Uutiset

Työkoneet

Automatisoitu Lokotrack Takanen MR:llä

Kattava automatisointi on tulossa keskeiseksi osaksi murskaus- ja seulontaurakointia tela-alustaisilla laitteilla. Sieviläisen maarakennuksen ja murskauksen ammattilainen Takanen MR Oy:n kolmen Lokotrackin murskausketjua ohjataan ensimmäisenä maailmassa Metso DNA -automaatiojärjestelmällä. Kokemukset ovat myönteisiä.

”On tietysti helppo arvata, onko mukavampaa kuljeskella pölyisten laitteiden melussa vai istua valvomossa ja säätää prosessia hiirtä klikkailemalla. Saamme Metson automaatiolla varmistetuksi parhaat prosessitehot ja parannamme samalla työmukavuutta ja -turvallisuutta,” arvioi Takanen MR Oy:n toimitusjohtaja Juha Takanen.

”Tiedostimme toki, että pioneerina toimiminen toi omat haasteensa ja järjestelmän asennus vei enemmän aikaa kuin olimme suunnitelleet. Nyt, täyteen tuotantokäyttöön päästyämme, olemme vakuuttuneita siitä, että Metso DNA on toimiva järjestelmä ja edustaa tulevaisuuden ratkaisua myös murskausurakoinnissa,” Takanen lisää.

Kesäkuun alussa Takasen Lokotrackit murskasivat ja seuloivat 0–56 mm:n eriste- ja välikerroksen murskeita Pohjanmaan ratatyömaalle Riipan louhoksella Kannuksessa. Takasen murskausketjussa käytetään esimurskauksessa Lokotrack LT120 -leukayksikköä ja sen jälkeen rinnakkain LT300GPS- ja LT300GPB-karayksiköitä.

Omaperäinen kaksivaiheprosessi on Takasen murskauspäällikkö Toni Hirvelän ideoima. Esimurskain syöttää tavallisen tapaan LT300GPS:ää, josta hienoaines erotellaan välpän läpi LT300GPB-hienokoneelle. Tästä 0–16 mm:n lajikkeet palautetaan välikoneen kuljettimelle. Tuloksena saadaan 0–56 mm:n mursketta, jossa hienoaineksen osuus on vähemmän kuin kaksi prosenttia.

”Hieman jouduimme Lokotrackeja virittelemään, jotta hienomurskaimen sivukuljetin yltää purkamaan välikoneen pääkuljettimelle. Tätäkin erikoisprosessia ohjaamme Metso DNA:lla vaivattomasti. Ongelmatilanteissa prosessia ei tarvitse pysäyttää kokonaan, sillä voimme vaihtaa ohjauksen kätevästi Lokotrackien IC-puolen säädettäväksi,” Toni Hirvelä kommentoi.

Rinnakkaisradan alle, puolimetrisen karkean sorakerroksen päälle syntyy 1,5 metrin paksuista murskepatjaa keskimäärin 250 tonnia tunnissa. Murske viedään dumppereilla radalle kätevästi louhoksen vieressä sijaitsevaa, väliaikaista tasoristeystä pitkin.

Kaikkiaan Takanen toimittaa noin 1,4 miljoonaa tonnia kiviaineksia vuodessa. Omalla laitoksella murskataan vajaat 900 000 tonnia, lopuista huolehtivat aliurakoitsijat. Soran Takanen urakoi läheisen nevan alta löytyneestä soraesiintymästä Liebherrin massiivisella laahauskaivukoneella.

Takasen Metso DNA -paketti on varsin kattava. Se sisältää laitosta ohjaavan prosessiautomaation lisäksi neljä langatonta kameranäyttöä, raportointityökalun sekä etäyhteyden. Louhetta syöttävässä kaivukoneessa on kameranäytöt sekä kosketusnäytöllä toimiva prosessinsäätö.

”Metso DNA:n käytön opettelu vei vain viikon, sillä samaa sisältöä oli jo aiemmin käyttämässämme PA-järjestelmässä. Kaikki louhosmiehemme opettelevat myös automaation käytön. Teen nyt lähes kaikki säädöt kätevästi valvomossa PC:llä, koneiden luona ei enää tarvitse hyppiä,” Toni Hirvelä kertoo.

”Myös etänäyttö on kätevä. Näemme toimistolla reaaliajassa kaikki louhoksen tapahtumat: aktiivisen murskausajan, kapasiteetit ja polttoaineen                              kulutuksen”, hän lisää.

Uudella yhtiönimellä eteenpäin

Martti Takanen aloitti kuljetusliikkeensä yli 40 vuotta sitten yhden Sisu-kuorma-auton yrityksenä, josta yhtiö on vuosien mittaan laajentunut noin 40 henkilöä työllistäväksi, monipuoliseksi maarakennuksen ja murskauksen ammattiosaajaksi.

Toukokuun alussa yhtiössä tehtiin sukupolvenvaihdos, kun yritysvastuu siirtyi perustajalta toisen sukupolven sisaruksille, Juha ja Johanna Takaselle. Samalla Kuljetusliike M. Takanen Ky -yritysnimi muutettiin Takanen MR Oy:ksi.

JK

Lue seuraavaksi