Uutiset

Työkoneet

Autonomiset koneet koekäytössä ilman kuljettajaa suomalaissatamassa

Tutkimusten mukaan automaattiset työkoneet lisäisivät satamakäytössä karkeasti arviolta jopa 30 prosenttia satamatyöntekijöiden arjen tuottavuutta sekä vähentäisivät keskimäärin saman verran päästöjä kulutuksen tasaantuessa. Lisäksi esimerkiksi onnettomuusriskin todennäköisyys puolittuu vaarallisten työtehtävien määrän vähentyessä. Katsaus tulevaisuuden teknologian toiminnasta käytännössä saatiin kesäkuussa Kotkassa, kun Elisa Oyj:n, SR-O Technologyn ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk:in yhteistyön tuloksena esiteltiin Komatsu-työkoneiden toimintaa etäohjattuna satamaolosuhteissa.

HaminaKotkan sataman etäohjausprojektia esittelivät Xamkin projektipäällikkö Harri Sane, Elisan yksityisistä verkkoratkaisuista vastaava johtaja Ville Syrjänen, Elisan kehityspäällikkö Kai Lampi sekä SR-O Technologyn liiketoimintajohtaja Joni Niskala.

Satamateollisuus otti Suomessa merkittävän digiloikan, kun HaminaKotkan satamassa Mussalossa testattiin automaattisia työkoneita, joiden ohjaus tapahtuu etänä. Samalla kokeiltiin koneiden autonomista etäajoa. Autonomisten koneiden käyttäminen ilman kyydissä istuvaa kuljettajaa on turvallista, kun kone toimii tarpeeksi laadukkaan yhteyden välityksellä, ja etävalvontaa pystytään suorittamaan reaaliajassa myös matkan päästä tai tekoälyn avulla. HaminaKotkan satamassa etähallintaa esiteltiin Komatsu WA500 -pyöräkuormaajassa. Jämerä kone suoriutui peruskuormaustehtävistä etähallinnan kautta sujuvasti.

Tuottavuus ja ympäristöystävällisyys Elisan tavoitteina

Elisa Oyj on vahvasti mukana teollisuuden automatisoinnissa ja datan optimaalisessa hyödyntämisessä. Samalla yhtiö ottaa huomioon kyberturvallisuuden merkityksen tarkoin. HaminaKotkan satamaan on rakennettu Elisan 5G stand alone -verkko. Autonomiset koneet toimivat sen avustamina. Elisan 5G-toteutus HaminaKotkan satamassa on maailmalla ensimmäisiä luokkaansa. HaminaKotkassa 5G-privaattiverkko toimii itsenäisesti ilman 4G-verkon tukea eli ”stand alone” sekä hyödyntää tukiaseman vieressä reunalaskenta-alustaa, jonka konkreettisia ilmentymiä on odotettu jo joitain vuosia teollisuudessa käytettäviksi.

”Automaation hyötyjen omaksuminen teollisuudessa on välttämätöntä, jotta Suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa. HaminaKotka on älysatamien edelläkävijä. Vastaavia satamatoteutuksia on kokeiltu maailmalla suurimmissa satamissa, esimerkiksi Lähi-idässä”, kommentoi Elisan yritysasiakkaiden älykkäistä verkkoratkaisuista vastaava johtaja Ville Syrjänen.

”Teollisuudessa on paineita esimerkiksi päästövähennyksille sekä tuotannon tehokkuudelle. Automaatio vapauttaa näissä osa-alueissa resursseja. Mitä enemmän tekoälyä päästään hyödyntämään ratkaisuissa, sitä autonomisemmin koneet voivat jatkossa toimia. Luonnollisesi autonomisuuden tuomia mahdollisuuksia tutkitaan myös muilla aloilla, ja esimerkiksi sairaalaympäristöissä uudella tekniikalla voi olla runsaastikin käyttökohteita”, jatkaa Syrjänen.

Xamk kouluttaa tulevaisuuden ammattilaisia

Xamk on vahvasti mukana uusien teknologisten askelten kehitystyössä. Kotkan sataman 5G Smart Port -projekti on yksi hyvä esimerkki panostusten konkretisoitumisesta.

