Uutiset

Työkoneet

Marakonilta latauslaitteita sähköisille työkoneille

Rakennustyömailla tullaan jo lähitulevaisuudessa käyttämään paljon muitakin sähkötoimisia laitteita kuin käsityökaluja. Täyssähköisiä minikaivukoneita ja pieniä pyöräkuormaajia nähdään työmailla jo nyt. Isommat sähköiset koneet ovat parhaillaan läpimurron asteella. Pienien koneiden lataukseen riittää monesti valovirtasyöttö (230 V), mutta isommat koneet tulevat vaatimaan suurempia lataustehoja sähköautojen tavoin. Marakon aloitti kuluvan vuoden alussa siirrettävien tasavirtalatureiden jälleenmyynnin ja vuokrauksen. Niiden avulla saadaan täytettyä jo vähän suuremmankin työkoneen akku.

Sähkökäyttö on varmasti päivän kuumin puheenaihe niin henkilö- kuin kuorma-autoilussa sekä pikkuhiljaa myös maarakennus- ja muilla konetyöaloilla. Marakonin Kaj Koskelan mukaan myös työkoneissa tullaan siirtymään tulevaisuudessa sähköiseen voimantuottoon. Käyttövoimana tulee olemaan sähkö ja se tulee muuttamaan koneiden sekä työlaitteiden toimintaperiaatteita. Siirtymä tällaisiin koneisiin on parhaillaan käynnissä ja siksi Marakon on lähtenyt mukaan sähköistymisen tielle.

”Haluamme olla vahvasti mukana tässä muutoksessa”, sanoo Koskela. Sähkökäyttö on toisaalta tuttu jo monissa kohteissa, kuten kaivoksissa ja logistiikkapuolella trukeissa. Tällöin toimitaan yleensä samoissa, kiinteissä toimipaikoissa, jolloin latauksen järjestäminen on mahdollista. Mutta kun siirrytään maarakennuskohteisiin, ei kiinteitä latauspisteitä ole.

Marakon on aloittanut siirrettävien tasavirtalatureiden myynnin ja vuokrauksen. Ne soveltuvat työkoneiden sekä sähköautojen lataukseen. Tässä Marakonin Kaj Koskela vierellään siirrettäviä latureita. 120-kilogrammainen ja pyörillä varustettu laturi siirtyy helposti paikasta toiseen. Latauspiste voidaan sijoittaa myös konttiin, ilkivallalta suojaan.

Kiristyvät päästömääräykset ohjaavat myös konekalustoa vähäpäästöisempään suuntaan. Suuremmissa kaupungeissa tullaan jo lähiaikoina luokittelemaan koneiden taksat niiden päästöjen mukaan. Hyvinkin pian voidaan nähdä tilanne, ettei ydinkeskustoissa saa välttämättä lainkaan operoida polttomoottorikoneilla. Silloin edellytetään kunnollisen latausinfran järjestämistä, jotta työnteon sujuvuus voidaan taata. Monesti työmaille rakennetaan ensimmäisenä sähkö- ja vesiliittymät, jolloin tehokkaan tasavirtalatauksen järjestäminen paikalle on helppoa siirrettävän laturin avulla.

Myös raskaan kuljetuskaluston puolella eletään orastavaa sähköistymisen aikaa. Jakeluliikenteessä autoja on jo käytössä. Yhden auton hoitaa vielä helposti kiinteällä latausasemalla. Kun ladattavien autojen määrä kasvaa, tulee käytännöllisemmäksi hoitaa lataus siirrettävällä laturilla. Näihin kaikkiin lataustarpeisiin Marakon tarjoaa vastauksen; pyörillä varustetun, siirrettävän latauslaitteen.

Laturi voidaan varustaa kahdella ulosotolla. Vasemmalla CCS-liitin ja oikealla CHAdeMO. Molemmat ovat tuttuja sähköautoista.

Paikallista synergiaa

Lahdessa toimiva Kempower Oy valmistaa latauslaitteita ja -järjestelmiä. Toiminta on kasvanut autoilun sähköistymisen myötä räjähdysmäisesti. Kempowerin laitteita näkee jo paljon sähköautojen julkisilla latauspaikoilla. Sähköautoilun puolella riittää vielä paljon varusteltavaa ja seuraava suuri kysyntäpiikki tulee, kun taloyhtiöt panostavat latauspisteisiin toden teolla. Työkoneet eivät näitä julkisia tai kiinteitä latausasemia pysty juurikaan hyödyntämään, joten asia on järjestettävä toisin. Ratkaisu tähän on siirrettävä laturi, jollainen löytyy Kempowerilta. Lahtelainen Marakon on tuttu toimija maarakentajien ja urakoitsijoiden piirissä yli 40 vuoden ajalta, joten asiakaskunta on näin jo tiedossa. Siinä yksi syy, miksi Marakonin tarjonnasta löytyy nyt paikallisen valmistajan latauslaitteita. Marakonilla on myös omat intressinsä työkoneiden sähköistyksessä. Koko toiminta on perustunut työlaitteisiin ja ne tulevat Koskelan arvion mukaan myös pikkuhiljaa muuttumaan sähkökäyttöisiksi teknologian kehittyessä. Marakon-konserniin kuuluva Rambooms Oy valmistaa murskainten rikotuspuomeja ja myös niiden täyssähkökäytön kehitystyö on jo hyvässä vauhdissa.

