Uutiset

Työkoneet

Julkisten hankintojen osaaminen yhteen yhtiöön

Valtion ja kuntien yhteishankinnat on jatkossa mahdollista hoitaa samasta paikasta. Kuntaliiton omistama KL-Kuntahankinnat ja valtion omistama Hansel yhdistävät voimansa. Suomen Kuntaliitto ry:stä tulee Hansel Oy:n osakas 35 prosentin osuudella, ja valtion omistusosuudeksi jää 65 prosenttia. 

Järjestelyllä tavoitellaan parempaa palvelua ja enemmän hinta- ja prosessihyötyjä koko julkiselle hallinnolle. Yhteishankinnoilla on arvioitu saavutettavan jopa yli 20 prosentin säästöt hajautettuihin hankintoihin verrattuna. Tavoitteena on myös yhtenäistää toimintatapoja, mikä helpottaa yritysten, niin suurten kuin pientenkin, osallistumista tarjouskilpailuihin.

Valtioneuvosto sekä Kuntaliiton valtuuskunta ovat hyväksyneet yritys- ja omistusjärjestelyn. Uusi Hansel aloittaa toimintansa 1.9.2019. KL-Kuntahankintojen henkilökunta siirtyy Hanseliin vanhoina työntekijöinä. 

Yhteistyöllä parempia julkisia hankintoja

Kunnat ja valtio tekevät hankintoja vuodessa noin 35 miljardilla eurolla, ja tulevaisuudessa Hanselin osuus tästä voisi olla jopa kolme miljardia.

 ”On hienoa, että muutoksen myötä kahden yhtiön osaajat pääsevät yhdistämään kokemuksensa ja kehittämään yhdessä toimintatapoja entistäkin paremmiksi. Avainsanoja kehittämistyössä ovat suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja digitalisaation parempi hyödyntäminen”, luettelee Hanselin toimitusjohtaja Anssi Pihkala.

”Erityisen iloinen olen siitä, että kunnat pääsevät nyt mukaan kehittämään uuden Hanselin toimintaa, ja että kuntien tarpeet pystytään ottamaan jatkossa paremmin huomioon. Julkishallinnon yhteinen hankintayksikkö mahdollistaa myös näkyvyyden siihen, mihin julkisia varoja hankinnoissa käytetään”, toteaa KL-Kuntahankintojen toimitusjohtaja Raili Hilakari.

Yhteishankintayksikkö edistää kilpailua

Hanselin tavoitteena on edistää markkinoiden toimivuutta. Yhteishankintoja voidaan esimerkiksi toteuttaa alueellisesti tai jakaa useammille tavaran- ja palveluntoimittajille, jotta tervettä kilpailua syntyisi mahdollisimman paljon. Hankintoja kilpailutetaan toki edelleen myös paikallisesti muidenkin tahojen toimesta.

Hanselissa on paitsi laajaa tuoteosaamista, myös hankintalainsäädännön, asiakastarpeiden ja markkinan syvällistä tuntemusta. Kilpailutuksissa kiinnitetään huomiota myös hankintojen vastuullisuuteen sekä innovatiivisuuden edistämiseen. Yhteishankintojen lisäksi Hansel tarjoaa asiantuntijapalveluita, jotka tulevat asteittain myös uusien asiakkaiden saataville.

Tanskassa ja Itävallassa valtiolla ja kunnilla on ollut jo pitkään yhteiset yhteishankintayhtiöt. Vaikutukset ovat olleet myönteisiä. Myös EU:n hankintadirektiivi kannustaa julkista hankintasektoria yhteistyöhön.

Lue seuraavaksi