USA, Ranska ja Englanti. Hollantiin olemme myyneet erityisesti Big Float -kaivukoneita, jotka soveltuvat erittäin hyvin kanavien ruoppaamiseen.”

”Kuluneen vuoden aikana olemme panostaneet erityisesti USA:n markkinoille, jonne perustimme tytäryhtiön viime vuoden lokakuussa. Tyttäreni oli siellä miehensä kanssa käynnistämässä yhtiön toimintaa ensimmäisen vuoden ajan ja nyt he ovat palaamassa takaisin Suomeen. Tulevan vuoden vientiponnistelut kohdentuvat Keski- ja Etelä-Eurooppaan”, paljastaa Rissanen.

www.remu.fi

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi