Uutiset

Yleinen

Valtasiirto tietää koneidensa liikkeet

Valtasiirto Jukka NIskanen

Valtasiirto tietää koneidensa liikkeet

Mastercomin Kiho-järjestelmä varmistaa toiminnan tehokkuuden

 Valtasiirto Oy on teollisuuden sisä- ja ulkologistiikan palveluihin erikoistunut yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Satakunnassa Harjavallassa. Vuonna 1999 perustettu yritys työllistää tällä hetkellä noin 140 henkilöä ja toiminnan kokoluokasta kertoo myös 132 työkoneen kalustomäärä. Tämän kaltaisen kokonaisuuden tehokas jokapäiväinen pyörittäminen vaatii myös hallintajärjestelmiltä paljon ja Valtasiirto onkin valinnut ratkaisukseen siilinjärveläisen Mastercomin Kiho-tiedonkeräysjärjestelmän.

Valtasiirto Oy:llä on kolme toimipistettä, jotka sijaitsevat valtavien teollisuuspuistojen yhteydessä. Toimintojen laajentuessa päätettiin panostaa tiedonkeräysjärjestelmään lähinnä toiminnan tehostamiseksi ja tärkeiden, useista eri kohteista saatavien tietojen nopeaan ja selkeään hallitsemiseen. ”Tavoitteena on saada mahdollisimman paljon tietoa samaan osoitteeseen, josta sitä on helppo käyttää hyväksi ja jalostaa eteenpäin”, kertoo Valtasiirron logistiikkainsinööri Jukka Niskanen.

Niskanen on ollut mukana Kiho-prosessissa tämän vuoden alkupuolesta lähtien ja hän on erittäin tyytyväinen järjestelmän toimivuuteen ja käytön helppouteen. ”Tämän kaltaisilla projekteilla on usein pahana tapana venyä ja valitettavasti asiakkaan osaksi tulee käytännön virheiden ja epäloogisuuksien etsiminen. Mastercomin kanssa näitä ongelmia ei juuri ole ilmaantunut ja myös sovituista aikatauluista on pidetty tarkoin kiinni. Mastercomilla ei selkeästi myöskään pelätä haasteiden vastaanottamista ja usein iltapäivästä Siilinjärvelle sähköpostilla tai Skype-yhteydellä kertomaani ongelmakohtaan on jo seuraavaan aamuun mennessä kehitetty ratkaisu”, kiittelee Niskanen. ”Myös taloudellisesti kokonaispaketti on ollut kohtuullisesti hinnoiteltu eikä ikäviä piilokuluja ole prosessin aikana ilmaantunut. Esimerkiksi ajoneuvo- tai konekohtaiset kustannukset on ilmoitettu tarkoin ja kuukausikulut voidaan laskea tilitapahtumiin jo hyvissä ajoin etukäteen”, lisää Niskanen.

Monipuoliset ominaisuudet

Valtasiirto lähti perusperiaatteesta, jonka mukaan saman järjestelmän tulee toimia hyvin monilla tehtäväalueilla. Näin vältytään valitettavan yleisiltä ongelmilta, jotka johtuvat ohjelmien kyvyttömyydestä toimia keskenään. Valtasiirrolla Kiho-järjestelmää tullaan käyttämään esimerkiksi laskutuksessa, kustannuspaikkaseurannassa, kustannusseurannassa, palkanmaksun apuna, raportoinnissa, huoltoseurannassa sekä hälytysjärjestelmänä. ”Näistä toiminnoissa suurin osa toimii jo moitteitta ja käyttöönotto on sujunut ilman suurempia ongelmia. Kiho-järjestelmän loogisuuden sekä helppokäyttöisyyden vuoksi myös perinteinen kaikilla työpaikoilla ilmenevä muutosvastarinta on jäänyt todella pieneksi ja palautteena onkin ollut lähinnä pieniä parannusehdotuksia. Työntekijät ovat myös selvästi sisäistäneet, että kyseessä on nimenomaan työtehtävien, eikä työntekijöiden seurantaohjelma”, jatkaa Niskanen. Järjestelmän tärkein ominaisuus onkin Niskasen mukaan työntekijöiden tekemien kirjausten seuranta, jonka avulla työnjohdon tehtävät selkiytyvät ja prosessit nopeutuvat. Näin taataan, että esimerkiksi kaikki sovitut työt tulevat varmasti hoidetuiksi ajallaan ja oikeilla työtavoilla sekä -välineillä. Näin myös laskuttamattomien töiden määrä saadaan minimoitua ja mahdolliset etukäteen tilaamattomat lisätyöt tulevat työnjohdon tietoon ja laskutukseen.

