Uutiset

Yleinen

Trans Farm Oy -lisää toimintaa ja tilaa

Harvojen suomalaisten kasvien siemenillä on merkittävä asema maailmalla elintarviketeollisuudessa. Suomalaisen kuminan osuus sen sijaan on merkittävä, kun katsotaan markkinaa isossa kuvassa. Kuminaa käytetään mausteena. Markkinointi- ja koulutustyötä on pitänyt tehdä systemaattisesti, jotta kyseinen asema on saavutettu.

Trans Farm Oy on saavuttanut merkittävän aseman maailman kuminamarkkinoilla. Kuminaa toimitetaan elintarviketeollisuudelle. Markkinat ovat laajentuneet vähitellen vuosien varrella ja nyt Suomessa viljellystä kuminasta viedään ulkomaille noin 97 %.

Kuminan viljely perustuu sopimuksiin. Tuotantoa kasvatetaan ennakoiden maailmanmarkkinoilla tapahtuvat muutokset. Pohjoisessa kasvanut kumina on aromikkaampaa kuin Etelä-Euroopassa kasvanut kumina. Aromi tuo vientiin etua. Toisaalta viljelijöitä on vuosien varrella koulutettu viljelemään kuminaa, jolloin siemen on puhdasta. Huonolaatuinen, paljon rikkasiemeniä sisältävä sato ei ole mielekäs kunnostettava. Työtä kunnostuksessa on silloin paljon ja viljelijälle maksettava korvaus riippuu ensisijaisesti kuminakiloista.

KoneAgriassa Trans Farm Oy oli esillä osastolla. Kuvassa vasemmalta Sari Yli-Savola Trans Farmilta, FINOLA-lajikkeen jalostajat James Callaway ja Anita Hemmilä Finola Oy:stä taustalla keskellä, Juha Hemminki ja Jyrki Leppälä oikealla.

-Ensi keväällä esimerkiksi emme voi enää ottaa uusia sopimustuottajia, kun nykyisellä viljelijämäärällä ja sopimushehtaareilla saadaan kulutus katettua. Vuosien varrella viljelijöiden osaaminen on parantunut tuottamaan laatua, mutta myös määrää on saatu lisättyä, jolloin tuotannosta on tullut kannattavampaa viljelijöille, Jyrki Leppälä Trans Farmilta toteaa. Maailmanmarkkinoilla kuitenkin ratkaistaan kuminan hinta ja sen mukaan hoidetaan tilityksiä myös viljelijöille.

Varastoa lisää

Kuminasato kun on korjattu, se kuljetetaan viljelijöiltä aikataulutettuna kunnostukseen Riihimäelle Trans Farmille. Kunnostusta tehdään jatkuvasti ja varastot ovat jossain vaiheessa täynnä. Kunnostettavat siemenerät toimitetaan suursäkeissä tai irtotavarana ja lajitellut siemenet varastoidaan laatikoissa ja suursäkeissä. Varastoon pitää ottaa kunnostettavaa siementä riittävästi etukäteen, jotta laitteet saavat olla käynnissä ilman turhia viiveitä.

Oitissa on käytössä runsaasti lämmintä tilaa. Sisäkuvassa oikealle halli jatkuu vielä tuplasti kuvassa näkyvän matkan.

Asiakkaille siemen toimitetaan pakattuna tilausten mukaan. Lopputuotevarasto on ollut hieman vajaakokoinen, jotta tuotanto olisi mahdollisimman joustavaa. Siksi yrityksen nimiin on hankittu teollisuushalli Oitista. Kyseessä on aiemmin eristelevytuotannossa ollut kuuden hehtaarin teollisuustontti, missä on lämmintä rakennustilaa noin 7000 neliötä. Osa tiloista on vuokrattu muille yrityksille.

Trans Farm Oy:n halli ulkoa.

Kyseiseen halliin on tarkoitus tulevaisuudessa varastoida valmiiksi lajiteltua tavaraa sekä sopimustiloilta tuotuja säkkejä, jotka odottavat kunnostusta. Sitä vaihtoehtoa kuitenkin vältetään, kun kunnostettavan sadon kuljetus järjestetään, mikäli mahdollista, suoraan käsittelyyn.

Valmiin tavaran varasto

Kunnostetusta siemenestä tehdään asiakkaalle tarkoituksenmukaisia kuljetuseriä. Aina kuljetus ei asiakkaalle myöskään järjesty aivan heti ja eräkokoa saatetaan kasvattaa, jolloin ensimmäiset pakkaukset jäävät odottamaan. Tällöin pitää löytyä paikka, jonne valmiit tuotteet varastoidaan. Tilaa tarvitaan joskus paljon.

Jyrki Leppälän ja Trans Farm Oy:n tehtävänä on saada aikaan arvoketju viljelijältä teollisuuteen. Myyntityötä pitää tehdä molempiin suuntiin, jotta määrät kasvavat sellaiseksi, että voidaan työtä tehdä kannattavasti.

-Meillä oli ensin tarkoitus vuokrata sopivaa varastotilaa, mutta kun tämä koko kiinteistö tuli myyntiin, niin se päätettiin ostaa. Hatlammintien kiinteistöön ei ole pitkä matka Oitista. Logistisesti varastoinnin hajauttaminen vaatii yhden lisähenkilön työpanoksen, jotta kuormat saadaan lastattua ja luovutettua. 

Katosta on poistettu aikaisemmassa tuotannossa tarvittuja laitteita ja kanavia.

Kun tilaa on riittävästi, niin tarkoitus on, jotta lämpimään halliin voidaan ajaa rekalla sisään ja lastata kuorma suojassa. Laajemmat toimitilat antavat mahdollisuuden myös laajentaa omaa toimintaa. Öljyhamppu ja mahdolliset muut kasvit sopivat nyt paremmin kokonaisuuteen, kun niille on tilaa.

Nyt toimitiloja on vuokrattu muutamalle eritykselle ja tarvittaessa tilaa Hausjärven Oitin kiinteistöstä voidaan vuokrata enemmänkin. Hamppu on mielenkiintoinen kasvi, jolla saadaan laajennettua kasvivalikoimaa maatiloilla.

Lue seuraavaksi