Uutiset

Työkoneet

Häggblom valmistaa nyt myös järeitä kiviauton lavoja

Kokkolalaisen Häggblom Oy:n toiminta on laajentunut alavaunujen ja kauhojen valmistuksesta kiviautojen lavojen tuotantoon. Näin yritys on entistä vahvemmin mukana kaivosalan laitteiden tarjonnassa.

Häggblom on aloittanut kiviautojen lavojen valmistuksen Kalajoen konepajallaan. Lavoja tehdään kaikkiin päämerkkeihin.

Aikaisemmat toiminnot ovat edelleen yhtä lailla mukana, mutta ne ovat muuttaneet hieman muotoaan. Ennen lähes sarjatyönä valmistetut alavaunut syntyvät nykyisin pääosin asiakaskohtaisina ratkaisuina. Varaosatoimintojen tehostamiseksi Kokkolaan avataan lähiaikoina uusi logistiikkakeskus tuotannosta kokonaan erilliseen tilaan.

Maamme kaivosalan vahvan tilanteen myötä Häggblom on suunnannut markkinointiaan aikaisempaa enemmän alan toimintoihin. Suuria kauhoja kaivoskäyttöön on syntynyt toki jo aikaisemminkin, ja viime vuonna avatun Kalajoen toimipisteen myötä niidenkin käsittely helpottuu. Häggblom siirsi viime vuonna suurimpien kappaleiden valmistuksen ja huollon Kalajoen sataman tuntumassa sijaitsevaan konepajaan. Yritys on aloittanut kaivosalan laitteiden valmistuksen 2010 ja tällä hetkellä kasvu on reipasta.
”Kaivoslaitteiden valmistus ja -palveluiden tuottaminen (Mining Solutions) on nykyisin suurin liiketoiminta-alueemme. Tulemme keskittämään sen valmistustoiminnot Kalajoen konepajallemme siellä olevan reilun tilan johdosta. Lisäksi tiloissa oli jo valmiina kymmeniä tonneja nostavia siltanostureita. Näin suurien kappaleiden käsittely helpottuu”, aloittaa Häggblomin toimitusjohtaja Jukka Karhula. ”Lisäksi hyvät kulkuyhteydet puolsivat paikan valintaa. Viereinen satama mahdollistaa merikuljetukset ja valtatie 8 kulkee muutaman kilometrin päässä pajalta.”

Isoja kauhoja on toki tehty jo Kokkolan pisteessä, mutta Kalajoen suuremman yhtenäisen tilan myötä kauhojen pyörittely käy siellä kätevämmin. Lisäksi nyt on mahdollista tarjota kattavampaa kauhojen peruskunnostuspalvelua.

Vierailun yhteydessä olikin juuri käynnissä mammuttimaisen pistokauhan korjaus. Ison kauhan peruskunnostuksen yhteydessä puhutaan yleensä noin kuukauden kestävästä projektista. Kulunut tai vaurioitunut kauha saatetaan rakenteellisesti alkuperäiseen kuntoon. Kaikki kulutusosat uusitaan ja rakenteet tarkistetaan ”pintaa syvemmältä” metallurgisin keinoin. Suurin koskaan Häggblomilta valmistunut kauha on Komatsun PC8000:een tehty ja 80-tonnia painava pistokauha. Sen hyötytilavuus on kunnioitettavat 34 kuutiometriä.

Jukka Karhula (oik.) ja Häggblomin Kalajoen konepajan konepajapäällikkö Janne Ylitalo antavat tässä mittakaavaa valmistumassa olevalle valtavalle lavalle. Kyseessä on Komatsu 830E-5 -kiviauton lava.

Nyt myös lavoja

Kiviauton lavojen valmistuksen idea syntyi kauha-asiakkaiden kautta. Urakoitsijat ja kaivosyhtiöt tiedustelivat usein myös järeiden lavojen saantia Häggblomilta. Ensimmäiset kiviauton lavat tehtiin jo viitisen vuotta sitten Kokkolan pajalla, mutta nyt Kalajoen toimipisteen myötä entistä suurempien lavojen valmistus on muodostunut yrityksen yhdeksi tärkeäksi osa-alueeksi.

Tässä käynnissä ison kauhan peruskunnostus Kalajoen pajalla.

”Kauhoissa ja lavoissa on paljon yhteistä eli runsaasti raskasta erikoisteräsrakennetta. Siksi lavojen tuotanto istuu hyvin valikoimaamme. Ensimmäinen iso lava syntyi Kalajoella viime vuonna ja kuluvana vuonna niitä valmistuu yhteensä parisenkymmentä”, laskeskelee Karhula.

Kiviauton lavan materiaalina käytetään pelkästään SSAB:n kulutus- ja suurlujuusterästä, pääosin Hardox-terästä. Näin rakenteesta saadaan perinteistä lavaa kevyempi, jolloin hyötykuorman osuus kasvaa merkittävästi kestävyyden siitä kärsimättä. Lavan rakennesuunnittelu tehdään itse, kuten myös kaikki kauhojen ja räätälöityjen alavaunujen suunnittelu. Siitä osoituksena on talon suunnittelijoiden määrän moninkertaistuminen viime aikoina.
Lavojen teräsleikkeet syntyvät Kokkolan pajalla plasma- ja polttoleikkaamalla. Leikkeitä ostetaan myös alihankinnasta. Kokoonpanohitsaus tehdään sitten Kalajoella. Se tapahtuu pitkälti mekanisoituna hitsauksena, mutta ”pilliä” poltetaan myös paljon käsin. Tilavassa hallissa lavarungot voidaan kasata aina hitsauksen kannalta suotuisimmassa asennossa, jolloin työn laadusta tulee hyvää. Kappaletta voidaan käännellä ympäri siltanostureilla. Näin lavan pohjan alapuolenkin saumat voidaan hitsata aina alapienana.Saranatappien ja nostosylinterien kiinnikkeiden koneistukset tehdään valmiiksi hitsattuun lavarunkoon siirrettävällä aarporauslaitteella.Hitsauskokoonpanot maalataan samalla tontilla toimivan alihankkijan toimesta. Menetelmänä on kaksikomponenttinen märkämaalaus.

