Uutiset

Työkoneet

Koneyrittäjät: Ylipitkiin maksuaikoihin puututtava hallitusohjelmassa

Pienten koneyritysten pitäminen asiakkaan pankkina maksuaikoja pidentämällä on maksuaikalain vastaista. Tällaisesta suurten yritysten harjoittamasta maksusuoritusten kreikkalaistamisesta on päästävä eroon, vaati Keski-Suomen Koneyrittäjien puheenjohtaja Matti Siikki puhuessaan Keski-Suomen Koneyrittäjien vuosikokouksessa Äänekoskella.

Koneurakointialoilla on tyypillistä, että konetyöpalveluita (puunkorjuu, metsänparannus, teiden ylläpito ja niiden kunnostus, rakennusten pohjatyöt, tienrakennus) tuottavat koneyritykset ovat pieniä suhteessa palveluja ostavaan asiakkaaseen (metsäteollisuus, rakennusliike, teleyhtiö, ym.). Usein palveluiden tuotantoketjut ovat pitkiä ja koneyritys on alihankintaketjun loppupäässä.

Suuret asiakkaat tyypillisesti vaativat pitkiä maksuaikoja, jopa useita kuukausia. Maksuaikojen pidentäminen pienten koneyritysten pitämiseksi asiakkaan pankkina on maksuaikalain vastaista.

Viime vaalikaudella selvitettiin maksuaikoja koskevan lainsäädännön uudistamista, tavoitteina etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen. Ratkaisuksi esitettiin valvovaa viranomaista, jonka tietoon yrittäjät voisivat saattaa sopimuskumppanin lainvastaiset vaatimukset. Viranomaisella olisi ollut toimivalta tutkia, ohjeistaa ja määrätä sanktioita lainvastaisesta menettelystä.

”Esitys oli varsin hyvä, mutta sitä ei viety maaliin loppuvaalikauden kiireiden takia. Asia on otettava uuteen hallitusohjelmaan ja samalla säädettävä maksuajoille selkeä enimmäispituus. Yksipuolisesti sanellut pitkät maksuajat eivät ole kenenkään etu, vaan niihin on puututtava”, Siikki vaati.

”Nyt kun korot ovat nousseet ja taloudellinen tilanne on kiristynyt, ongelma korostuu entisestään.  On kaikkien etu, että maksuliikenne toimii joutuisasti.”Lue seuraavaksi