”Kymenlaakso tunnetaan vahvasta logistiikka- ja metsäteollisuudestaan, joilla on potentiaalia kehittyä digitaalisessa murroksessa. 5G Smart Port Hanke vahvistaa Kymenlaakson osaamispohjaa ja luo alueelle uudenlaista tutkimus- ja kehitystyötä logistiikan ja teollisuuden tarpeisiin”, kommentoi Xamkin projektipäällikkö Harri Sane.

Alan edelläkävijät SR-O Technology ja Teleo

SR-O:n Janni Ranttila ohjasi Komatsun pyöräkonetta rutiinin tuomalla varmuudella. Elisan 5G-privaattiverkko takaa yhteyksien toimivuuden sekä tietoturvallisuuden säilymisen.

SR-O Technology on Komatsun valtuutetun maahantuoja Suomen Rakennuskone Oy:n liiketoimintayksikkö, joka rakentaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja projektien ja laitteiden elinkaarelle, sekä kehittää tuottavaa ja turvallista työympäristöä niin konsernitason kuin muutaman henkilön yrityksille. Tämän vuoden alussa SR-O Technology aloitti yhteistyön kalifornialaisen autonomisten ja etäohjattavien koneiden asiantuntija Teleon kanssa.

”Asiakkaamme raskaan teollisuuden toimijoista ovat jo vuosia nähneet koneiden automatisoinnin ja IT-teknologioiden hyödyntämisen välttämättömänä. Huipputeknologioiden kustannusten tultua järkevälle tasolle kaikenkokoiset toimijat ovat nyt kiinnostuneita autonomisten koneiden mahdollisuuksista. Digitalisaatio tuo apua myös työvoiman saatavuuden haasteisiin. Yhteistyö Teleon kanssa avaa meille runsaasti uusia mahdollisuuksia ja yrityksiä yhdistävä tavoitteellisuus sekä korkea tietotaidon määrä täydentävät onnistuneesti toisiaan”, sanoo SR-O Technologyn liiketoimintajohtaja Joni Niskala.

Kotkan esittelytilaisuudessa mukana ollut Teleon myynnin varapääjohtaja Mark Piotto oli myös hyvin tyytyväinen SR-O:n kanssa aloitetun yhteistyön dynaamisuuteen.

”Olemme erikoistuneet raskaan kaluston hallintaan ja Teleo auttaa urakoitsijoita tehostamaan asiakkaiden työn tuottavuutta muuttamalla laitteet puoliautonomisiksi työkoneiksi. Siirtämällä kuljettajan pois koneen ohjaamosta toimiston komentokeskukseen, teemme myös kuljettajan työstä turvallisempaa, mukavampaa ja helpompaa. SR-O:n projektit ja laaja yhteistyöverkosto on avannut meille monia mielenkiintoisia ikkunoita Suomen ja koko Euroopan alueella. Kotkan sataman projekti toimii tästä mainiona esimerkkinä”, korostaa Piotto.

Muutoksen tuulet

Suomi on tutkimusten mukaan huomattavasti  kärkimaita jäljessä etäteknologian hyödyntämisessä, mutta HaminaKotkan kaltaisten projektien avulla välimatka on saavutettavissa nopeallakin aikataululla. Demoesitys toi mainiosti esille nykyaikai­sen teknologian tuomat mahdollisuudet esimerkiksi kaivosteollisuudessa, metsäteollisuudessa ja logistiikan solmukohdissa kuten satamissa.

Kotkassa Komatsu liikkui ja työskenteli satama-alueella hallitusti ja turvallisesti osaavissa etäkäyttäjän käsissä. Onkin helppo vakuuttua, että toimintatapojen kehittämisen ansiosta etäohjaus ja autonomisuus tulevat aikanaan näyttämään merkittävää roolia esimerkiksi satama-alueilla. Toimintatapojen siirto vaikkapa kaivosteollisuuteen on hyvin looginen askel. Aivan silmänräpäyksessä muutokset eivät tapahdu, ja esimerkiksi turvallisuustekijät sekä työpaikkojen poistumisten pelko tulee ottaa tarkoin huomioon. Asiantuntijayritysten, kuten Elisan, SR-O Technologyn ja Teleon avulla muutos voidaan suorittaa hallitusti ja tekniikan hyödyt saadaan kaikkia osapuolia hyödyttävästi käyttöön.

Lue seuraavaksi