Valmiit lavat toimitetaan suoraan kaivoksille, joissa ne asennetaan lavattomina tehtaalta toimitettuihin kiviautoihin. Toistaiseksi Häggblom on tehnyt pääosin lavoja uusiin kiviautoihin, mutta yhtä lailla niiden valmistus onnistuu käytettyihinkin koneisiin. Konepörssin vierailun aikana hallin lattialla oli lähes hitsausvalmis, massiivinen Komatsu 830E-5 -kiviauton lava. Häggblomin Kalajoen konepaja työllistää tällä hetkellä reilut 20 rautakouraa.

Suuren tilan ja nosturikapasiteetin myötä isojakin kappaleita voidaan hitsata aina työn kannalta suotuisimmassa asennossa. Tässä meneillään lavan pohjan alapuolen rakenteiden kokoonpano. Hitsaustyöt voidaan tehdä näin aina alapienahitsauksena hyvän laadun takaamiseksi, kun suuriakin kappaleita saadaan käänneltyä eri asentoihin.

Jukka Karhula esittelemässä uuden logistiikkakeskuksen varastotilaa, vierellään alavaunun johtopyörä.

Uusi logistiikkakeskus

Elokuun alussa Häggblomin Kokkolan toimipisteessä oli käynnissä uuden logistiikkakeskuksen viimeistely. Viime vuoden keväällä alkanut laajennusprojekti on konkretisoitunut naapuritontin hankinnalla ja siellä sijainneen rakennuksen korjauksella ja laajennuksella. Lisäksi alueelle on pystytetty uusi PVC-halli kylmävarastotilaksi.
Yhteensä uudelle logistiikkakeskukselle tulee tilaa noin 3 000 neliömetriä. Ideana on keskittää kattava varaosa- ja tarvikevarasto yhteen paikkaan, josta toimitukset saadaan maailmalle nopeasti. Häggblomilla on toki pienempiä varaosavarastoja myyntikonttoreineen Espoon Juvanmalmilla sekä Luulajassa Ruotsissa. Espoon toimipiste avattiin vuonna 2015 ja Luulajan toimipiste tänä vuonna.

Uusi logistiikkakeskus tulee parantamaan myös näiden pisteiden palvelua. Uuden ison varaston myötä kiinnitetään huomiota oikeaan säilytystapaan ja raskaiden osien käsittelyyn turvallisesti. Laakereita, mekaniikkaa ja elektroniikkaa sisältäviä osia tullaan säilömään lämpimässä tilassa ja pelkkää rautaa tai terästä olevat osat varastoidaan kylmään, mutta sateelta suojaisaan paikkaan. Logistiikkakeskuksen toiminta on jo käynnistynyt, vaikka viimeistelyt ovat vielä käynnissä. Keskus työllistää täydessä vauhdissa ollessaan toistakymmentä henkeä niin varasto-, hankinta- kuin myyntitehtävissä.

”Palvelu tulee olemaan monikielistä ja joustavaa”, lupailee Karhula. ”Aukioloajat noudattelevat virka-aikoja, mutta hädän tullen emme jätä asiakasta pulaan. Yleisesti ennen kello 14:ää tehty tilaus saadaan liikkeelle saman päivän aikana.” Logistiikkakeskuksen tiloissa tulee toimimaan myös noutoasiakkaita palveleva telaston ja kauhojen kulutusvaraosamyynti.

Häggblomin uusi logistiikkakeskus valmistuu tässä yrityksen Kokkolan toimipisteeseen.

Toiminta monipuolistunut

Pitkäaikaisen alavaunu- ja kauhavalmistuksen sekä näiden peruskunnostuksen lisäksi Häggblomin tarjontaan kuuluu tänä päivänä edellä kerrottujen lavatuotannon ja varaosatoimintojen lisäksi pääosin kaivosalaa palveleva kenttähuolto. Se tarkoittaa käytännössä paikanpäällä olevaa huoltoa muutamalla kaivoksella, esimerkiksi Terrafamella ja Kevitsassa. Viimeisen vuoden aikana käynnistynyt kenttähuolto työllistää noin kymmenen huoltomiestä.

Kaiken kaikkiaan Häggblomin eri toimipisteiden kokonaishenkilöstömäärä on reilut 120 työntekijää, joista noin 80 työskentelee niin sanotusti hallin puolella. Liikevaihto tulee kuluvana vuonna olemaan noin 33 miljoonaa euroa.

Kalajoen konepajalla on tilaa suurten teräsrakenteiden valmistukseen. 

Hitsausvalmis kiviauton lava.

 

LUE MYÖS: Ensimmäinen Komatsu 830E-5 kiviauto luovutettu

 

 

 

Lue seuraavaksi