Uutiset

Työkoneet

Kaivosurakoinnin osaaja E. Hartikainen Oy hakee uppoporauksella tuotantotehokkuutta

E. Hartikainen Oy:n juuret juontavat 60-luvulle, jolloin Ensio Hartikainen perusti maarakennusyrityksensä kaivoskaupunki Outokumpuun. Ensimmäisen oman kaivosurakan Hartikainen sopi 70-luvun alussa ja vuosikymmenen puolivälissä ensimmäisen tierakennusurakan. Vuosien myötä yhden miehen yrityksestä on kasvanut yksi kansallisesti merkittävimmistä maarakennusalan urakointipalveluja tuottavista yhtiöistä.

E. Hartikainen Oy on tullut tunnetuksi myös massiivisten rakennushankkeiden maarakennustöistä. Yhtiö on ollut mm. mukana seuraavissa suurissa tiehankkeissa: Helsinki – Hämeenlinna moottoritie, 4-kaistainen Tampereen ohikulkutie ja Helsinki-Vantaan lentokentän kiitotie no.3. Lisäksi yhtiö teki Olkiluodossa vuosina 2004-2005 rakennuskaivantojen urakan rakenteilla olevaan kolmannen sukupolven ydinvoimalaan, joka tulee olemaan sähköteholtaan maailman tehokkain ydinvoimayksikkö.

Hartikaisella on monipuolista ja järeää konekalustoa, joka soveltuu louhintaan, louheen siirtoon ja murskaukseen. Esimerkiksi poravaunuja kalustoon kuuluu 18 kappaletta. Ammattitaitoista maarakennuspuolen henkilökuntaa yhtiöllä on 220 henkilöä.

Toisena liiketoiminta-alueena yhtiöllä on autokauppa, jonka parissa se on toiminut 80-luvun puolivälistä lähtien. E. Hartikainen Oy toimii yhdeksän automerkin piiriedustajana neljässä kaupungissa sijaitsevissa autoliikkeissään.

Länsi-Euroopan ainoalla fosforikaivoksella

Kaivosurakoita Hartikaisella on tällä hetkellä viidellä paikkakunnalla. Louhinta- ja kuljetusurakat sillä on viidellä kaivoksella ja yhdellä kuljetusurakka. Lisäksi Hartikaisella on infrarakennusurakointia Talvivaaran kaivoksella, jossa parhaillaan ajetaan tuotantoa ylös. Siellä on meneillään 700 000 kuution maanpoistourakka ja lisäksi siellä on poraamassa kolme poravaunua.

Uusien kaivoshankkeiden kuviot ovat kiinnostavia. ”Suomessa on vireillä useita kaivoshankkeita, mutta mitään selvää uutta kaivosta ei vielä ole”, kertoo kauppaneuvos Ensio Hartikainen. ”Selvää on, että niissä tulee olemaan isoja massatöitä, joten ne ovat meille kiinnostavia kohteita.”

Massiivisimmat Hartikaisen käynnissä olevista urakoista ovat Siilinjärven kaivoksella Pohjois- Savossa. Siilinjärven avolouhos on Länsi-Euroopan ainoa fosforikaivos ja sen päätuote on apatiittirikaste. E. Hartikainen Oy on hoitanut louheen kuljetusurakkaa vuodesta 1979, eli aivan kaivoksen avaamisesta lähtien. Syksyllä 2006 urakka laajeni malmin tuotantoporausurakalla – Hartikainen on tehnyt alueella vuodesta 1988 pintakallioiden porausurakointia.

Ensi vuodelle suunniteltu louhintamäärä on kuusi miljoonaa kuutiometriä, josta sivukiveä on noin kaksi miljoonaa kuutiometriä. Poikkeuksellisen suuren sivukiven määrän syynä on kaivoksen laajennushanke. Tänä vuonna kaivokselta lähtee 800 000 tonnia apatiittirikastetta, mutta ensi vuonna määrän kaavaillaan olevan 1,2 miljoonaa tonnia. Tästä syystä kaivosta sekä laajennetaan että syvennetään. Malmivaroja Siilinjärvellä odotetaan riittävän ainakin 15 vuoden ajaksi.

