Uutiset

Työkoneet

Cramo ja Carinafour tehostavat materiaalivirtojen hallintaa

Rakennustyömaan kustannustehokkuuden hallittu kulmakivi on työmaalogistiikka, jossa dataohjatuilla materiaalivirroilla ja kokonaissuunnittelulla on yhä tärkeämpi merkitys. Rakennuskonevuokraamo Cramo ja toimitusketju- sekä tuotantoratkaisuihin erikoistunut Carinafour tarjoavat materiaalivirtojen ja kaluston hallintaan kokonaisuuden, jonka avulla rakennusprojektit pysyvät aikataulussa. Materiaalivirtojen oikea-aikaisuus lisää tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Cramo ja Carinafour (C4) tiivistävät työmaalogistiikkaan ja materiaalien hallintaan liittyvää yhteistyötä. Kokonaisuudessa C4:n kehittämään projektihallinnan CALS-materiaalinhallinta-alustaan yhdistetään Cramon työmaalogistiikan suunnittelu- ja työmaapalvelutarjonta ja kalustohallinta.

Materiaalivirtojen hallinnan optimointi

”Tiedolla ohjatut materiaalivirrat ovat työmaiden tehokkuuden kannalta suorastaan välttämättömyys. Logistinen tilannekuva työmaasta rakentuu aina viiden peruskysymyksen kautta: mitä, minne, koska, kuinka paljon ja miten. Kun rakentava organisaatio saa näkymän tähän kokonaisuuteen, päästään optimoimaan kokonaisuutta dataperusteisesti”, C4:n johtaja Ari Viitanen selventää yhteistyön lähtökohtia.

”Cramo on jo edelläkävijä rakennusalan digitaalisissa ratkaisuissa. Kehitämme itse aktiivisesti ratkaisuja rakennusalan tarpeeseen, mutta yhtä tärkeää on löytää oikeita kumppaneita kehitystyöhön. Kun työmaan materiaalivirtojen hallintaan yhdistetään vuokrakaluston optimaalinen ja oikea-aikainen käyttö, voidaan todella vaikuttaa työmaiden tehokkuuteen ja parantaa niiden tuottavuutta. Meillä on C4:n kanssa jo useita yhteisiä projekteja käynnissä ja lisää haetaan koko ajan”, kommentoi Cramon toimitusjohtaja Tuomas Myllynen.

C4 tunnetaan projektiteollisuuden materiaalienhallinnasta sekä meri- että rakennusteollisuudesta. Esimerkiksi CALS-ohjelmisto yhdistää työmaadataa niin, että projektin aikaiset materiaalivirrat voidaan suunnata oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan rakennustyömaalla. Tämä edesauttaa aikataulussa pysymistä, mikä tuo merkittäviä etuja rakentajille. Cramolla on laaja yhteistyöverkosto maamme suurimpiin rakennusalan yrityksiin ja oma työmaalogistiikkaan keskittynyt liiketoimintayksikkö.

Työmaalogistiikalle selkeä toimintamalli

Cramon työmaalogistiikan palveluista vastaava Aki Parkman kertoo, että työmaalogistiikka vaatii suunnittelua ja datapohjaisia toimintamalleja, joista projektijohto voi reaaliaikaisesti seurata materiaalivirtojen tilannetta. Jo esisuunnittelussa rakennushankkeelle määritetään tarkoituksenmukaisin logistiikkamalli. Tämä on ehdotonta muun muassa vaativien toimitila- ja teollisuuskohteiden toteuttamisessa. CALS täydentää Cramon työmaapalvelujen ratkaisuja, ja ohjelmistosta on saatu hyviä tuloksia työmailta.

”Kustannustehokkaassa työmaalogistiikkahankkeessa osapuolet sitoutuvat määriteltyyn toimintamalliin, jonka toteutumista tulee voida valvoa projektiaikaisesta tiedonkeruusta. Huolellisella ennakkosuunnittelulla ja parhaiksi havaittujen käytäntöjen hyödyntämisellä saadaan aikaan kustannustehokas, turvallinen ja laadukas logistiikan hallinta”, Parkman toteaa.


Lue seuraavaksi