”Hydrauliikka tullaan korvaamaan sähköisillä toimilaitteilla aina, kun se on mahdollista. Niiden hyötysuhde ja teho ovat paljon parempia kuin hydrauliikkajärjestelmän”, toteaa Koskela.

Kempower T Series -siirrettävä laturi liitetään sähköverkkoon järeällä syöttökaapelilla (oikealla). Tässä yhdellä ”latauspistoolilla” varustettu malli. 63 ampeerin sulakkeella olevasta lähdöstä saadaan laitteesta 40 kilowatin tuntilatausteho.

Latausasema pyörillä

Vasemmalla sähköverkkoon ja oikealla työkoneeseen liitettävä pistoke.

Marakonin edustama Kempower T Series -laturi tuo helpon ja vaivattoman lähestymisen sähkökäyttöisiin työkoneisiin ja autoihin. Mainittakoon heti, että tietokonepuolta riivaavan liitinsekamelskan voi unohtaa. Tulevaisuuden sähköisissä työkoneissa on käytössä sama liitin, jota käytetään tämän päivän sähköhenkilöautoissa sekä -kuorma-autoissa. CCS-liittimestä (Combined Charging System) on vahvasti muodostumassa tasavirta- ja suurteholatauksen standardi. Käytännössä Kempowerin siirrettävällä laturilla voi työpäivän aikana ladata sähköautoa ja yöllä sitten työkonetta. Laturi voidaan varustaa yleisimmillä pistokkeilla, mutta CCS tulee olemaan niistä varmasti yleisin. Toinen käytössä oleva liitin on CHAdeMO, jota näkee japanilaisissa autoissa. Suurteholatausta tarvitsevia työkoneita on vielä harvakseen tarjolla, joten tarkkaa tietoakaan ei käytettävästä liittimestä voi antaa. CCS on kuitenkin vahvoilla, kuten monet sähköautoilijat tietävät.

Lataustapahtuman seurantaa varten saadaan älypuhelimeen tietoa tapahtumasta skannaamalla laturin näytön QR-koodi. Tässä latausteho on 38 kilowattia tunnissa ja ladattavan akun lataustila on 58-prosenttinen. 28 minuutin päästä akku saavuttaa 80 prosentin lataustilan.

Kempowerin siirrettävä laturi on ison painepesurin kaltainen, kahdella pyörällä varustettu laite. 120-kilogrammaisen laitteen siirto onnistuu kovalla alustalla helposti. Painosta huolimatta laite on maarakennustyömaille kompaktin kokoinen. Laturin siirto työmaalta toiselle onnistuu pakettiautolla tai pickupilla. Laitteesta saadaan ulos tasavirtana kahta lataustehoa syötön sulakkeesta riippuen. 63-ampeerisesta lähdöstä saadaan 40 kilowatin tuntilatausteho ja 32-ampeerisesta 20 kilowattia tunnissa. Laturi voidaan varustaa kahdella lähdöllä edellä mainituin liitinvaihtoehdoin. Yksittäisen koneen latausteho puolittuu, kun kahta laitetta ladataan kerrallaan.

Helppo käyttö

Polttonesteiden tankkaukseen verrattuna latauslaitteen käyttö on vaivatonta ja siistiä. Liitin vain kiinni koneeseen, virta päälle laturiin ja lataus alkaa. Laitteen led-valot kertovat sen tilan; vapaa, lataa tai akku täynnä. Laitteessa on näyttö, joka välittää tietoa latauksen edistymisestä ja samat tiedot saa myös älypuhelimeen. Latauksen käynnistys voidaan ohjelmoida suoritettavaksi RFID-tunnisteella (-tägillä), jolloin vain luvalliset lataukset on mahdollista suorittaa. Tiedot latauksista tallentuvat pilvipalveluun, esimerkiksi laskutusta varten. Sähköiset työmaat tullaan Koskelan mukaan jatkossa varustamaan työkoneiden tasavirtalatureiden ohella myös akkujärjestelmillä, jolloin pystytään esimerkiksi pienentämään jo työmailla jyriseviä aggregaatteja. Myös tällaisia akkuja on Marakonin tarjonnassa.Sähköautoissa kuvan CCS-pistoke on jo vakiinnuttanut paikkansa. Sama on odotettavissa myös isoissa työkoneissa.


Lue seuraavaksi