Uutiset

Kuljetuskalusto

Kempowerin latausratkaisuille merkittävä rahoitus

Kempowerin raskaan liikenteen latausratkaisujen kehitysohjelma saa vauhtia Business Finlandin 10 miljoonan euron rahoituksesta. Business Finland on myöntänyt Kempowerin Heavy Electric Traffic Ecosystem -ohjelmalle 10 miljoonan euron rahoituksen veturiyritysten haastekilpailussa. Lisäksi Business Finland on varautunut rahoittamaan 20 miljoonalla eurolla ohjelman ekosysteemikumppaneiden hankkeita. Ohjelmalle saatu rahoitus vauhdittaa erityisesti kuorma-autoille tarkoitettujen suurteholatausratkaisujen kehitystyötä.

Kempowerin Heavy Electric Traffic Ecosystem -ohjelman tavoitteena on kehittää raskaan liikenteen, erityisesti pitkän matkan kuorma-autoliikenteeseen sopivaa lataustekniikkaa ja sitä tukevaa ohjelmistoalustaa, sekä latausinfran testausalustaa. Ohjelmassa tutkitaan myös tulevia latausmalleja sekä raskaan liikenteen latausinfran vaikutusta sähköverkkoihin. Heavy Electric Traffic Ecosystem -ohjelman aikana Kempower käynnistää tutkimus- ja kehitysprojekteja eri osa-alueilla, mukaan lukien latausteknologiat, digitaaliset ratkaisut ja alustat, asiakassovellukset ja tulevaisuuden lataukset.

Kempowerin tavoitteena on kasvattaa raskaan sähköisen liikenteen ekosysteemiä, johon Kempower Veturi-yrityksenä hakee mukaan yli 60 osallistujayritystä. Kempowerin raskaan liikenteen ohjelma sisältää yli 10 kotimaista yhteisinnovaatiohanketta ja Euroopan unionin tutkimusrahoituksella rahoitettua projektia. 

Kehitysohjelman kunnianhimoisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää laajaa yhteistyötä. Kempower toivottaakin Veturi-yrityksen roolissa yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita tervetulleeksi kumppaneina mukaan uuteen ekosysteemiin ja tuomaan mukaan omaa osaamistaan. Business Finland on varautunut rahoittamaan 20 miljoonalla eurolla ekosysteemikumppaneiden hankkeita. 

Raskaan liikenteen ja kuorma-autojen sähköistyminen on vasta alkamassa. DC-latauksen eri käyttökohteista Kempower ennustaa kuorma-autojen latauksen lähtevän nopeasti liikkeelle ja kehittyvän merkittävimmäksi käyttökohteeksi vuoteen 2030 mennessä. Kempower arvioi hyötyajoneuvojen DC-latausmarkkinoiden kasvavan noin 9,1 miljardiin euroon Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vuoteen 2030 mennessä.

Tomi Ristimäki

”Markkinoilta puuttuu edelleen skaalautuva latausinfra raskaalle liikenteelle, erityisesti pitkän matkan kuorma-autoliikenteelle. Sähköisten kuorma-autojen määrän kasvu vaatii käytännön tarpeita vastaavaa latausinfraa ja ekosysteemin kehittäminen on välttämätöntä, sillä rahdin on liikuttava jatkuvasti, eikä latausta voi jonottaa”, toteaa Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki.

Kempower avasi vuonna 2023 uuden raskaan liikenteen latausratkaisuihin keskittyvän tuotekehityskeskuksen Vaasaan sekä perusti yhteistyössä LUT-yliopiston kanssa sähköiseen liikenteeseen keskittyvän EMRC-tutkimuskeskuksen Lahteen

”Nyt saatu Business Finlandin rahoitus tukee loistavasti Kempowerin raskaan liikenteen kehitysohjelmaa. Meillä on tällä hetkellä erittäin hyvät edellytykset pysyä kehityksen kärjessä raskaan liikenteen pikalatauksessa ja tuoda nopeasti uusia ratkaisuja asiakkaillemme”, jatkaa Ristimäki.

”Heavy Electric Traffic Ecosystem -veturihanke on rohkea avaus muodostumassa oleviin, kestävää kasvua tukeviin, tulevaisuuden markkinoihin. Business Finlandilla on suuret odotukset hankkeen vaikutuksesta Kempowerin ja ekosysteemin suomalaisyritysten innovaatiotoimintaan, kasvuun ja vientiin”, sanoo johtava rahoitusasiantuntija Matti Säynätjoki Business Finlandista. 

Business Finlandin Kempowerille myöntämä 10 miljoonan euron rahoitus jakaantuu 5 vuodelle.


Lisätietoja Business Finlandin veturiyritysten ja -ekosysteemien rahoituksesta:
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/veturiyritysten-ja-ekosysteemien-rahoitus 


Lue seuraavaksi