Uutiset

Työkoneet

Poravaunun melu kuriin – Lemminkäinen edelläkävijänä

Kuljetuksista, louheen syötöstä ja alta ajosta Lemminkäinen hoitaa itse noin puolet, ja loput on annettu urakoitavaksi. Louhinnan ja murskauksen Lemminkäinen tekee kokonaan omana työnä.

Jatkuvasti kiristyvät ympäristömääräykset vaativat laitteilta entistä enemmän. Lemminkäisellä on perinteisesti osallistuttu kehitykseen ja otettu ennakkoluulottomasti käyttöön uusinta tekniikkaa usein ensimmäisenä koko maailmassa. Esimerkiksi Sandvikin uusi i-jumbosarja on jo lähes vuoden toiminut Lemminkäisen tunnelityömaalla. Top hammer kalustossa melusuojaukseen on varauduttu ennakkoluulottomasti jo keväällä 2007, kun silloin hankittu uusi Sandvik Ranger 780 -poravaunu(nykyisin DX780) varustettiin NoiseGuard-melukoteloinnilla. Uuden vaunun kuljettajana aloitti Esa Romu, joka on työskennellyt porarina Lemminkäisellä yli 20 vuotta.

Huomattava 10 dB meluvähennys

Kävimme tutustumassa laitteeseen päivän ollessa Suomessa lyhimmillään, jolloin aurinko ei nouse lainkaan napapiirin pohjoispuolella eikä eteläisimmässäkään Suomessa, missä työmaa sijaitsi, ole pilvisenä päivänä kuin muutaman tunnin hämärä kahden pimeän välissä. Romu oli juuri poraamassa vuoden viimeisiä reikiä, sillä työmaa pysähtyy loppuvuodeksi keskelle viikkoa osuvien joulunpyhien ja uudenvuoden pyhien takia; muutaman peräkkäisen arkipäivän ajaksi ei pitkästä matkasta kulkevien työmiesten kannata tulla käynnistelemään kylmiä koneita.

Työmaa sijaitsee pääkaupunkiseudulla Kirkkonummella, jonne tehdään teollisuushallien pohjia. Lemminkäinen suorittaa kallion louhinnan ja murskauksen. Romu kertoo, että alun perin poraukset aloitettiin toisella poravaunulla, mutta työ jouduttiin keskeyttämään meluvalitusten takia. Ongelma oli kuitenkin nopeasti ratkaistu vaihtamalla Romun ohjastama melukoteloitu poravaunu tälle työmaalle. ”Nyt olen ollut tällä työmaalla neljä kuukautta, tosin olen välillä käynyt muuallakin muutaman päivän keikoilla. Tämän neljä kuukautta melukotelo on siis ollut tosi toimissa. Tällä koteloidulla laitteella meluarvot eivät ole ylittyneet kertaakaan.”

Nopeasti tutuksi

”Ensimmäisellä työmaalla melukotelo oli koekäytössä ja siitä saadut kokemukset olivat hyviä. Aivan aluksi työ tuntui hankalalta, koska aina kangenvaihdon yhteydessä tuli uusi liike; kotelon avaaminen ja sulkeminen. Nopeasti tähän kuitenkin oppi eikä se käytännössä merkittävästi hidasta työntekoa”, sanoo Romu.

”Laser-suuntauksen kanssa on tämän kanssa tarkempaa, sillä kone pitää olla sopivassa asennossa lähettimeen nähden. Käytännön oppi kuitenkin nopeasti ja tulevaisuudessa taitaa suuntaus mennä GPS:n suuntaan, jolloin kotelo ei enää vaikuta signaaliin”, arvelee Romu.

Seuraava työmaa oli Helsinki-Vantaan lentokenttäalueella, jossa ei melulla ole merkitystä. ”Tällä työmaalla otimmekin kotelon pois. Se tapahtuu helposti neljän sokan irrottamisella. Sylinterit jäävät puomiin, mikä osaltaan helpottaa irrottamista ja asentamista.”
NoiseGuard-koteloinnin avulla porausääni on selvästi miellyttävämpi. ”Sitä kiittelevät erityisesti muut työmaalla olijat. Melukotelo ottaa erityisesti korkeat äänet pois ja se tekee äänen korvalle miellyttävämmäksi. Moottorin käyntiääni on kovempi kuin porauksen, kiitos NoiseGuardin”, kehuu Romu.

Romun kuljettama Sandvik Ranger 780 on varustettu ympäristönäkökohtia ajatellen myös vesisidontajärjestelmällä. ”Sen avulla kivipöly sitoutuu kiinteiksi, pölyämättömiksi kasoiksi. Tämä vähentää pölyämistä paitsi porauksen, myös räjäytyksen yhteydessä.

Ympäristövaatimukset nousussa

Lemminkäisellä Etelä- ja Lounais-Suomen alueen avolouhinnoista vastaava työmaapäällikkö Jouko Kivimäki kertoo, että NoiseGuard-koteloitu laite hankittiin ennakoiden tiukkenevia ympäristösäädöksiä. Tämä Kirkkonummen työmaa on hyvä esimerkki ennakoinnin hyödyistä, sillä urakka ei päässyt keskeytymään, koska melurajan alittava kone saatiin vaihdettua nopeasti työmaalle.

”Itsekin olen usein työmailla ja on paljon mukavampi olla hiljaisen koneen läheisyydessä kuin tavallisen. Ammattimiehen työtä ei kotelointi hidasta, mutta kokemattomalle se tuottaa hieman päänvaivaa”, toteaa Kivimäki. ”Koska kohteet ovat entistä enemmän asutuksen läheisyydessä, todennäköisesti näitä NoiseGuard-koteloituja laitteita tulee lisää.”

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi