Uutiset

Työkoneet

Konevuokraus uudisrakentamiseen kasvussa

Rakentamisen ennakoidaan kasvavan ensi vuonna bruttokansantuotetta selvästi nopeammin ja vauhdittavan osaltaan talouskasvua. Uudisrakentaminen syrjäyttää samalla korjaamisen veturin roolista talonrakentamisessa. Forecon Oy:n raportin mukaan uudistalonrakentamisessa kasvavat erityisesti runsaasti vuokrakoneita käyttävät toimitila- sekä kerrostalorakentaminen. Lisääntyvä konekysyntä merkitsee samalla vuokrakoneiden markkinaosuuden kasvua.

Rakentaminen on ollut valopilkku viime aikoina julkistetuissa tilastoissa ja barometreissa. Edellisessä, toukokuun rakennuskoneiden käytän ennakointiraportissa, ennakoitu rakentamisen ja rakennuskonekäytön kasvu ensi vuonna on toteutumassa, vaikka talouden ennusteita on jälleen pudotettu.

Rakentamisen kasvun taustalla ovat matalat korot, asuntojen tarve kasvupaikkakunnilla, korjausikään tulevan rakennuskannan, erityisesti asuinkerrostalojen kasvu sekä monien suurten, monivuotisten hankkeiden käynnistyminen. Suuria hankkeita on mm. liikkeillä, sairaaloilla, hotelleilla, teollisuudessa (sellutehdas, biovoimalaitokset, datakeskukset jne.) sekä liikenteen ja logistiikan kentässä. Myös monet infrahankkeet ovat luoneet ja luomassa edellytyksiä talonrakennushankkeille juuri tällä hetkellä (Länsimetro, Kehärata, Tampereen rantatunneli jne.).

Rakentaminen on painottumassa voimakkaasti pääkaupunkiseudulle sekä myös Tampereen alueelle. Niiden ulkopuolella näkymät ovat monin paikoin edelleen heikot. Talouden lähivuosien kasvuennusteiden leikkaaminen tulee hidastamaan uudisrakentamisen kasvua taas ensi vuoden jälkeen. Tämä tuo liiketoimintapotentiaalia konevuokraajille, koska lyhyen kasvujakson takia oman konekannan kasvattamiseen liittyy riskejä; korvausinvestoinnit ovat eri asia.

Rakennuskoneiden ja -kaluston vuokrauksen volyymi kasvaa tänä vuonna prosentilla. Vuokraustoiminnan arvo tulee tänä vuonna olemaan 620 miljoonaa euroa. Siitä rakentamisen (talojen uudis- ja korjaus- sekä infrarakentamisen) osuus on noin 73 %. Loppuosa sisältää vuokrauksen muille toimialoille kuten teollisuudelle, palvelujen tuottajille, julkishallinnolle ja yksityishenkilöille huolto-, asennus- ym. töihin. Rakentamisen haastavassa suhdannetilanteessakin vuokrakoneiden osuus rakentamisessa on noussut.

Ensi vuonna uudisrakentamisen konevuokraukseen ennakoidaan kuuden prosentin kasvua, kun kuluva vuosi on kolme prosenttia miinuksella. Myös asuinrakentamisen konevuokraus kääntyy ensi vuonna kolmen laskuvuoden jälkeen kasvuun.

Toimitilapuolen vuokrakonekäyttö on tänä vuonna parin prosentin kasvussa, mutta ensi vuonna rakentamisen reipas kasvu (monissa ryhmissä yli 15 %), nostaa konevuokrauskysyntää lähes 10 prosenttia. Toimitilarakentaminen on asuntorakentamista konevaltaisempaa ja sen osuus on lähes 60 % uudisrakentamisen konevuokrauksesta.

Kerrostalorakentamisen osuus uudistuotannon konevuokrauksesta on reilu viidesosa. Sen vilkastuminen näkyy ensi vuonna erityisesti torninosturien kysyntänä (+7 %).

Rakennemuutokset uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen ja omakotitaloista kerrostaloihin näkyvät myös kysyntänä eri koneryhmiin kuin aiemmin. Koko kuluttajavetoinen rakentaminen on laskussa, mikä voi näkyä entisestään pienten paikkakuntien rakennuskonevuokraamoissa.

Konevuokraus korjausrakentamisessa lisääntyy tänä vuonna neljä ja ensi vuonna kaksi prosenttia. Tänä vuonna kasvua ovat vauhdittaneet asuntoyhtiöille myönnetyt valtion korjausavustukset, mutta niiden vaikutus päättyy. Korjausrakentamisen kasvu on näkynyt erityisesti teline- ja suojauskaluston kysynnässä, jonka kasvu ensi vuonna on kolme prosenttia.

Rakennuskonekysyntä kasvaa ensi vuonna kaikissa tärkeimmissä koneryhmissä. Volyymin muutos, ei sisällä hinnanmuutosta.

Rakennuskustannusindeksin konekustannukset ovat pysyneet vuodesta 2000 lähes samalla tasollaan, kun työn kustannukset ovat nousseet yli 35 %. Tämä on merkittävää rakennuskoneiden yleistymiselle ja rakentamisen tuottavuudelle. Koneiden käyttö tehostaa työn tekemistä ja turvallisuutta. Lisäksi koneiden suorituskyky, ominaisuudet ja toiminnallisuus paranevat jatkuvasti.

Vuokrakalusto ympäri Suomen löytyy vuokrata.fi-palvelusta.

Lue seuraavaksi