Porareikää yli 500 kilometriä

”Massoja käsittelemme kaikkiaan ensi vuonna yhteensä yli 10 miljoonaa kuutiota, pääosin kiveä”, kertoo E. Hartikainen Oy:n maarakennuksen toimialajohtaja Kari Tiikkaja yhtiön tuotantomääristä. ”Parhaimpaan aikaan pari vuotta sitten käsittelimme jopa 50 000 kiintoa päivässä.”

”Vuonna 2010 tuotantoporauksessa täällä Siilinjärvellä tehdään 330 000 porametriä vähintään 165 mm reikää ja pientä reikää lisäksi noin 200 000 metriä”, kertoo Tiikkaja. ”Pientä reikää poraamme viime vuonna hankkimallamme Sandvik DP1500 -poravaunulla sekä Sandvik DX780 ja DX800 poravaunuilla.”

Oranssi väri poravaunukalustossa on Hartikaisella tuttua. ”Ensimmäinen Tamrock-poravaunu meille tuli vuonna 1986, tai oikeastaan niitä tuli heti kaksi – viissatanen ja kuussatanen. Tämä merkki on palvellut meitä parhaiten ja apua on saatu aina tarvittaessa. Myös oma korjaamohenkilökuntamme tuntee nämä laitteet ja osaa huoltaa sekä korjata niitä hyvin.”

Tuotantoporaukseen uusia tapoja

”Olemme tehneet tuotantoporausta kolmella päältäiskevällä poravaunulla. Tuotantokustannusten minimoimiseksi olemme kokeilleet nyt uppoporausta. Tämä on maassamme varsin tuntematon tapa tuotantoporauksessa, sillä uppoporausta käytetään vain yhdellä toisella kaivoksella Suomessa”, tietää Tiikkaja.

”Olemme tehneet koeporauksia uppokalustolla Sandvik DI600:n prototyypillä. Kokemukset olivat lupaavia ja siten päädyimme hankkimaan tällaisen poravaunun vastaamaan kasvavaa tuotantomäärää. Uppoporaus on nyt todettu toimivaksi, seuraavaksi katsotaan miten se pärjää käytännössä taloudellisella puolella.”

Kuljettajat ovat ottaneet uuden menetelmän suhteellisen hyvin vastaan. ”Aina uutta vieroksutaan, mutta varmasti tähänkin ollaan kohta hyvin tyytyväisiä eikä haluta enää muuttaa takaisin vanhaan menetelmään.”

”Nyt meillä on riittävä määrä kalustoa kasvaneen louhemäärän irrotukseen”, toteaa Tiikkaja.

Uudistunut DI600

Hartikaiselle toimitettu DI600 on Sandvikin uppoporausvaunujen järein malli. Se ensiesiteltiin vuonna 2004 nimellä Titon 600. Nyt DI600:n valmistus on ollut pari vuotta Tampereella. Suomeen siirtymisen myötä laitteen rakenteisiin suunniteltiin joitakin parannuksia, esimerkiksi sähköjärjestelmä on muutettu paremmin kylmiin olosuhteisiin sopivaksi ja pölynkeruulaite on uusittu. Hartikaisen vaunu on ensimmäinen tuotantovaunu uudistetulla tekniikalla.

Sandvik DI600 -uppovasaraporalaite soveltuu 4, 5 ja 6 tuuman vasaroille. Laitteessa on iso kompressori, joka tuottaa 28 kuutiometriä minuutissa, 24 barin paineella, joten kuudenkin tuuman vasaran koko suorituskyky voidaan hyödyntää. Reikäkokoalue on 110-190 mm (4,5 – 7,5 tuumaa).

DI600 sopeutuu hyvin erilaisille työmaille. Matalalla sijaitseva painopiste tekee laitteesta vakaan vaikeassakin maastossa. Kuumiin olosuhteisiin on saatavana lisäjäähdytyspaketti ja pohjoisiin olosuhteisiin ”Arctic”-optio, joka takaa laitteen toiminnan -40 asteen lämpötiloihin asti.

Keskeistä DI-laitesarjalle on käyttäjäystävällisyys. Esimerkiksi komponentit ovat rivissä siten, että huoltopisteet ovat helposti saatavilla myös maan tasalta. Tämä tarkoittaa myös turvallisuutta, johon on muutoinkin panostettu laitteessa.

Vaikka Sandvik DI600 on tarkoitettu suurille louhoksille ja kaivoksille, on se kuitenkin helppo siirtää paikasta toiseen vain 3,3 metrin kuljetuskorkeuden ansiosta.

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi