Uutiset

Työkoneet

Henkilökuvassa Kari Alenius, Robit Oyj

Kari Alenius toimii Robitilla VP Finland -tehtävässä. Hän vastaa myynnin kasvattamisesta Suomessa ja Virossa kaikilla Robitin strategisilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuudessa, rakentamisessa, geotekniikassa sekä kaivonporauksessa. Robitin kotimaan myynti tapahtuu suoramyyntinä, mikä tarkoittaa sitä, että suurin osa myyntitapahtumista kohdistuu loppuasiakkaisiin. Asiakaskunta on laaja ja hajautunut, minkä myötä Karinkin toimenkuvaan liittyy runsaasti matkustelua. Seuraavassa Aleniuksen mietteitä.

Minkälainen kokemus sinulla on?

Aloitin urani Robitilla vuonna 2017. Tuolloin vastuualueenani oli EMEA-alueen myynnin vetäminen pääasiassa Lähi-Idässä sekä Afrikassa. Myyntityö tapahtui pääosin jälleenmyyjäverkoston kautta. Paluu suoran myynnin tehtäviin oli virkistävä muutos toimenkuvaan. Myynnin ja markkinoinnin parissa olen toiminut kaiken kaikkiaan yli 20 vuotta, joista yli 15 vuotta kaivosteollisuudessa useissa maissa Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa.

Minkälaisia trendejä markkinoilla on nähtävissä lähivuosina?

Olemme myynnillisesti hyvässä asemassa, sillä pystymme tarjoamaan kilpailukykyisiä ja laadukkaita tuotteita. Lisäksi maineemme perustuu siihen, että olemme luotettava ja vastuullinen toimittaja, joka on entisestään vahvistanut mainettaan viime vuosina. Olemme aktiivinen ja tunnettu toimija kaikilla edellä mainituilla markkinasegmenteillämme. Meillä on näin ollen neljä tukijalkaa. Markkinat muuttuvat jatkuvasti markkinatrendien mukaisesti, mutta suhtaudumme muutoksiin varmoin mielin, koska toimintamme ulottuu useammalle markkinasegmentille.

Miten Robit tulee asiakkaitaan ja heidän nykyisiä haasteitaan?

Kulutusosaliiketoiminnassa on muutama markkinasegmenteistä riippumaton kulmakivi, joihin jokainen asiakas haluaa tukeutua ja luottaa. Yksi näistä tärkeimmistä tekijöistä on saatavuus. Robit on sitoutunut toiminnassaan tarjoamaan asiakkailleen juuri parhaan mahdollisuuden saatavuuden. Ja kuten sanottu, tämä on keskeisimpiä avaintekijöitä asiakassuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä.

Robit on myös aktiivisesti kehittämässä porakruunuvalikoimaansa, mikä on yksi menestyksen avaintekijöitä. Esimerkkinä mainittakoon geotekniikan markkinasegmentti, jossa jatkuvan kehitystyön tulokset ovat selkeästi nähtävissä. Tuotteemme vastaavat hyvin asiakastarpeita sekä sijoittuvat erittäin hyvin laadullisesti ja suorituskyvyllisesti.

Myös uudistettu myyntiorganisaatiomme mahdollistaa entistä kohdistetumman toiminnan eri maantieteellisillä markkina-alueilla, minun tapauksessani Suomessa.

Millaisena näet vuoden 2021 Robitin toiminnassa? Mitkä ovat päälimmäiset odotukset alalla?

Uskon, että vuosi 2021 tulee olemaan erinomainen, ei pelkästään Suomen alueella, vaan globaalisti joka markkina-alueella. Olemme tehneet aktiivista työtä vetovoiman lisäämiseksi asiakkaiden keskuudessa. Olemme suorittaneet useita mittavia työmaatestejä erittäin rohkaisevin tuloksin. Allekirjoitimmekin jo vuonna 2020 muutamia liiketoiminnallisesti erittäin merkittäviä yhteistyösopimuksia.

Samanaikaisesti on tärkeää pitää kirkkaana mielessä, että meidän on lunastettava lupauksemme markkinoilla. Jokaiselta Robit-tiimiläiseltä odotetaan kovaa työtä ja saumatonta yhteistyötä, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua viimeistä yksityiskohtaa myöten kattaen hankinnan, tuotannon, käyttökustannukset, myynnin, asiakaspalvelun, tuotekehityksen jne. Jokaisella Robit-tiimin jäsenellä ja prosessin osasella on tärkeä rooli kokonaisuudessa. Kun toimimme yhdessä ja pidämme mielessä, että asiakas on ensisijaisen tärkeä, meillä on hieno vuosi edessä.


Lue seuraavaksi