Uutiset

Työkoneet

Normet Oy – akkukäyttöisten koneiden kysyntä kovassa kasvussa

Maailmanlaajuinen kaivosalakin elää murroksessa. Paineet tuotannon ja koko toiminnan hiilijalanjäljen pienentämiseksi ovat kovat. Kaivoksille laitteita valmistavat yritykset ovat mukana muutosprosessissa ja niinpä tuotteita kehitetään yhä ympäristöystävällisemmiksi. Maailmanlaajuinen toimija Normet Oy Iisalmesta on yksi lenkki tässä ketjussa. Yritys panostaa vahvasti tuotekehitykseen ja esimerkiksi akkukäyttöisten koneiden valmistusmäärät ja prosentuaalinen osuus koko tuotannosta kasvaa vauhdilla.

Peltosalmen Konepajana vuonna 1962 aloittanut Normet Oy perustettiin vuonna 1972. Tällöin aiemmin maatalouskoneita valmistanut yritys suuntasi voimavaransa maanalaisen kaivosteollisuuden koneistamiseen. Jo vuonna 1979 valmistui dumpperi ja ensimmäinen ruiskubetonointiin kehitetty laitekin näki päivänvalon vuonna 1983.

Normet Oy valmistaa korkean teknologian koneita maailman kaivos- ja tunneliasiakkaille. Kuvassa akkukäyttöinen, tunnelointiin optimoitu betoniruisku työskentelee Sydneyn metrotunnelityömaalla. Ruiskussa on lisävarusteena myös Normet SmartScan®, betonin paksuuden mittaamiseen tarkoitettu 3D-skannausjärjestelmä sekä SmartSpray®-ruiskupuomin automaatiojärjestelmä. Akkukäyttöisten koneiden kysyntä tuplaantuu joka vuosi.

Espoossa pääkonttoriaan pitävä Normet on kasvanut vahvasti muun muassa ostamalla eri alan toimijoita etenkin vuoden 2008 jälkeen. Samalla tytäryhtiöitä on perustettu kiihtyvällä vauhdilla joka puolelle maailmaa. Kotimaassa tuore yrityskauppa julkistettiin alkuvuodesta. Normet osti kotimaisen Rambooms Oy:n ja Marakon Oy:n.

Yritys ilmoittaa valmistaneensa kaikkiaan jo noin 14 000 konetta historiansa aikana.

Konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto on noin 440 miljoonaa ja Normet Oy:n vastaava vuodelta 2022 on 138,5 miljoonaa euroa. Koko konserni työllistää 1 800 ihmistä, joista noin 450 on Suomessa. Iisalmen lisäksi omia tehtaita on muun muassa Chilessä ja Intiassa.

Liikevaihdosta 44 prosenttia tulee niin sanotulta service-sektorilta. Siihen kuuluu muun muassa huollon ja varaosien palvelut, koulutus sekä tänään niin tärkeät ohjelmistot, automaatio ja digitalisaatio. 34 prosenttia liikevaihdosta muodostuu laitemyynnistä ja 23 prosentin osuus jää kemikaaleille kuten erilaisille injektointiaineille.

Vuosien saatossa tuoteportfolio on jalostunut vastaamaan kattavasti maan alla kaivostoimintaa harjoittavien kaivosyhtiöiden tarpeita. Myös erilaiset tunneliprojektit meillä ja muualla tarjoavat Normetin koneille töitä.

Iisalmen tehdas on pitkälti keskittynyt kokoonpanoon. Koneiden runkoja valmistetaan vielä itse, mutta osahankinta tapahtuu pääasiassa alihankkijoilta.

Tunnettuja kaivosalan toimijoita kuten Sandvik ja Epiroc ei mielletä Normetilla kilpailijoiksi. Kun edellä mainittujen yritysten tuotteet sijoittuvat pääasiassa tunnelin louhintaan ja kiven kuljetukseen, tulee Normet kuvioon vasta poraustapahtuman jälkeen. Puhutaan utility-laitteista.

”Tarjoamme tänään laajasti tuotteita muun muassa panostukseen, rusnaukseen, kalliolujitukseen sekä betonin maanalaiseen kuljetukseen ja ruiskutukseen. Erilaiset henkilönostinratkaisut helpottavat kaivosten ja tunneleiden asennustöitä. Kaikki meillä valmistettavat laitteet on kehitetty juuri maan alla tapahtuvaan turvalliseen ja tehokkaaseen operointiin”, toteaa globaalin laiteliiketoiminnan vt. johtaja Ville Haatainen.

Betonin kulutus optimiin

Normet on innovatiivinen yritys, joka tuo markkinoille uutta teknologiaa koko ajan. Tuotekehityksen painopisteet ovat tänä päivänä sähköistäminen, automaatio, etäohjaus ja prosessien optimointi.

Akut ovat syrjäyttämässä dieselmoottorin voimansiirron lähteenä. Baumassa vuonna 2019 Normet toi markkinoille uuden ruiskubetonilaitteen tyyppimerkinnältään Spraymec 8100 VC. Sen kapasiteetti on tarkoitettu pieniin ja keskisuuriin tunneleihin.

Uutta teknologiaa siinä tuolloin edusti akkujen energialla tapahtuva siirtoajo. Varsinainen betonin ruiskutus tapahtuu kytkemällä laite sähköverkkoon. Järjestelmä kantaa nimeä Normet SmartDrive®. Järjestelmä on vahvasti modulaarinen, sillä samaa akku- ja voimansiirtopakettia käytetään ruiskubetonilaitteiden lisäksi muissakin konetyypeissä kuten henkilönostimissa ja betonin kuljetuksessa käytettävissä koneissa.

