Uutiset

Työkoneet

Blominmäessä louhitaan

Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemäritunneleiden eteläisimmän osuuden louhinta käynnistyy. 

Espoon Blominmäkeen parhaillaan rakentuvan uuden jätevedenpuhdistamon tulo- ja purkuviemäritunnelit louhitaan nykyisen Suomenojan jätevedenpuhdistamon alueen ja Blominmäen välille. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n hallitus valitsi Finnoon alueelle sijoittuvan louhinnan urakoitsijaksi SRV Infra oy:n ja Pohjolan Kalliotyö oy:n työyhteenliittymän noin 20 miljoonan euron vertailuhinnalla.

”Urakkaan sisältyy kallion sisään rakennettava suuri pumppaamotila, jolla varaudumme ilmastonmuutokseen”, kertoo toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

”Jos merenpinta nousee selvästi nykyisestä ja samaan aikaan puhdistamolle tulee paljon jätevettä, voidaan pumppaamon avulla varmistaa puhdistetun jäteveden virtaamaa meripurkutunneliin”, hän tarkentaa.

Normaalitilanteessa rakennettava pumppaamo palvelee lämmön talteenottoa puhdistetusta jätevedestä. Vesi pumpataan Fortumin voimalaitosalueen lämpöpumppulaitokselle, jossa lämpö otetaan talteen ja vesi palautuu Blominmäen meripurkutunneliin. Näin jätevesi saadaan palvelemaan Espoon kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoja kuten nykyisin.

Faktat:
– Blominmäen puhdistamon ja muiden tunneliosuuksien rakentaminen on kilpailutettu aiemmin ja niiden urakat ovat jo käynnissä. 
– Rakennettavien viemäritunneleiden kokonaispituus on yhteensä noin 18 kilometriä. Finnoon urakan osuus kokonaisuudesta on 3,7 kilometriä. 
– Uusi purkutunneli liitetään nykyiseen Suomenojan puhdistamon meripurkutunneliin, joka johtaa vedet 7,5 kilometrin päähän Gåsgrundin eteläpuolelle 15 metrin syvyyteen avomeren reunalle. 
– Urakka sisältää louhinta- ja lujitustöiden lisäksi huomattavan määrän rakennusteknisiä töitä ja urakoitsija toimii päätoteuttajana myöhemmin samoissa tiloissa toteutettavissa urakoissa.

Lue seuraavaksi