Uutiset

Työkoneet

Keitele Group – Puu liikkuu ja jalostuu

Keitele Group on suomalaisen yrittäjäasenteen ja ammattitaidon luoma menestystarina, jossa perheyhtiö on reilun 40 vuoden aikana kasvanut yli 500 henkilöä työllistäväksi kansainväliseksi mekaanisen puunjalostuksen edelläkävijäksi. Vastuullisuus, metsän ja metsänomistajien kunnioitus sekä henkilökunnan hyvinvointi ovat aina näytelleet merkittävää osaa yrityksen kasvussa, ja tämä visio on osoittautunut toimivaksi myös kansainvälisessä ympäristössä. Viennin osuus yrityksen tuotannosta on yli 90 prosenttia ja suomalaisen metsänhoidon laadukkuuden yhdistämistä huippuluokan puunjalostustaitoon arvostetaan jo yli 40 maassa ympäri maailman.

Kylävainion perheen omistama Keitele Group muodostuu kolmesta yhtiöstä, joilla on omat selkeät toiminta-alansa. Keitele Forest Oy vastaa puunhankinnasta, sahaukset hoitaa Keitele Timber Oy ja puutuotteiden jalostuksesta vastaa Keitele Wood Products Oy. Konsernilla on toimipisteet Keiteleen lisäksi Kemijärvellä ja Alajärvellä, ja puun hankinta on luonnollisesti keskitetty mahdollisimman lähelle tuotantoyksiköitä. Keitele Groupin toiminnan laatu ja tehokkuus on varmistettu tehokkaalla tuotantoketjulla, jossa niin puun hankinta, vastaanotto, sahaus ja jatkojalostus toimivat saumattomasti. Tämä vaatii myös tuotannollisten alueiden kunnossapidolta huippuluokan suoritusta, ja Keiteleen yksikössä toiminta on varmistettu Konevuokraamo Rentin toimittamalla järeällä Case -pyöräkuormaimella.


Aikataulut pitävät


Keitele Groupin vastaanottaman materiaalin määrä on huikea ja vuodessa toimipisteet käsittelevät yli 2,4 miljoonaa kuutiota puuta, mikä vastaa noin 40 000 rekkakuormaa.


”Keiteleen tehtaalle saapuu puutavara-auto noin 15 minuutin välein ja vastaanotto hoidetaan kahdessa vuorossa viitenä päivänä viikossa. Puun vastaanotossa tukit kulkevat metallinilmaisimen, 3D- ja röntgenmittarien läpi, jonka jälkeen puutavara siirtyy Keiteleen yli 500 metrin pituiselle lajitteluradalle. Linjastossa on 126 eri lajittelulokeroa puumateriaalin mukaan ja lokeroista materiaali siirretään kuormaimilla eteenpäin sahausta odottaviin pinoihin. Näin tarkan aikataulutuksen vuoksi on luonnollista, että tuotantoalueen olosuhteiden on oltava kunnossa ja linjaston pyöriessä koneiden liikkumisen on oltava esteetöntä. Tästä syystä myös meidän kiinteistönhuoltomme on oltava huippuluokkaa, ja siinä käytettävän kaluston täytyy vastata korkeisiin laatuvaatimuksiin”, kertoo Keitele Timberin Seppo Paananen.


Tarkkaan harkitut konehankinnat


Keitele Timberin kymmenien hehtaarien tuotantoalueen kiinteistönhoitoa ei aivan pikkukoneilla pystytä hoitamaan, ja oman tiekarhun ja muiden koneiden rinnalla päävastuun esimerkiksi tehdasalueen kunnossapitotöistä kantaa 28 tonnin Case 1121G -pyöräkuormain.


