Uutiset

Työkoneet

Juuri Partners Kamrock Oy:n osaomistajaksi

Juuri Partners Oy sijoittaa kiviaineksen murskaukseen ja jalostukseen erikoistuneeseen Kamrock Oy:öön 35 prosentin omistusosuudella. Erityisesti kaivos- ja rakennusteollisuuden sekä infrarakentamisen palvelemiseen keskittyvä yhtiö on kasvanut voimakkaasti asiakaslähtöisyydellään ja tehokkaalla murskausprosessillaan.  

Vuonna 2016 perustettu Kamrock Oy on murskannut alansa kasvukäyriä kiitettävällä vauhdilla koko viisivuotisen olemassaolonsa ajan. Liikevaihtonsa nollasta 20 miljoonaan euroon kasvattaneen yhtiön asiakaskunta koostuu infrarakentamisen sekä rakennus- ja kaivosteollisuuden ammattilaisista, joiden keskuudessa yhtiö on tullut tunnetuksi laadukkaasta ja luotettavasta palvelustaan. Juuri Partners sijoittaa Kamrockiin 35 %:n omistusosuudella perustajaosakkaiden jatkaessa yhtiön merkittävinä omistajina.

Nuorehkon yrityksen menestys pohjautuu syvään asiantuntemukseen ja asiakastarpeiden ymmärtämiseen.

”Toimialallamme vaaditaan äärimmäistä asiantuntemusta muun muassa kallioperän laadusta, laitteista ja kiven työstämisen tavoista, sillä kiviaineksen laatu korreloi suoraan rakennus- ja infrahankkeiden laadun ja turvallisuuden kanssa. Kiven murskaamisessa täytyy löytää koko ajan uusia tapoja toimia, jotta toimintamme pysyy kustannustehokkaana ja laadukkaana. Vastuullisuus on kaiken toimintamme ytimessä, ulottuen muun muassa työturvallisuuteen ja ympäristövastuuseen”, tuotantojohtaja Aki Hintta kertoo. 

Jarkko Peräaho

”On todella hienoa saada Juuri Partners vauhdittamaan kasvuamme. Olemme kehittäneet toimintaamme systemaattisesti, hioneet prosesseja mahdollisimman ketteriksi ja innovoineet tuotteita ja toimintatapoja, joille on kysyntää. Seuraavaksi haemme kasvua niin kotimaasta kuin muista Pohjoismaistakin sekä kehitämme toimintaamme edelleen vastamaan entistä paremmin asiakaskuntamme tarpeita”, iloitsee Kamrockin toimitusjohtaja Jarkko Peräaho.

”Kamrock on osoittanut vahvan kasvukykynsä viiden toimintavuotensa aikana. Infrarakentamiseen liittyvät kasvunäkymät ovat hyvät, ja yhtiöllä on vahva jalansija myös kaivosteollisuudessa. Yksi Kamrockin kiinnostavista aluevaltauksista on myös sen kehittämä kalliosora – vastuullinen ja tasalaatuinen kalliomurske, jonka avulla betonitoimijat voivat luopua ehtyvien luonnonvarojen käytöstä ja madaltaa hiilijalanjäljen ohessa myös kustannuksiaan”, kertoo Juuri Partnersin partner Tommi Asmala sijoituksen taustoista.

Kalliosoraa ehtyvien luonnonvarojen tilalle

Infrarakentamiselle ja rakennusteollisuudelle välttämättömän betonin tilavuudesta jopa 70 prosenttia on hiekkaa. Maailman luonnonhiekkavarannot ovat kuitenkin rajallisia, ja hiekan kuljetuksesta aiheutuu turhaa ympäristökuormaa. Niinpä kallioperästä murskatun hiekan kysyntä on vahvassa kasvussa ympäri maailmaa, ja monin paikoin luonnonhiekan käyttöä rajoitetaan jopa lailla. Esimerkiksi Ruotsissa on otettu käyttöön luonnonhiekkavero, ja valtio edellyttää murskatun hiekan käyttöä luonnonhiekan tilalla aina kun mahdollista.

Kamrock Oy:n kehittämä kalliosora tarjoaa kiinnostavan vaihtoehdon luonnonhiekan käytölle betonin valmistuksessa. Betoniteollisuuden tarpeisiin erinomaisesti sopiva tasalaatuinen hiekka murskataan kalliosta mahdollisimman lähellä toimituspaikkaa. Kun kuljetukset lyhenevät, toimitusvarmuus paranee, kuljetuskulut laskevat ja hiilijalanjälki pienenee merkittävästi. Kiviaineksen tasalaatuisuuden ansiosta myös betonin sementtimäärää on mahdollista vähentää, mikä säästää niin kustannuksia kuin luontoakin.Lue seuraavaksi