Uutiset

Työkoneet

GRK Suomi Oy:lle VT 9 urakka Siilinjärvellä

Vt 9 parantaminen välillä Lotteinen–Jännevirta -hankkeen suunnittelu on saatu valmiiksi. Hankkeelle on valittu urakoitsija ja rakentaminen aloitetaan maaliskuun alussa.

Siilinjärvellä parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta valtatie 9:llä edellä mainitulla välillä. Tietä rakennetaan noin neljän kilometrin matkalta kaksikaistaiseksi molempiin suuntiin. Hankkeessa rakennetaan myös uusi Keltun eritasoliittymä sekä lentokoneiden varalaskupaikka eritasoliittymän ja Jännevirran sillan välille. Lisäksi tehdään katu- ja yksityistiejärjestelyitä ja parannetaan jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä. 

Hankkeen tavoitteena on valtatie 9:n liikennejärjestelyjen ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Urakka valmistuu pääosin vuoden 2025 lopulla, minkä jälkeen tehdään vielä päällystys- ja viimeistelytöitä vuoden 2026 puolella. Kokonaisuudessaan urakka on valmis syksyllä 2026. 

Urakka tulee jonkin verran vaikuttamaan alueen liikennöitävyyteen, mutta ei vaikuta merkittävästi matka-aikoihin. Urakan aikaisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen hankesivuilla ja hankkeen Facebook-sivulla.

“Tämä on merkittävä hanke tällä seudulla. On hienoa päästä aloittamaan urakka huolellisen suunnittelutyön jälkeen”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Harri Liikanen Väylävirastosta. 

Hankkeella järjestetään helmikuussa asukastilaisuus, johon ovat tervetulleita kaikki hankkeesta kiinnostuneet. Tilaisuudessa kerrotaan tarkemmin töiden toteuttamisesta ja vaikutuksista. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tarkemmat tiedot tilaisuuden aikataulusta julkaistaan hankesivuilla ja Facebook-sivulla.
Lue seuraavaksi