”Suoritamme kaikki konehankinnat hyvin tarkoilla teknillistaloudellisilla perusteilla ja vertailuissa on aina mukana useampia konemerkkejä. Teknisten ominaisuuksien lisäksi merkittäviä seikkoja ovat helppo huollettavuus, myyjätahon tarjoamat kokonaispalvelut sekä konetyypin tarkka soveltuvuus tehtäviimme. Nykyisen kuormaimen hankintaa suoritettaessa työtehtäviksi on määritelty lähinnä kiinteistönhuollon tehtävät, kuten lumityöt ja maansiirto, ja pienemmässä määrin tukkien lastaustyöt. Meillä on varsinaiseen tukkien lastaukseen omat erikoiskoneensa, ja pyöräkuormaimia käytetään lähinnä ’pätkätukkien’ siirtoihin. Näin koneita ei tarvitse vetää äärirajoille, mikä tarkoittaa niiden kestävyyden parantumista ja elinkaaren pidentymistä.”

Seppo Paananen (vas.) on ollut vahvasti mukana Keitele Timberin kasvutarinassa. Insinöörin perusteellisuudella mies on hoitanut myös yrityksen konehankintoja ja Konevuokraamo Rentin Juuso Salonen onkin aina arvostanut Paanasen ammattitaitoa ja korkeaa vaatimustasoa.


”Case 1121G -kuormaimet saivat vertailussamme pisteitä esimerkiksi tehonsiirtolinjan soveltuvuudesta, hyvästä tunkeutumiskyvystä, näkyvyydestä sekä yksilöllisestä varusteltavuudesta. Myös aikaisemmat hyvät kokemukset Case-koneista yhdistettynä Konevuokraamo Rentin Juuso Salosen asiantuntemukseen ja loistavaan palveluasenteeseen tekivät valinnasta helpon ratkaisun taloudellisten yksityiskohtienkin loksahdettua paikalleen.”


”Meillä oli koneille hyvin tarkat varusteluspeksit, ja Salosen osaamisen avulla räätälöinti onnistui kustannustehokkaasti. Uusimpaan kuormaimeemme on esimerkiksi asennettu hydrauliset pikaliittimet, palonsammutusjärjestelmä, keskusvoitelulinja tukkikouralle, hydrauliöljyn lämmitys, sekä runsas lisä- ja työvalaistus. Rentti hoiti varustelun kerralla nopeasti kuntoon, ja kiitosta täytyy antaa myös Salosen vetämille käyttökoulutuksille, joiden ansiosta turvallisuus kasvaa ja arvokkaiden koneiden potentiaali saadaan optimaalisesti käyttöön esimerkiksi kaikkien ominaisuuksien hyödyntämisen kautta”, kiittelee Paananen.


Rentti mukana koko elinkaaren ajan


Casea maahantuovan Konevuokraamo Rentin Pirkkalan toimipisteen Juuso Salonen on myös hyvin tyytyväinen yhteistyön sujumiseen Keitele Timberin kanssa.

Käyttökoulutus on hyvin tärkeää koneiden monipuolisten ominaisuuksien hyödyntämisessä. Keitele Timberin ammattilaiset kävivät neljän henkilön ryhmissä läpi Juuso Salosen antaman perusteellisen opastuksen Case 1121G -kuormaimen ominaisuuksiin.


”Seppo Paanasen kaltaisen pitkän linjan ammattilaisen kanssa on ilo asioida, sillä hän tietää tarkoin mitä ominaisuuksia koneissa tarvitaan, ja hänellä on myös silmää pienillekin teknisille yksityiskohdille. Casen tuotteiden avulla Paanasen kriteereihin on pystytty vastaamaan ja luovutusten jälkeen saamme vastavuoroisesti arvokasta käyttäjäkokemusta alan raskaimman pään ammattilaisilta. Esimerkiksi käyttökoulutuksissa kannattaakin kuunnella kuljettajia hyvin tarkoin, sillä heidän tuhansien tuntien kokemuksensa auttavat niin meitä Rentillä kuin Casen tuotannossa kehittämään tuotteitamme ja palveluitamme entistäkin paremmiksi”, päättää Salonen.


Lue seuraavaksi