”Tällä hetkellä kaikista valmistettavista laitteista noin 10 prosenttia on akkukäyttöisiä. Niiden kysyntä kasvaa voimakkaasti, vaikka hinta niille on huomattavasti dieselkoneita korkeampi. Vuoden 2019 Bauman jälkeen akkukoneiden tuotantomäärät ovat tuplaantuneet joka vuosi”, kertoo tuotelinjajohtaja Herkko Juntunen.

Tänä kesänä esiteltiin tuorein lisäys ruiskubetonilaiteperheeseen eli malli MF 050 VC SD. Sähköverkkoon kytkettynä sen kapasiteetiksi ilmoitetaan 27 kuutiometriä tunnissa. Kuljettaja voi hallita ruiskutustapahtumaa sekä ohjaamosta että kauko-ohjaimen avulla koneen vieressä.

Pyhäsalmen kaivoksella vuonna 2019 tehtiin räjähdysaineen panostusta akkukäyttöisellä panostuslaitteella, ensimmäistä kertaa Euroopassa.

Normetilla tiedostetaan, että betoni- ja sementtiteollisuus tuottavat suuret kasvihuonepäästöt. Tästä syystä ruiskutustapahtumaa on kehitetty siten, että betonin menekki optimoidaan mahdollisimman tarkasti. Puhutaan SmartScan®-teknologiasta.

”Yhdellä laitteella voidaan ruiskuttaa jopa 10 000 kuutiota betonia vuoden aikana. Optimoimalla ja tarkasti kerrospaksuudet mittaamalla pystytään säästämään melkoisia summia ja samalla pienentämään betonin ruiskutuksen ja kuljetuksen hiilijalanjälkeä”, sanoo myyntipäällikkö Ville Kauhanen.

Maanalaisten kaivosten tuotantoa viedään koko ajan etäohjauksen suuntaan. Betonin ruiskutus on monimutkainen ja kuljettajalta erikoisammattitaitoa vaativaa työtä. Normetilla visioidaan jo tämänkin työvaiheen etäohjausta, mutta ihan nurkan takana se vaihe ei vielä ole.

Betonikerrosten skannaus on jo automatisoitu eli manuaalinen mittaustapa vähenee. Reaaliaikaiseen mittaukseen ei ihan vielä päästä, vaikka se tavoitteena on. SmartScan® perustuu lasermittaukseen välittömästi ruiskutustapahtuman jälkeen. Näin laatu paranee ja betonin kulutus pienenee.

Normet toimittaa maailmalle vuosittain viitisenkymmentä dieselkäyttöistä Spraymec-konetta. Normetin dieselsähköinen voimansiirtolinja (electrodynamic) on hiljattain esitelty Australiassa. Siinä dieselmoottori pyörittää generaattoria, joka antaa virtaa akseleilla oleville sähkömoottoreille.

Normet mainitsee järjestelmän eduiksi moottorin optimaalisella alueella pysyvän kierrosluvun ja helpon, yhdellä jalkapolkimella tapahtuvan voimansiirron hallinnan. Esimerkiksi betonimixerin kantavuutta pystytään lisäämään samalla, kun koneen ulkomittoja pystytään supistamaan. Myös huoltokohteita on vähemmän.

Normetin kova nelikko eli vasemmalta oikealle: tuotantojohtaja
Jarkko Korhonen, tuotelinjajohtaja Herkko Juntunen, globaalin laiteliiketoiminnan vt. johtaja Ville Haatainen sekä myyntipäällikkö Ville Kauhanen.

Kokoonpanoa

Tuotantolaitos Iisalmessa on hyvin pitkälle kokoonpanotehdas. Metallitöitä kuten hitsauksia ja koneistuksia teetetään pääasiassa alihankkijoilla, mutta esimerkiksi rungot tehdään itse. Kaikki toimitettavat koneet ovat aika vahvasti räätälöityjä juuri asiakkaiden erikoistoiveiden mukaan. Tällä hetkellä tuotanto pyörii kahdessa vuorossa. Yhden koneen läpimenoaika on noin 10 päivää.

”Koneiden osakokonaisuudet kootaan moduuleissa ja yhdistetään kokoonpanossa. Tälläkin hetkellä taitaa olla 32 konetta eri vaiheissa työn alla. Kun asiakkaat ovat eri puolilla maailmaa, ovat päästövaatimuksetkin edelleen kirjavia. Tästä syystä meillä on kokoonpanossa paljon eri moottorivaihtoehtoja”, kertoo tuotantojohtaja Jarkko Korhonen.

”Akkuteknologia on yksi keino pudottaa merkkikirjavuutta dieselmoottoreissa. Akkupaketti kun on kaikkialla maailmassa sama.”

Koneet siis ovat vahvasti varusteltu asiakkaan tarpeeseen. Optiolista on pitkä jo kuljettajaakin ajatellen, alkaen esimerkiksi ohjaamon ilmastoinnista jatkuen erilaisiin video- ja peruutustutkajärjestelmiin.

Myös maakohtaiset vaatimukset on otettava huomioon. Eri kaivoksilla voi olla myös määräyksiä, jotka sanelevat koneiden ominaisuuksia. Myös full service -malli on Normetilta saatavilla. Nämä kaivoksien kanssa tehdyt sopimukset edellyttävät Normetin oman huollon ja varaosapalveluiden läsnäoloa.

Normet Oy edustaa osaamisellaan kaivosalan kärkeä. Vierailu tehtaalla osoitti, että Iisalmessa on tekemisen meininki.
Lue seuraavaksi