Uutiset

Työkoneet

Pyydä käyttöohjeet ostovaiheessa

Maansiirtokoneiden vaihdettavista laitteista eli ns. lisälaitteista puuttuvat usein käyttöohjeet. Markkinavalvonnan tarkastuksilla on havaittu, että varsinaisen maansiirtokoneiden käyttöohjeet ovat lähes aina kunnossa, mutta vaihdettavien laitteiden osalta ohjeet ovat usein vaillinaiset tai puuttuvat kokonaan. Ongelma koskee usein niitä vaihdettavia laitteita, jotka myyjä on ostanut alihankkijalta. Tyypillisiä vaihdettavia laitteita ovat esimerkiksi kauhan hydraulinen pikaliitin, pyörittäjä ja kallistaja.

Laki edellyttää, että jokaisella työpaikalla käytettävällä koneella on oltava käyttöohjeet alkuperäiskielellä, suomeksi ja ruotsiksi. Jos ohjeissa on puutteita, työsuojelutarkastaja voi vaatia työnantajaa laatimaan, hankkimaan tai kääntämään ohjeet.

”Yrittäjän kannattaa ehdottomasti vaatia vaihdettavien laitteiden käyttöohjeet jo kaupanteon yhteydessä, koska silloin ne sisältyvät koneen hintaan. Samalla kannattaa varmistaa, että kone on CE-merkitty ja sen mukana on EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus”, neuvoo tarkastaja Teuvo Sintonen Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Myyjä vastaa myös alihankintana ostamistaan koneista

Maansiirtokoneet ja niiden lisälaitteet ovat olleet tänä vuonna yhtenä markkinavalvonnan kohteena. Tarkastuksilla on valvottu, että yritykset ovat täyttäneet konedirektiivin mukaiset jakelijan eli myyjän velvollisuudet. Jakelijan velvollisuutena on varmistaa, että:

–  kone on varustettu CE-merkinnällä

–  koneen merkinnät ja varoitukset ovat suomen- ja ruotsinkielellä tai sopivin symbolein

–  koneen mukana on valmistajan antama EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

–  koneen mukana on suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet. Jollei näitä ole, ne on käännettävä. Käännösten mukana on toimitettava alkuperäiset ohjeet.

Nämä velvollisuudet koskevat myös alihankintatoimituksia. Lisäksi jakelijalla on velvollisuus toimittaa pyydettäessä kaikki tarvittavat tiedot valvontaviranomaiselle ja tehdä viranomaisen kanssa yhteistyötä.

Valvonta on tehonnut hyvin

Markkinavalvontaa tehneet tarkastajat ovat antaneet maansiirtokoneiden myyjille ja lisälaitteiden myyjille sekä valmistajille useita toimintaohjeita koskien vaihdettavien laitteiden käyttöohjeita, EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksia, valmistajan kilven merkintöjä ja CE-merkintöjä. Valvonta on saanut nopeasti muutosta aikaan.

”Osa isoista maansiirtokonekauppiaista on alkanut vaatia näitä dokumentteja alihankkijoiltaan jo osana tilausta, mikä onkin järkevää. Näin kauppias voi varmistaa kokonaistoimituksensa laadun ja tarjota asiakkaalle kerralla kaikki tarvittavat dokumentit. Uusi toimintatapa on johtanut siihen, että pienet, vaihdettavia laitteita toimittavat yritykset ovat olleet meihin viime aikoina yhteydessä ja kysyneet neuvoja”, Sintonen kertoo.

Lue seuraavaksi