Eniten ongelmia Kiholle on tuottanut palkanmaksujärjestelmien muokkaaminen, sillä Valtasiirron työntekijöiden toimenkuvien monipuolisuuden vuoksi käytössä on yhdeksän erilaista työehtosopimusten mukaista palkanmaksuprofiilia. ”Mastercomilla urakka on kuitenkin otettu haasteena vastaan ja jo nyt yli 80 prosenttia palkoista kulkee Kihon kautta. Täten monta aikaisemmin käytössä ollutta prosessia voidaan jättää välistä pois”, tiivistää Niskanen.

Turvallisuutta ja luotettavuutta

Valtasiirron työkonevalikoimaan kuuluu niin autoja, pyöräkuormaajia, teollisuusvetureita, kaivukoneita kuin traktoreita. Kihon avulla kalustosta saadaan enemmän irti käyttöasteita nostamalla, sillä raportointi kertoo missä työtehtävässä esimerkiksi seisonta-ajat tai tyhjäkäynnin osuus ovat erityisen suuria. Tämän ansiosta työmenetelmiä pystytään tehostamaan vaikkapa kaluston kokoa vaihtamalla. Valtasiirron ison autoarmadan seuranta on myös aikaisempaa helpompaa ja reaaliaikainen raportointi kertoo jokaisen ajoneuvon tarkan sijainnin. Näin pystytään kehittämään aikatauluja ja esimerkiksi pyöräkuormaajan kuljettaja näkee puhelimesta tai tabletista suoraan missä seuraava ajoneuvo on tulossa. Näin hän voi päätellä kannattaako odottaa vai siirtyä suorittamaan jotain muuta työtehtävää.

Taloudellista säästöä tulee myös Kihon huoltoseurannasta, jonka avulla ajoneuvot ja työkoneet kutsutaan huoltoon sopivina ajankohtina. Näin kalusto on poissa töistä mahdollisimman lyhyen ajan ja lisäksi vältytään huolimattomuudesta johtuvilta kalliiksi tulevilta konerikoilta. Merkittävä ominaisuus Kihossa on myös hälytysjärjestelmä, jonka avulla tarvittava apu saadaan nopeasti oikeaan osoitteeseen. Niskanen kertookin, että järjestelmä osoitti toimivuutensa ja maksoi itsensä jo valitettavassa kippausonnettomuudessa, jossa oli ainekset paljon pahempaan.

Soveltuvuus varmistuu räätälöinnin kautta

Niskasen mukaan Mastercomin järjestelmät soveltuvat yhtä hyvin isoille toimijoille kuin vaikkapa pienille urakointiyrityksille. Tämänkokoisten järjestelmien rakentamisessa on aina kyseessä hyvin yksilöllinen prosessi ja Niskanen kiitteleekin Mastercomin palvelun tasoa. ”Saimme järjestelmään tarkoin omia toimintojamme vastaavat ominaisuudet ja esimerkiksi raportointi palvelee tarkoin sekä meitä että meidän asiakaskuntaamme. Tämä on näkynyt jo nyt asiakastyytyväisyyden kasvamisessa ja meidät valittiin esimerkiksi Boliden Harjavallan vuoden huippukumppaniksi ja eräänä valintakriteerinä oli toimintajärjestelmien taso”, päättää Niskanen.

Lue seuraavaksi