Uutiset

Työkoneet

Rantatunnelin jumbot nimettiin

Sandvikin Tampereen poralaitetehtaalla tammikuun 30. päivä selvisi, että Anna-Kaisa ja Irene louhivat Tampereen Rantatunnelin. Tilaisuudessa luovutettiin kaksi Sandvik DT1131i –tunnelijumboa Rantatunnelin louhintatöistä vastaavalle Lemminkäiselle ja nimet tulevat arvovaltaisilta koneiden kummeilta.

Sandvik Mining and Construction Finland Oy ja Lemminkäinen Infra Oy tekivät viime vuoden marraskuussa sopimuksen kahden Sandvik DT1131i -tunnelijumbon toimittamisesta Rantatunnelin louhintaurakkaan. Tamperelaiset poralaitteet louhivat 2,3 kilometrin maantietunnelin Rantaväylälle Santalahden ja Naistenlahden välille.

Poralaitteet luovutettiin Sandvikin Tampereen tehtaan maanalaisissa tuotekehitys- ja tutkimustiloissa järjestetyssä tilaisuudessa. Kummeina toimivat Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen ja Tampereen kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja, sosiaalineuvos Irene Roivainen.

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen ilmaisi olevansa iloinen, että Rantatunneli louhitaan tameprelaisin jumboin. ”Tamperelainen osaaminen on ylpeyden aihe. Tunneli tehdään aikana, jolloin työllisyystilanne ei ole hyvä. Hanke antaa työtilaisuuksia laajasti eri toimialoille, ei pelkästään infra-alalle. Tästä tulee Suomen pisin maantietunneli ja senkin vuoksi tunneli tulee olemaan nähtävyys.” Ikonen kertoi olevansa otettu arvokkaasta huomionosoituksesta ja lupasi tilaisuuden tullen myös käydä katsomassa kummilaitettaan työn touhussa.

Myös sosiaalineuvos Irene Roivainen oli otettu tehtävästään ja lupasi pitää hyvää huolta uudesta kummilapsestaan, joka tällä kertaa oli poikkeuksellisen massiivinen. Hän näki myös yhteistä kummien ja kummilaitteiden välillä. ”Läpi harmaan kiven piti näidenkin naisten mennä kaupunginhallituksessa”, kuvaa Roivainen prosessia aikana, kun hän oli kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja tunnelihanke muodostui kauden suurimmaksi asiaksi.

Lemminkäinen Infra Oy:n kalliorakentamisen johtaja Risto Kupila kertoi, että Lemminkäisellä on pitkät perinteet nimetä tunnelijumbot naiskummien mukaan. ”Ajatus on, että miehet pitävät naisensa hyvinä ja nimeämällä jumbot naisten mukaan he pitävät myös nämä koneet hyvin. Näin arvovaltaisia kummeja jumboilla ei tosin aikaisemmin ole ollut.”

Nyt nimetyt, Rantatunnelia louhimaan ryhtyvät Sandvik DT1131i -jumbot edustavat alansa huippua. Ne ovat tietokoneohjattuja kolmepuomisia kallioporalaitteita, joiden älykkäät automaattitoiminnot ja huippuunsa viety porausteknologia takaavat erittäin tarkan louhinnan sekä vähentävät räjäytyksestä aiheutuvia tärinöitä ja helpottavat projektinhallintaa. Näillä jumboilla pystytään poraamaan 11 metriä korkeaa ja 18 metriä leveää tunneliprofiilia ”yhdeltä istumalta”.

”Lemminkäinen vaatii koneita, joilla pystyy tekemään huipputarkkaa työtä”, tiesi tuotelinjapäällikkö Jari Weman Sandvikilta. ”Siihen nämä nyt luovutetut koneet ovat erinomaisia. Myös nopeus on tärkeää ja tuottavuuden varmistaminen. Aineellinen osa siitä on tässä takanani, mutta tärkeässä osassa ovat sen lisäksi koulutus ja jälkimarkkinointitoimet. Meillä on Lemminkäisen                 kanssa huoltosopimus sekä porakalustosopimus.”

Sandvikin Tampereen poralaitetehtaalle tämä tilaus on merkittävä ennen kaikkea sen takia, että kyseessä on kotimainen toimija ja paikallinen kaupunkia kehittävä hanke. Tampere on Sandvikin poralaiteosaamisen kotikaupunki, sillä tehdas sai sotien jälkeen alkunsa Tampellan porakoneosastona.

”Nykyisin olemme osa ruotsalaista Sandvik-konsernia, mutta silti edelleen tamperelainen yritys, ja sellaisena olemme jo pitkään olleet tavalla tai toisella osa tätä kaupunkia ja sen kehitystä. Siksi onkin erityisen ilahduttavaa nähdä, että monien vaiheiden kautta tätä Rantaväylän tunnelia päästiin nyt toteuttamaan. Päätös oli kaupungin tulevaisuuden elinvoimaisuuden kannalta varmasti ensiarvoisen tärkeä, kun nyt tunnelin ansiosta saadaan Näsijärven ranta-alueet vapautettua liikenteeltä muuhun hyödyllisempään käyttöön”, totesi tuotealuejohtaja Pekka Nieminen.

Tätä nykyä Sandvik Tampereen tehdas työllistää noin 1 000 henkilöä ja vain murto-osa sen valmistamista laitteista toimitetaan Suomen markkinoille. Kotimaan ja Pohjoismaiden markkinat ovat kuitenkin edelleen ensiarvoisen tärkeät etenkin kalliorakentamisen segmentille, sillä tyypillisesti näille markkinoille kehitetty huipputeknologia leviää myöhemmin myös muualle maailmaan.

”Meillä Tampereen sandviklaisilla on jatkossakin tarkoitus läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme, muiden alan toimijoiden ja yliopistojen kanssa kehittää ja valmistaa alan parhaita tuotteita maailmassa. Ja näin pitää Tampere kovan kiven louhintateknologian huippukaupunkina myös tulevaisuudessa”, kertoi kalliorakentamisen globaalista liiketoiminnasta vastaava Timo Laitinen.

Rantatunnelihankkeen tavoitteena on Tampereen keskusta-alueen kehittäminen ja sen elinvoimaisuuden takaaminen. Projekti mahdollistaa läpikulkuliikenteestä aiheutuvien ruuhkaongelmien vähentämisen, kaupungin keskustan laajenemisen Näsijärven suuntaan ja ranta-alueiden ottamisen asuinkäyttöön.

Rantatunnelin toteutuksen valmistelut aloitettiin lokakuussa 2013, ja liikenteelle tunneli avataan suunnitelmien mukaan vuonna 2017. Rantatunnelihankkeen budjetti on 180 miljoonaa euroa, ja se toteutetaan allianssimallilla, jossa tilaajaosapuolet, urakoitsija ja suunnittelijat ovat solmineet yhteisen sopimuksen hankkeen tavoitekustannuksista, muista avaintulostavoitteista sekä riskien jaosta. Rantaväylän allianssiin kuuluvat Lemminkäisen lisäksi Tampereen kaupunki, Liikennevirasto, A-insinöörit Suunnittelu Oy ja Saanio & Riekkola Oy.

Lemminkäinen on Sandvikin pitkäaikainen asiakas ja suurin infra-alan toimija Suomessa. Kalliorakentamisessa Lemminkäinen on profiloitunut erittäin laadukkaiden ja tarkasti louhittujen tunneleiden erityisosaajaksi.

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi