Uutiset

Työkoneet

Allu Transformer Maxpossa

Allu lanseerasi Las Vegasin Conexpo-messuilla maaliskuussa Allu Transformer-kauhamallistonsa. Valmistaja puhuu teknologiabrändistä, joka tähtää kokonaisvaltaiseen tuottavuuden ja työtapojen muuttamiseen. Tähän samaan ideologiaan liittyy myös kaivukoneisiin asennetava, hydraulisesti toimiva sekoitinyksikkö Allu Processor. Maxpossa nämä ovat esillä ensi kertaa Suomessa osastolla A121. Valmistajan mukaan Allu Transformer on paljon enemmän kuin kauha, seula, murskain tai seulamurskain. Sen luvataan olevan työvälineen, joka muuttaa tavan työskennellä.

”Tämä hydraulinen lisälaite sopii pyöräkuormaajiin, kaivukoneisiin ja traktoreihin. Se seuloo, murskaa, pulveroi, ilmastaa, sekoittaa, erottelee, syöttää ja lastaa yhdessä työvaiheessa, jonka ansiosta Allu Transformer korvaa helposti useamman koneen tarpeen työmaalla” kerrotaan Allulta.

Transformerilla käsiteltävien materiaalien skaalan luvataan olevan laajan: työmaa-aikainen maa-aines, multa, saastunut maa-aines, savi, turve, kuori, komposti, biojäte ja kalkkikivi.

Allulta luvataan myös hiilijalanjäljen pienenevän, kun pyöräkuormaajan ja seulan sijaan voidaan käyttää yhtä Allua. Pienempi hiilijalanjälki syntyy osaltaan myös, kun maa-aines voidaan hyödyntää työkohteessa, eikä kuljetuksia maankaatopaikalle tarvita. Vastaavasti myös korvaavan maa-aineksen hankinnasta koituvat kustannukset ja päästöt pysyvät kurissa. Myös investointi- ja käyttökustannukset laskevat, kun konekantaa työmaalla ei tarvita niin paljon.

Allu Processor

Allu Processor

Allu Processor on hydraulinen lisälaite kaivukoneisiin. Sillä parannetaan maa-aineksen laatua ja käytettävyyttä sekoittamalla siihen erilaisia lisä-/sideaineita. Sideaine voi olla; kuivaa (jauhemaiset), märkää (liete) ja myös pelkkää ilmaa.  Käytettävä sideaine syötetään sekoitusrumpujen tyveen suuttimen läpi. Vaihtoehtoisesti sekoitus voidaan tehdä myös sekoittamalla maan pinnalle siroteltu sideaine maa-ainekseen.

”Sekoitusrumpujen muotoilu mahdollistaa maa-aineksen ja/tai materiaalin läpäisemisen helposti niin, että sideaineen syöttö ja sekoitus onnistuvat jopa kahdeksan metrin syvyyteen”, luvataan Allulta. Käyttökohteita ovat perusmaan vahvistaminen, maa- ja vesirakentaminen, saastuneiden maa-ainesten ja materiaalien käsittely sekä pehmeiden maa-ainesten ja materiaalien kiinteyttäminen.

Allu Processor mahdollistaa mm. pehmeille maa-alueille rakentamisen sekä niiden hyödyntämisen työmailla. Se myös parantaa työkoneiden käyttöolosuhteita kiinteyttämällä maapohjaa. Maa-aineksen vaihdolle ei ole tarvetta ja siitä aiheutuvilta kustannuksilta vältytään. Kiinteytettynä eri tyyppisten pehmeiköiden – savikot, suot ja liejukot – kantavuus paranee. Näissä tyypillisissä kohteissa saavutetaan selkeitä kustannussäästöjä muihin pohjavahvistusmenetelmiin verrattuna tai luodaan maapohjalle lisäarvoa.

Saastuneiden maa-alueiden kapselointi Allu Processorin avulla ehkäisee haitta-aineiden leviämisen ympäristöön. Kapseloitu saastunut maa-aines on helpompi kuljettaa pois edelleen käsiteltäväksi, jonka ansiosta vältytään haitallisilta ympäristövaikutuksilta ja saastunut maa-alue voidaan ottaa hyötykäyttöön.OP.

Lue seuraavaksi