Uutiset

Yleinen

Turvallinen maatila – videoita maatilan turvallisuudesta

LähiTapiola, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ovat yhteistyössä tuottaneet kuusi maatilan turvallisuudesta ja vahinkojen ennaltaehkäisystä kertovaa Turvallinen maatila -videota. Muutaman minuutin mittaisilla videoilla tartutaan maatilan turvallisuuden ja tuottajien työhyvinvoinnin eri teemoihin, tuottajien omasta näkökulmasta katsottuna. Yhteistyöprojektin ensimmäinen video Jaksamisen rajat julkaistiin 17.2.

Maatalous on yksi riskialttiimmista ammateista. Maataloustyössä sattuu vuosittain noin 6 000 työtapaturmaa. Liiallinen työmäärä, kiire ja työn sitovuus ovat usein syynä siihen, että uhkien ennaltaehkäisyyn ei jää riittävästi aikaa. Oikeat työtavat, kunnossa olevat tilat ja laitteet, työntekijän hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto sekä ammattitaito vähentävät tapaturmariskiä.

LähiTapiola, Mela ja MTK haluavat videoiden avulla kannustaa maatalouselinkeinojen toiminnanharjoittajia kiinnittämään huomiota omaan merkittävään rooliinsa maatilan riskien hallinnassa ja vahinkojen torjunnassa. Turvallinen maatila -videot julkaistaan kevään aikana. Videot on käsikirjoittanut ja kuvannut Maarit Poussa (Vinha Tuotanto Oy).

Jaksamisen rajat – Jaksamisongelmat koettelevat maatalousyrittäjän työ- ja toimintakykyä

Maatila tai maaseutuyritys on tyypillinen perheyritys, jonka menestys ja toiminnan jatkuvuus perustuvat kunkin perheenjäsenen antamaan panokseen. Perheyrityksen riskienhallintaan kuuluu perheen hyvinvoinnista sekä työkyvyn ja työnilon säilymisestä huolehtiminen.

Maataloustyö on perinteisesti ollut fyysisesti kuormittavaa. Nykyisin myös henkinen kuormitus on lisääntynyt. Maatalousyrittäjiä kuormittavat eniten byrokratia, työn sitovuus, taloudelliset huolet ja epävarmuus. Sääolosuhteet, kuten sateinen syksy, voivat lisätä maatiloilla työmäärän kohtuuttoman suureksi. Kokonaiskuormitus voi tällöin kasvaa uuvuttavaksi esimerkiksi samaan saumaan sattuvan taloudellisen vastoinkäymisen myötä. Isot investoinnit ovat kasvattaneet riskejä ja erikoistuminen sekä erilaiset paperityöt ja tarkastukset ovat lisänneet työmäärää. Myös ihmissuhteisiin voi liittyä monenlaisia ongelmia.

Melan asiakkaille tehdyn kyselyn mukaan maatalousyrittäjien työssä jaksamista edistivät eniten säännölliset lomat, riittävä lepo ja laadukas vapaa-aika. Vertaistuki ja toimivat verkostot auttavat yrittäjää erilaisissa paineissa – ihmissuhteet, ystävät ja perhe ovat tärkeitä voimavaroja lisääviä tekijöitä. Terveydestä ja hyvästä psyykkisestä ja fyysisestä kunnosta huolehtiminen ovat keskeisiä tekijöitä työssä jaksamisen kannalta. Työhuippuinakin pitäisi muistaa varata aikaa työstä palautumiselle ja levolle.

Jaksamisen rajat -videon pääset katsomaan YouTubesta: http://youtu.be/Hd_CxJubDqQ

TP

Lue seuraavaksi