Uutiset

Yleinen

Ympäristö voitti

Hiilinielujen laskennassa hyvä kompromissi

Euroopan parlamentti hyväksyi maankäyttösektorin päästölaskentaan muutoksen, joka on jäsenmaille tasa-arvoinen. Äänestys kumosi metsien hiilinielujen sattumanvaraisen laskennan, joka olisi nojannut historialliseen käyttötasoon.

Euroopan parlamentti päätti 13.9.2017 kantansa maankäyttösektorin (ns. LULUCF) päästölaskentaan. Täysistunnon äänestyksessä hyväksyttiin äänin 365‒310 raportööri Norbert Linsin (EPP) tekemä muutosesitys.

Tie perille on jo kunnossa. Tämäkin metsä jäisi hoitamatta ja hiiltä sitomatta, jollei harvennusta tehdä. 

– Euroopan parlamentti totesi nyt selkeästi, ettei metsien hiilinielujen käsittelyyn ole pakko soveltaa kaavamaista ja sattumanvaraista, metsien historialliseen käyttötasoon nojaavaa laskentaa. Lopputulos on nyt jäsenmaiden kannalta tasa-arvoisempi. Tämä oli Suomen ja koko Euroopan biotalouden kehittämisen kannalta tärkeä päätös, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Parlamentin kannassa maiden tulee muodostaa hoidetun metsämaan hiilinielulle uusi vertailutaso vuosien 2000‒2012 parhaiden metsänhoitotietojen pohjalta. Sellaisille maille, joissa hakkuita Suomen tapaan lisätään, asetettiin lisäehtoja. Hakkuiden kasvun tulee perustua kestävään metsätalouteen ja kansalliseen politiikkaan. Niiden tulee varmistaa, että metsämaa ei lisääntyvien hakkuiden seurauksena muutu hiilinielusta päästöksi. Maiden tulee myös pitkän aikavälin strategiassaan kertoa, miten ne hiilinielujen suhteen aikovat toimia Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Olemme tyytyväisiä kantaan ja haluamme kiittää suomalaisia europarlamentaarikkoja hyvästä työstä sen saavuttamisessa. Toivottavasti myös jäsenmaat myöhemmin syksyllä löytävät kompromissiratkaisun, joka vastaavalla tavalla tunnustaa metsäisten maiden hiilinielujen ilmastohyödyt, eikä rankaise niistä. Suomella on erittäin hyvät edellytykset olla Pariisin ilmastosopimuksen edellyttämällä tavalla hiilineutraali jo selvästi ennen vuotta 2050, Laurikka jatkaa.

Jäsenmaiden neuvoston odotetaan muodostavan oman kantansa komission ehdotukseen lokakuussa. Vuoden lopulla edessä ovat vielä komission, parlamentin ja neuvoston väliset neuvottelut, ennen kuin lopullinen EU-säädös on selvillä.

Käydyissä neuvotteluissa on ollut kyse vain EU:n metsien päästölaskennasta. EU-alueella maankäyttösektori on kokonaisuutena merkittävä hiilinielu (n. 300 Mt vuonna 2015) ja siten viilentää ilmastoa. Suomen hiilinielu samana vuonna oli 26 Mt, mikä oli 47 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä (EU:n keskiarvo 7 %). YK:n ilmastoneuvotteluissa maankäyttösektorin laskentasääntöihin osana Pariisin ilmastosopimusta on erillinen käsittely, joka on vasta alkamassa. Kehitysmaiden metsäkadon ja metsien heikkenemisen torjuntaan (ns. REDD+ mekanismi) säännöt on jo neuvoteltu 2013.

www.bioenergia.fi

Lue seuraavaksi