Uutiset

Yleinen

TTS selvittää: mistä metsäalalle saadaan kuljettajia?

TTS tutkimuksen hankkeessa selvitetään sekä työvoiman saatavuutta alalle että koulutuksen kehittämistarpeita. Vastauksia etsitään mm. kartoittamalla tulevaisuuden työvoimapotentiaalia ja selvittämällä mahdollisia työvoimapulan syitä sekä työtekijöiden alalla pysymistä. Koulutuksen kehittämistarpeita selvitetään arvioimalla miten koulutus vastaa työelämän tarpeisiin. Selvitys toteutetaan valtakunnallisena. Tuloksia tarkastellaan myös alueellisesti.

Selvityksen perusaineisto kerätään metsäkoneenkuljettajille, metsäkoneasentajille ja puutavara-auton kuljettajille sekä samojen alojen yrittäjille ja opiskelijoille tehtävillä kyselyillä. Lisäksi alan toimijoita ja sidosryhmiä haastatellaan. Aineisto kerätään kevään ja kesän 2010 aikana. Hanke päättyy vuoden 2010 lopussa. Hankkeen etenemisestä ja tuloksista kerrotaan alan tilaisuuksissa sekä hankkeen lopussa pidettävässä seminaarissa.

Selvitys on Opetushallituksen rahoittama ja sen toteuttaa TTS tutkimus (Työtehoseura). Yhteistyötahoina hankkeessa ovat mm. Puu- ja eritysalojen liitto, Koneyrittäjien liitto, Metsäalan kuljetusyrittäjät,
Metsäteollisuus ry, Metsäteho ja alan oppilaitokset.

Lue seuraavaksi