Uutiset

Yleinen

Tieyhdistys huolissaan: Maakaapeleista kiistaa yksityisteillä

– Sähkö- ja telekaapeleita halutaan upottaa maahan ja myös yksityisteiden rakenteeseen, mutta käytännössä toimijat eivät halua ottaa vastuuta tekemisistään.

Kuva yksityiseltä työmaalta. Kaapeli on merkitty varoitusnauhalla, jotta kaapelia ei vahingoiteta kaivutöissä.

– Pahimmassa tapauksessa tien varteen on ilmaantunut kaivuri töihin ilmoittamatta asiasta kenellekään ja lupaa kysymättä. Isojen firmojen alihankkijat toimivat kuin niille olisi yksityisteillä kaikki sallittua, tuskailee Suomen Tieyhdistyksen Jaakko Rahja.

Yksityistielain mukaan tiealueelle kaivamiseen tulee sähkö- tai teleoperaattorin hakea suostumus maanomistajalta ja tienpitäjältä, eli tiekunnalta. Ensi vuoden alussa voimaan tulevan uuden yksityistielain myötä tähän riittää yksin tienpitäjän suostumus.

Kaapelin sijoittamisesta ja tekemisen ehdoista sovitaan kaapelin laittajan ja tiekunnan välillä.

– Tienpitäjän kannalta on tavattoman tärkeää, että kaapeli laitetaan täsmälleen siihen, mihin sovitaan ja riittävään syvyyteen. Samoin esimerkiksi rummut tulee kiertää oikealla tavalla.

– Nyt on tilanteita, että kaapelia on laitettu luvatta puoli kilometriä ennen kuin kukaan on huomannut pysäyttää laittomuutta.

Tienpitäjän kannalta on jopa vaarallista, jos esimerkiksi kaapelia ei laiteta sille puolelle tietä, kun on sovittu. Tällaista mielivaltaisuutta esiintyy, kun urakoita on ketjutettu pienille kaivuriyrittäjille eivätkä ne ole kovin kiinnostuneet tehdyistä sopimuksista rajussa hintakilpailussa.

Tienpitäjän kannalta iso ongelma on myös kaapeleiden ja niiden asentamisen aiheuttamat kustannukset. Tiekunnat eivät hyväksy, että niiden tulisi maksaa haitta ja kustannukset, joita tielle syntyy operaattoreiden omistamista laitteista.

– Tiekunta joutuu koko ajan valvomaan asennustyötä, että työ tehtäisiin oikein. Tämä maksaa, sillä ei kukaan halua tehdä toisten puolesta työtä ilmaiseksi.

– Kun tietä myöhemmin remontoidaan, vaaditaan tiekuntaa maksamaan kaapelin mahdollinen siirtäminen tai jännitteettömäksi tekeminen. Tämä koetaan erittäin epäoikeudenmukaiseksi. Kyse on tuhansista tai kymmenistä tuhansista euroista.

Tieyhdistyksen Rahja vaatii, että yksityisteillä vallitsevan kaapelikaaokseen ja tiekuntien väheksymisiseen saadaan nopeasti muutos. Tiekunnissa kytee kapinahenkeä ylimielisiä operaattoreita kohtaan.

– Yhteisen pelisäännön löytäminen ja sen noudattaminen on lopulta kaikkien etu.

Lue seuraavaksi